Cykliska torkar - AC VSD-serien

Tillförlitliga kyltorkar med teknik med variabelt varvtal som anpassar energiförbrukningen efter det faktiska tryckluftsbehovet

Kontakta din lokala expert

Förstklassig energieffektivitet tack vare variabelt varvtal

Med VSD (drivning med variabelt varvtal) anpassas energiförbrukningen till det faktiska luftbehovet. Därmed minskas energikostnaderna med upp till 70 % jämfört med vanliga torkar.

Stabil tryckdaggpunkt

Drivningen med variabelt varvtal minskar kylmedelskompressorns varvtal, vilket håller daggpunkten stabil hela tiden.

Purelogic-styrenhet

Purelogic säkerställer maximal tillförlitlighet genom att övervaka torkens viktigaste parametrar, och har imponerande kontroll- och övervakningsfunktioner, exempelvis internetbaserad visualisering.

Rotationskompressorer och R410A: den vinnande kombinationen

Produktserien försedd med roterande kompressorer och R410A-kylmedel. Den här kombinationen är upp till 30 % mer energieffektiv, kräver 19 % mindre kylmedel och är till 100 % kompatibel med kommande europeisk lagstiftning

Förstklassiga prestanda och hög tillförlitlighet

Kylcykeln optimeras under alla förhållanden med hjälp av automatiska expansionsventiler och elektroniska shuntventiler för het gas.

Tillgängliga vattenkylda kondensatorer

AC650-2100 VSD-serien finns tillgänglig med både luftkylda och vattenkylda kondensatorer.

Hämta vårt informationsblad

Pneumatech-kyltorkar

Pneumatech har ett komplett sortiment av kyltorkar för en mängd olika tillämpningar för att styra fuktnivåerna i tryckluftssystem.