SSS

Basınçlı hava ve gaz ölçüm sensörlerinin yardımı

Enerji, basınçlı hava sisteminin kullanım ömrü maliyetinin %75'ine karşılık gelir. Bu da küçük verimlilik iyileştirmelerinin bile büyük bir finansal (ve çevresel) etki yaratabileceği anlamına gelir. Temel performans parametrelerini izlemek, bu büyük tasarrufları elde etmenin ilk adımı olabilir. Burada basınçlı hava ve gaz ölçüm sensörleri devreye girer. 

Kaçakların maliyeti

Zaman içinde küçük şeyler olabilir. Bu özellikle basınçlı hava sistemlerindeki sızıntılar için geçerlidir. Sızıntılar genellikle basınçlı hava tesisatlarında en büyük enerji kaybı olarak kabul edilir. Basınçlı hava maliyetinin %30'una kadar olan bir miktarı sızıntıyı ortadan kaldırarak tasarruf edebilirsiniz.

Basınçlı hava oldukça pahalıdır!
Örnek
Orta ölçekli üretim tesisi  
Şirket boyutu 200 çalışan
Tipik kompresör kapasitesi 16m3/dak = 960 m3/sa (565 cfm)
Verimlilik faktörü gece-duruşlar dahil %80
Elektrik güç girişi 100 kW
Günlük çalışma süresi 2 vardiya çalışması/16 saat
Yıllık çalışma süresi 276 gün = 4416 saat
Enerji maliyetleri 4416 sa x 80 kW x 0.11 €
   38,000€
 
Sızıntılar Toplam tüketimin yaklaşık %20 ila %30'u, bu tipik olarak eski fabrikalar içindir
   yaklaşık 10,000 €

Enerji izleme nedir?

Basınçlı hava sisteminin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, sızıntıları tıkamakla bitmez. Diğer birçok parametre önemli bir rol oynar. Bunlar arasında akış, basınç çiy noktası, basınç, sıcaklık, güç tüketimi ve hava kalitesi bulunur:

  • Çalışma basıncının sadece 1 bar arttırılması enerji maliyetlerini %6 - %10 oranında artırır. Çalışma basıncını mümkün olduğunca düşük tutmak önemlidir.
  • Yüke geçme/boşa geçme performansı analizi, %0 hava beslemesi olduğunda bile %30 enerji tüketimi olduğunu gösterir. Bu, mümkün olduğunca az boşta çalışma saatine sahip olmanın önemini göstermektedir.
  • Üretim durduğunda hava akışı ölçün. Saatte 100 metreküplük bir akış olduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni sızıntılardır.

Pneumatech’in kurulumu kolay basınçlı hava ve gaz ölçüm sensörleri, bu parametreleri izlemenize ve gerekli müdahaleleri gerçekleştirmenize yardımcı olur. 

Basınçlı hava ve gaz ölçüm sensörleri

Pneumatech, eksiksiz bir basınçlı hava ve gaz ölçüm sensörleri serisi sunar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

  • Akış sensörleri: Basınçlı hava, nitrojen, argon, karbondioksit ve oksijen gibi farklı gazlar için kullanılabilir.
  • Çiy noktası sensörleri: Bu sensörler, hızlı uyarlama süresi ve geniş ölçüm aralığı ile uzun süreli ve sabittir. Çiylenme noktası sensörlerimiz her tip kurutucu ile kullanılabilir: Nem çekicili kurutucular, membran kurutucular ve soğutmalı kurutucular.
  • Basınç sensörleri: Her ölçüm için farklı aralıklara sahip çok sayıda basınç sensörü sunuyoruz.
  • Sıcaklık sensörleri: Ortam havası veya gaz sıcaklığının ölçülmesi için geniş sıcaklık sensörü seçeneklerimiz arasından seçim yapabilirsiniz.
  • Basınçlı hava kalitesi ölçümü: ISO 8573'e göre artık yağ ve parçacıkların varlığı için basınçlı havayı izler.
  • Akım/etkili güç ölçüm cihazları: PMH PM 5110 gerilim ve akımı ölçer ve etkin gücü [kW], görünür gücü [kVA], reaktif gücü [kVar] ve aktif enerjiyi hesaplar.

Bir bakışta tüm değerler

Tüm sensörleriniz ayarlandıktan sonra bulgularını tek tek izlemeniz gerekmez. Tüm sensörlerimiz ve üçüncü taraf sensörler ve ölçüm cihazları, Çizelge Kaydedicilerimize bağlanabilir. Bunlar, tüm değerleri tek bir bakışta görüntüleme ve verileri saklama kolaylığı sunar.

Hepsini bir araya getiren sezgisel yazılım

PMH Temel Veri yazılımı tüm bu verileri grafik ve tablo biçiminde kullanılabilir hale getirir. Sezgisel kullanımı, tüm önemli ürün işlevlerinin kumanda tablosu aracılığıyla alınmasını sağlar. Kullanıcılar minimum veya maksimum ölçülen değerleri, zamanı ve oluşma uzunluğunu tek bir genel bakışta görüntüleyebilir. Yazılım, bağlı tüm sensörler için günlük, haftalık veya aylık aralıklarla bir tüketim raporu yayınlar.

Kompresörünüzü uygulamanız için nasıl daha uygun maliyetli ve optimize edilmiş hale getirebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek içinkanıtlanmış ölçüm ürünlerimizi keşfedin.

Yağ Aerosol Dedektörleri Kaçak Dedektörleri Eğitsel Debi sensörleri Ürün Grafik Kaydediciler Yağ Buharı Dedektörleri Çiy Noktası Sensörleri

Ölçüm Ekipmanı

Basınçlı hava ve bu havadan ürettiğiniz endüstriyel gazlar değerli ürünlerdir. Enerji, basınçlı hava sisteminin toplam maliyetinin %80'ini oluşturduğundan verimlilik özellikle belirleyici bir faktördür. Pneumatech’in kanıtlanmış, yenilikçi ölçüm teknolojileri ile hava ve/veya gaz sistemindeki kritik veri noktaları kaydedilebilir ve analiz edilebilir, böylece performansını optimize edebilirsiniz.