SH无热吸附式干燥机

提升连续生产运行时间,降低能源成本,安装简单,维护间期长。

如有需求请联系我们

降低能源成本

  1. 集成了各种具有低碳节能功能的部件。
  2. 低压降能有效降低能源成本。

安装简单

  1. 采用全合一高集成紧凑设计,占地面积非常小。

  2. 交付后的安装极为简便,即装即用,因而能最大限度减少停机检修时间,所有内部部件的布置均便于维护。
  3. 采用高级干燥剂和高耐用阀门使干燥机的维护间期大大超过标准维护间期。

SH200 ~1500 技术参数
SH 型号  处理量  外形尺寸(mm)  进出口尺寸  重量  功率  耗气量  前置过滤器  后置过滤器 
M3/min  长  宽  高  DN  Kg  KW 
SH200  18 1351 807 2273 65 640 0.15 14-20%  PRIMAK PF175FC  PRIMAK PF175FS 
SH250  22 1351 807 2273 65 684 0.15 14-20%  PRIMAK PF260FC  PRIMAK PF260FS 
SH300  26 1402 867 2273 80 860 0.15 14-20%  PRIMAK PF260FC  PRIMAK PF260FS 
SH350  32.5 1520 916 2500 80 1075 0.15 14-20%  PRIMAK PF380FC  PRIMAK PF380FS 
SH500  45 1884 905 2581 100 1290 0.15 14-20%  PRIMAK PF490FC  PRIMAK PF490FS 
SH600  60 1998 1022 2621 100 1822 0.15 14-20%  PF 3FC HE  PF 3FS HE 
SH700  66.5 2084 1033 2775 100 2081 0.15 14-20%  PF 3FC HE  PF 3FS HE 
SH950  88 2645 1325 2895 125 3376 0.15 14-20%  PF 5FC HE  PF 5FS HE 
SH1200  100 2645 1325 3023 150 3741 0.15 14-20%  PF 5FC HE  PF 5FS HE 
SH1500  114 2845 1425 3132 150 4509 0.15 14-20%  PF 6FC HE  PF 6FS HE 
设计工况:工作压力:7barg, 入口温度:35℃">
SH200 ~1500修正系数 
Tinlet  工作压力 [Bar_g] 
[degC]  4.5 5 6 7 8 9 10
<=35  0.67 0.74 0.86 1.00 1.09 1.21 1.33
40 0.51 0.56 0.65 0.74 0.83 0.93 1.02
45 0.40 0.43 0.50 0.57 0.64 0.71 0.78
50 0.31 0.34 0.39 0.45 0.50 0.55 0.61