Veri Gizliliği Bildirimi

Pneumatech web sitesini ziyaret ettiğiniz ve ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz!

Veri denetleyicisinin adı ve adresi
Bu web sitesi PMH Druckluft GmbH (bundan böyle "Pneumatech", "biz" veya "bize" olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir. Veri denetleyici, aşağıda aksi belirtilmediği sürece, ziyaretle ilişkili tüm veri işleme prosedürlerinden de münhasıran sorumludur.

Bize şu iletişim bilgilerini kullanarak ulaşabilirsiniz:

PMH Druckluft GmbH
Konrad-Zuse-Str. 12
47445 Moers
Almanya

Telefon: +49 (0)2841 788 480

E-posta:atlascopco.co.deutschland@de.atlascopco.com

Veri Koruma Görevlisi iletişim bilgileri
Şirketimizin Veri Koruma Görevlisine şu e-posta adresinden ulaşabilirsiniz:
Datenschutz.Anfragen@de.atlascopco.com

Web sitesi ziyareti
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresinizi kaydedebiliriz. Ayrıca kullandığınız web tarayıcısının türünü, kullandığınız işletim sistemini ve web sitemize ulaştığınız web sitesinin alan adını da kaydedebiliriz. Veriler, ziyaretçilerin coğrafi konumlarını ve web sitemizde geçirdikleri zamanı belirlemek gibi demografik amaçlarla toplanır. Bu bilgileri kullanarak sizinle ilgili herhangi bir sonuç çıkarmayız. Bu tür verilerin kaydedilmesi, web sitemizi yönetmemizi, sunucu sorunlarını tanılamamızı, trendleri ve istatistikleri analiz etmemizi ve böylece size daha iyi müşteri hizmetleri sunmamızı sağlar. Veriler ayrıca, siber saldırı durumunda adli takibat için gerekli bilgileri yetkililere sunmak amacıyla da gereklidir. Yukarıda bahsedilen veri işleme için yetkimiz, bir web sitesini ve bir web sunucusunu kullanma konusundaki meşru menfaatimizden (Genel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 6(1)(f)) kaynaklanmaktadır. Adli kovuşturma yetkililerine veri sağlamak için verilerin kullanılmasına ilişkin yetkimiz, bir siber saldırı durumunda, kovuşturma yetkililerine veri sağlamakla yükümlü olduğumuz gerçeğine dayanır (Genel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 6(1)(c)).

Web sitesine bizim adımıza yer sağlayan barındırma hizmeti sağlayıcımız dışında, veriler üçüncü taraflara ifşa edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileri 7 gün süreyle saklamayı ve ardından silmeyi planlıyoruz.

Verileri Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki üçüncü ülkelere aktarma amacımız bulunmamaktadır.

Çerezler
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza "çerezler" gönderebiliriz. Çerez, ziyaret ettiğiniz web sitesinin bilgisayarınızda depolayabileceği küçük bir metin dosyası veya veri parçasıdır. Çerezler, kullanıcıyı kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek hiçbir veri içermez. Ancak, bize kişisel veri sağlarsanız (örn. İnternet hizmetlerimizden birine kaydolarak veya tarafımızdan sağlanan bir parola alarak), bu bilgiler çerezde depolanan verilerle ilişkilendirilebilir. İki tür çerez mevcuttur. İlk tür, verileri bilgisayarınızda daha uzun bir süre saklar ve veriler, bilgisayar kapatıldıktan sonra da korunur. Bu çerezler, kullanıcıya, web sitesindeki en son ziyaretten sonra hangi verilerin güncellendiğini bildirmek amacıyla kullanılır. İkinci çerez türü, "oturum çerezleri" olarak bilinir. Bu oturum çerezleri, web sitesini ziyaretiniz sırasında bilgisayarınızda geçici olarak saklanır. Bu şekilde, örneğin, bir dil seçimi korunabilir. Oturum çerezleri bilgisayarınızda uzun süre saklanmaz; web tarayıcınızı kapattığınızda silinir. Çerez verilerini kaydetmesi veya işlemesi için üçüncü taraflarla sözleşme de yapabiliriz.

Çerezleri çeşitli sebeplerle kullanabiliriz, örneğin:
• gezinti modelleri ve trendleriyle ilgili isimsiz istatistikler oluşturmak;
• satış verilerini analiz etmek;
• pazar araştırması yapmak;
• web sitesinin içeriğini veya işlevlerini potansiyel kullanımlara uyarlamak;
• çeşitli İnternet hizmetlerinin kullanıcılarını desteklemek veya ziyaret ettikleri siteleri takip etmek;
• kullanıcıların parola korumalı alanlarda ilgili sayfalara geri döndüklerinde bilgilerini tekrar girmek zorunda kalmalarını önlemek.

Yukarıda bahsedilen veri işleme yetkimiz, bir web sitesini ve bir web sunucusunu işletme ve optimize etme, verileri analiz etme ve sitemizin kullanıcı dostu tasarımı için piyasa araştırması yapma konusundaki meşru menfaatimizden (Genel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 6(1)(f)) kaynaklanmaktadır.

Çerezleri engelleme:
Çoğu web tarayıcısı, çerezlerin otomatik olarak engellenmesi veya sabit sürücüden silinmesi ya da bir çerez yüklenmeden önce web sitesinin çerez içerdiği konusunda bilgilendirilmeniz için yapılandırılabilir. Bu işlevlerle ilgili daha fazla bilgiyi, tarayıcınızın talimatlar veya yardım menüsünde bulabilirsiniz. Web sitelerimizden bazılarının, çerezler olmadan düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.

Google Analytics
Bu web sitesine Google Analytics bileşenini (isimsizleştirme işleviyle) ekledik. Google Analytics, bir web analiz hizmetidir. Web analizleri, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarıyla ilgili verilerin toplanması, toplanması ve analiz edilmesidir. Bir web analiz hizmeti, diğer birçok verinin yanında, bir kişinin hangi web sitesinden geldiği ("referansçı web sitesi" olarak bilinir), hangi alt sayfaların ziyaret edildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne süreyle görüntülendiği hakkında veri toplar. Web analizleri, bir web sitesinin optimizasyonu ve İnternet reklamcılığı için maliyet-fayda analizi yapmak amacıyla düzenli olarak kullanılır.

Google Analytics bileşeni operatörü, 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD adresinde bulunan Google Inc. (bundan böyle "Google" olarak anılacaktır) şirketidir.

Google Analytics üzerinden web analizleri için "_gat._anonimiliseIp" uygulamasını kullanıyoruz. Bu uzantı sayesinde, web sayfalarımıza Avrupa Ekonomik Alanı'ndan erişildiğinde, İnternet bağlantınızın IP adresi Google tarafından kısaltılır ve isimsizleştirilir.

Google Analytics bileşenlerinin amacı, web sitemizdeki trafiği analiz etmeye yönelik meşru menfaatimizdir (Genel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 6(1)(f)). Google, diğer faaliyetlerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek ve web sitelerimizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporlar sunmak ve web sitemizin kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sağlamak için bizim adımıza toplanan verileri ve bilgileri kullanır.

Google Analytics bilgisayarınıza bir çerez yükler. Aşağıda yer alan bölüm 4'te, çerezlerin ne olduğunu ayrıntılı olarak tekrar açıklıyoruz. Çerezlerin yüklenmesi, web sitemizin kullanımının analiz edilmesini sağlar. Bu web sitesinin ayrı sayfalarına yapılan her ziyarette, ilgili Google Analytics bileşeni, web analizi amacıyla verileri Google'a aktarması için bilgisayarınızdaki web tarayıcısını otomatik olarak tetikler. Google, bu teknik prosedür sırasında, diğer faaliyetlerin yanı sıra, ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlamasına yardımcı olan IP adresiniz gibi kişisel bilgileri bizim adımıza edinir.

Çerezler, erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve web sitemize yapılan ziyaretlerin sıklığı gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. Web sitemize yaptığınız her ziyarette, kullandığınız İnternet erişiminin IP adresi dahil olmak üzere bu tür kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanacaktır. Google, bu teknik prosedür aracılığıyla toplanan kişisel verileri üçüncü taraflara ifşa edebilir.

Bölüm 4'te açıklandığı gibi, veri sahibi, çerezlerin web sitemiz aracılığıyla yerleştirilmesini, kullanılan web tarayıcısının ilgili ayarı yoluyla istediği zaman engelleyebilir ve dolayısıyla çerezlerin yerleştirilmesini kalıcı olarak reddedebilir. Bu tür bir İnternet tarayıcısı değişikliği, Google'ın bilgisayarınıza bir çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden yerleştirilmiş bir çerez, bir web tarayıcısı veya diğer yazılım programları yoluyla her zaman silinebilir.

Buna ek olarak, bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olan ve Google Analytics tarafından oluşturulan bir veri derlemesine ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bunlara engel olma seçeneğiniz mevcuttur. Bunu yapmak için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantısından bir tarayıcı eklentisi indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Bu tarayıcı eklentisi, web sitesi ziyaretleriyle ilgili veri ve bilgilerin Google Analytics'e aktarılmasına izin verilmediğini Google Analytics'e bildirmek için JavaScript kullanır. Tarayıcı eklentilerinin yüklenmesi, Google tarafından bir itiraz olarak kabul edilir. Ancak, bilgisayarınız daha sonra silinir veya biçimlendirilirse ya da işletim sistemi yeniden yüklenirse Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentilerini yeniden yüklemeniz gerekir. Tarayıcı eklentisini kaldırmanız veya devre dışı bırakmanız haline, tarayıcı eklentisini yeniden yükleme veya yeniden etkinleştirme seçeneğiniz mevcuttur.

Google Analytics kullanımını açıklanan şekilde devre dışı bırakırsanız bu durum web sitemizin kullanılabilirliğini etkilemez.

Daha fazla bilgiye ve Google'ın geçerli veri koruma hükümlerine, https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB ve https://www.google.com/analytics/terms/gb.html adreslerinden ulaşılabilir. Google Analytics, https://www.google.com/intl/en_uk/analytics/ adresinde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Veriler Google tarafından her zaman anında isimsizleştirildiğinden, kişisel verileri Google Analytics bağlamında saklamamaktayız.

Google Fonts
Bu web sayfalarında, Google Fonts'un harici yazı tipleri kullanılır. Google Fonts, Google'ın sunduğu bir hizmettir. Bu yazı tiplerinin eklenmesi, genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna yapılan bir sunucu çağrısı aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu esnada, hangi web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizle ilgili bilgiler sunucuya iletilir. Bu web sayfalarını ziyaret eden kişinin terminal cihazının tarayıcısının IP adresi de Google tarafından saklanır.

Google Fonts'un amacı, web sitemizin istenen düzende sunulmasına yönelik meşru menfaattir (Genel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 6(1)(f)).

Kullandığınız web tarayıcısının ayarlarını uygun şekilde yaparak otomatik bir bağlantı kurulmasını da istediğiniz zaman önleyebilirsiniz; bu durumda, web sitemiz Google Fonts olmadan da kullanılabilecektir.
Google Fonts bağlamında herhangi bir kişisel veri saklamamaktayız.
Kişisel veriler diğer alıcılara iletilmemektedir.

Daha fazla bilgi ve Google Fonts'un gizlilik politikası, Google Gizlilik Politikası'nda bulunabilir.

Google Haritalar
Google Haritalar eklentisi bu web sitesinde yerleşik olarak bulunur. Google Haritalar'ın operatörü Google'dır.

Google Haritalar eklentisinin ekli olduğu sayfalara her erişimde, bilgisayarınızdaki web tarayıcısı, Google Haritalar eklentisini sağlamak amacıyla verileri Google'a iletmek üzere otomatik olarak tetiklenir. Google, bu teknik prosedür sırasında, diğer faaliyetlerin yanı sıra, ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlamasına yardımcı olan IP adresiniz gibi kişisel bilgiler edinir. Özellikle, IP adresi, cihaz kimliği, tarayıcı özellikleri, işletim sistemi ayrıntıları, dil ayarları, referansçı URL'ler ve coğrafi konum verileri Google'a iletilir.

Google Haritalar bileşenlerinin amacı, size navigasyon işlevi içeren etkileşimli bir harita grafiği sağlayabilmeye yönelik meşru menfaatimizdir (Genel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 6(1)(f)).

Google Haritalar gibi sayfa öğelerinin otomatik olarak yüklenmesini, uygun tarayıcı ayarları veya eklentiler yoluyla önleyebilirsiniz. Bu ayarları veya eklentileri kullanırsanız Google Haritalar harita ekranı hiç görüntülenmeyecek veya yalnızca açık onay verdikten sonra görüntülenecektir; yukarıda bahsedilen ve Google'a yapılan veri aktarımı da ancak bundan sonra gerçekleşecektir.

Google Haritalar bağlamında herhangi bir kişisel veri saklamamaktayız.

Kişisel veriler diğer alıcılara iletilmemektedir.

Verilerin daha detaylı işlenmesinden yalnızca Google Haritalar sorumludur. Google Haritalar hizmet kullanım şartları, Google Haritalar Hizmet Kullanım Şartları bölümünde bulunabilir. Ayrıntılı bilgilere ise Google Gizlilik Politikası'ndan ulaşılabilir.

Adobe Analytics
Bu web sitesine Adobe Analytics bileşenini (isimsizleştirme işleviyle) ekledik. Adobe Analytics, bir web analiz hizmetidir. Web analizleri, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarıyla ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesidir. Bir web analiz hizmeti, diğer birçok verinin yanında, bir kişinin hangi web sitesinden geldiği ("referansçı web sitesi" olarak bilinir), hangi alt sayfaların ziyaret edildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne süreyle görüntülendiği hakkında veri toplar. Web analizleri, bir web sitesinin optimizasyonu ve İnternet reklamcılığı için maliyet-fayda analizi yapmak amacıyla düzenli olarak kullanılır.

Adobe Analytics bileşenleri operatörü, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda adresinde bulunan Adobe Systems Software Ireland Limited (bundan sonra "Adobe" olarak anılacaktır) şirketidir.

Adobe Analytics bileşenlerinin amacı, web sitemizdeki trafiği analiz etmeye yönelik meşru menfaatimizdir (Genel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 6(1)(f)). Adobe, diğer faaliyetlerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek ve web sitelerimizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporlar sunmak ve web sitemizin kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sağlamak için bizim adımıza toplanan verileri ve bilgileri kullanır.

Adobe Analytics bilgisayarınıza bir çerez yükler. Aşağıda yer alan bölüm 4'te, çerezlerin ne olduğunu ayrıntılı olarak tekrar açıklıyoruz. Çerezlerin yüklenmesi, web sitemizin kullanımının analiz edilmesini sağlar. Bu web sitesinin ayrı sayfalarına yapılan her ziyarette, ilgili Adobe Analytics bileşeni, web analizi amacıyla verileri Adobe'ye aktarması için bilgisayarınızdaki web tarayıcısını otomatik olarak tetikler. Adobe, bu teknik prosedür sırasında, diğer faaliyetlerin yanı sıra, ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlamasına yardımcı olan IP adresiniz gibi kişisel bilgileri bizim adımıza edinir.

Çerezler, erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve web sitemize yapılan ziyaretlerin sıklığı gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. Web sitemize yaptığınız her ziyarette, kullandığınız İnternet erişiminin IP adresi dahil olmak üzere bu tür kişisel veriler, Adobe'ye iletilir. Adobe, bu teknik prosedür aracılığıyla toplanan kişisel verileri üçüncü taraflara ifşa edebilir.

Bölüm 4'te açıklandığı gibi, veri sahibi, çerezlerin web sitemiz aracılığıyla yerleştirilmesini, kullanılan web tarayıcısının ilgili ayarı yoluyla istediği zaman engelleyebilir ve dolayısıyla çerezlerin yerleştirilmesini kalıcı olarak reddedebilir. Bu tür bir İnternet tarayıcısı değişikliği, Adobe'nin bilgisayarınıza bir çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Adobe Analytics tarafından önceden yerleştirilmiş bir çerez, bir web tarayıcısı veya diğer yazılım programları yoluyla her zaman silinebilir.

Buna ek olarak, bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olan ve Adobe Analytics tarafından oluşturulan bir veri derlemesine ve bu verilerin Adobe tarafından işlenmesine itiraz etme ve bunlara engel olma seçeneğiniz mevcuttur. Ayarları https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html adresinden değiştirebilirsiniz. Ancak, bilgisayarınız daha sonra silinir veya biçimlendirilirse ya da işletim sistemi yeniden yüklenirse Adobe Analytics'i devre dışı bırakmak için bu ayarı tekrar yapmanız gerekir.

Adobe Analytics kullanımını açıklanan şekilde devre dışı bırakırsanız bu durum web sitemizin kullanılabilirliğini etkilemez.

Daha fazla bilgiye ve ilgili Adobe Gizlilik Politikası'na https://www.adobe.com/uk/privacy/policy.html adresinden erişilebilir.

Veriler Adobe tarafından her zaman anında isimsiz hale getirildiğinden, kişisel verileri Adobe Analytics bağlamında saklamamaktayız.

YouTube oynatıcı
Bu web sitesine YouTube bileşenlerini yerleştirdik. YouTube, video yayıncılarının video kliplerini ve diğer kullanıcıları ücretsiz olarak yerleştirmesini sağlayan ve aynı zamanda ücretsiz görüntüleme, inceleme ve yorum ekleme olanağı sunan bir İnternet video portalıdır. YouTube, tüm video türlerini yayınlamanızı sağlar. Böylece tüm film ve TV yayınlarının yanı sıra müzik videolarına, fragmanlara ve İnternet portalı üzerinden kullanıcılar tarafından oluşturulan videolara erişebilirsiniz. Ekleme işleminin amacı, web sitemizde size video sunmaya yönelik meşru menfaatimizdir (Genel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 6(1)(f)).

İşletmeci şirket, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD adresinde bulunan YouTube, LLC (bundan sonra "YouTube" olarak anılacaktır) şirketidir. YouTube, Google'ın bir yan kuruluşudur.

YouTube bileşeninin eklendiği tek bir sayfaya yapılan her ziyarette, bilgisayarınızdaki web tarayıcısı, YouTube'dan ilgili YouTube bileşenlerini indirmek için otomatik olarak tetiklenir. YouTube hakkında daha fazla bilgiye https://www.youtube.com/yt/about/ adresinden ulaşabilirsiniz. Bu teknik prosedür sırasında, YouTube ve Google, web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğinizle ilgili bilgi edinir.

YouTube'da aynı anda oturum açtıysanız YouTube, web sitesini her ziyaret ettiğinizde, web sitemizin hangi alt sitesini ziyaret ettiğinizi tespit eder. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve ilgili YouTube hesabınızla ilişkilendirilir.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aynı anda YouTube'da oturum açtıysanız YouTube ve Google, YouTube bileşeni üzerinden, web sitemizi ziyaret ettiğinize dair bilgi alır; bu, bir YouTube videosuna tıklayıp tıklamadığınıza bağlı olmaksızın gerçekleşir. YouTube'a kişisel veri aktarmak istemiyorsanız web sitemize erişmeden önce YouTube hesabınızın oturumunu kapatarak bu tür iletimleri önleyebilirsiniz.

Kullandığınız web tarayıcısının ayarlarını uygun şekilde yaparak otomatik bir bağlantı kurulmasını da istediğiniz zaman önleyebilirsiniz; bu durumda, web sitemiz videolar olmadan da kullanılabilecektir.
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB adresinde bulunan YouTube gizlilik politikası, YouTube ve Google tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar.

YouTube bağlamında herhangi bir kişisel veri saklamamaktayız.

Kişisel veriler diğer alıcılara iletilmemektedir.

Çevrimiçi alışveriş
Çevrimiçi mağazamızın çerçevesi içinde size sipariş verme olanağı sunmaktayız. Web sitemizin geri kalanının kullanımı için çevrimiçi mağaza kullanımı gerekmez. Web sitemizi kullanırsanız satın aldığınız ürün ve seçtiğiniz ödeme yöntemi (kredi kartı, PayPal, SEPA transferi) ile ilgili bilgilerin yanı sıra kişisel bilgilerinizi (unvan, ad), iletişim bilgilerinizi, fatura ve teslimat adresinizi toplarız.

Bu verileri, sizinle akdedilen sözleşmenin işlenmesi ve sipariş edilen malların teslimatı (Genel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 6(1)(b)), bizim için geçerli olan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi (örn. ticaret hukuku veya vergi hukuku kapsamındaki verilerin korunmasına ilişkin yükümlülükler; Genel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 6(1)(c)) ve potansiyel olarak, meşru menfaatimize dayalı pazarlama amaçları (Genel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 6(1)(f)) için kullanmaktayız.

Diğer alıcılara veri iletimi, web sitesine bizim adımıza yer sağlayan barındırma hizmeti sağlayıcılarımıza, adımıza ve talimatımız üzerine kullandığımız hizmet sağlayıcılara, ödeme hizmeti sağlayıcılara ve bizimle çalışan nakliyecilere gerçekleştirilir. Yetkililer (örn. gelir yetkilileri) de alıcılar arasında yer alabilir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileri 10 gün süreyle saklamayı ve ardından silmeyi planlıyoruz.

Verileri Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki üçüncü ülkelere aktarma amacımız bulunmamaktadır.

Haklarınız
Genel Veri Koruma Düzenlemesi'nin 15. ve 20. Maddeleri arasında yer alan hükümlere göre, hakkınızda saklanan kişisel verilerle ilgili bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, hakkınızda saklanan kişisel verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya işlenmesinin kısıtlanmasını sağlama hakkına da sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin meşru menfaatlerimize dayalı olarak işlenmesiyle ilgili olarak, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz (Genel Veri Koruma Düzenlemesi Madde 21).

Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesinin geçerli veri gizliliği yasalarını ihlal ettiğini düşünüyorsanız denetleyici kuruluşa şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Veri gizliliği beyanımızı Fransızca ve Almanca olarak indirebilirsiniz: