SSS

Sık Sorulan Sorular

Mümkün olduğunca çok sayıda sık sorulan soruyu yanıtlamaya çalıştık veya sizi faydalı olabilecek diğer bilgi kaynaklarına yönlendirdik.

Silikonsuz filtre ile standart filtre arasındaki farklar nelerdir?

Silikonsuz filtreler, silikonun müşterinin basınçlı havasına kesinlikle girmemesi gerektiği uygulamalarda kullanılır. Bu filtreler, tipik olarak, boyama sektörlerinde (otomotiv boyası, metal boya ve uçak boyası gibi) ve belirli elektronik aletlerde gereklidir. Bunun nedeni, sprey boya uygulamaları gibi bazı uygulamalarda Silikonların kabarma, zayıf tutunma ve çöküntü gibi büyük sorunlara yol açmasıdır.

Standart filtrelerimiz özel olarak işlemden geçirilmediğinden, belirli bileşenlerin kullanılması sebebiyle Silikon içerebilirler. Bu nedenle, Silikonsuz parçalardan oluşan özel bir silikonsuz filtre serimiz mevcuttur (bu, silikonların filtrelendiği anlamına gelmez). Filtrelerin "silikonsuz olması için" filtre muhafazaları ve elemanları temiz bir odada üretilir ve filtre elemanlarının ve muhafazaların tüm bileşenleri, silikonlardan arındırılacak şekilde, özel bir yöntemle (onaylı) işlenir. Her filtrenin Silikonsuz veya "boya uyumlu" olduğu Fraunhofer Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.

Flanşlı filtre elemanları ile dişli filtreler arasındaki fark nedir?

Flanşlı filtrelerde birden fazla filtre elemanı mevcutken dişli filtrelerde filtre başına yalnızca bir eleman bulunur. Ayrıca, flanşlı filtrelerin elemanları başlığa sabitlemek için ekstra dişe sahipken dişli filtrelerin elemanlarında sabitleme için yalnızca çift O-ringler bulunur.

Varsayım: Akış, nominal akış hızının %80'i ile %120'si arasındayken filtre optimum aralıkta performans gösterir. Bu ifade doğru mudur?

Hayır, filtrelerin nominal akış hızı, aynı zamanda filtrelerin maksimum akış hızıdır (%100). Akış, nominal akıştan (örn. %120) yüksek olduğunda, performans artık garanti edilemez. Daha düşük bir akış hızı (örn. %80) sorun değildir; performans (basınç kaybı ve verimliliği), nominal akıştan daha iyi olacaktır. Başka bir deyişle, filtre maksimum nominal akışta çalıştırılmalı, bu hızın üzerine çıkılmamalıdır.

Bir VT'nin çıkış yağı konsantrasyonu (0,003 mg/m3) bir G-C kombinasyonundakiyle (0,008 mg/m3) aynı düzende görünüyor; bu doğru mudur?

Hayır. G-C filtre kombinasyonunun çıkış yağı konsantrasyonu 0,008 mg/m3 sıvı yağ ve yağ aerosolüdür. G-C kombinasyonu yağ buharlarını filtrelemez. Dolayısıyla, G-C kombinasyonundan sonraki toplam yağ konsantrasyonu, yağ buharı içerdiği için daha yüksektir. Yağ buharı içeriği, akış yönündeki sıvı yağ içeriğinden 10-100 kat daha yüksek olabilir (hava sıcaklığına bağlı olarak) ve bu, toplam yağ konsantrasyonunun kalite sınıfı 1'i aşmasına sebep olur. Bu nedenle, bir G-C kombinasyonundan sonra yağ, sınıf 2 olarak ifade edilir).G-C kombinasyonu herhangi bir yağ buharını filtrelemediği için toplam yağ içeriğinde kalite sınıfı 1'i (örn. < 0,01 mg/m3) garanti etmek için aktif karbon filtresi (V) veya kule (VT) gereklidir (bizim durumumuzda toplam, VT'nin akış yönündeki toplam yağ içeriği 0,003 mg/m3'ün bile altındadır).

Bir G filtresi yağının ISO sınıfı nedir?

Yağın ISO sınıfı, yağ buharı ve yağ aerosolü içeriğinin toplamıdır. Veri sayfasında yalnızca yağ aerosolü taşıma değeri (0,008 mg/m3) yayınlanır ve bu değer, filtre ömrü boyunca neredeyse sabit kalır.Yağ buharı içeriği, filtrenin kullanım ömrü boyunca çok değişiklik gösterebilir ve kullanılan kompresör yağının yaşına ve gaz sıcaklığına bağlıdır. Müşterinin hava kalitesini garanti etmek için yağ buharı içeriğinin yağ aerosolü içeriğine eklenmesi gerektiği unutulmayarak, bir G-C kombinasyonundan sonra yağ için kalite sınıfı 2 (< 0,1 mg/m3) seçilir.

ISO 8573-1'e göre ISO sınıfları ve filtrelerin performansı arasındaki ilişki nedir?

Filtrelerimizin performansı, bağımsız filtreler için ISO 12500-1 (aerosol) ve ISO 12500-3 (toz) uyarınca test edilmiştir. Bu veriler kitapçıkta ve teknik veri sayfasında, yağ taşıması (mg/m3) ve toz sayımı verimliliği (%) olarak yayımlanmaktadır. Bağımsız bir filtrenin performansını ölçmek, ISO tarafından test edilmiş rakip filtrelerle doğrudan karşılaştırma yapma olanağı sağlar.Ancak pratikte, bir filtre (neredeyse) hiçbir zaman bağımsız olarak kullanılmaz. Bu nedenle, kurutucular ve tam filtre grubu dahil olmak üzere tüm basınçlı hava sistemi tesisatı için hava kalitesi sınıfını belirlemek amacıyla ISO 8573-1 uygulanır. Filtre broşüründe, en yaygın tesisatlara örnekler verilmiştir.

Bir kurutucudan hemen sonra neden VT kullanıyorsunuz? Bunun temel amacı nedir? V/VT'den önce her zaman kurutucu kullanmanız gerekir mi? G/C yeterli olabilir mi?

V/VT'nin giriş havası, aktif karbona su adsorpsiyonunu önlemek için tamamen kuru olmalıdır. Bu hava kalitesinin düşmesine ve kullanım ömrünün kısalmasına neden olabilir. Çünkü su buharı adsorpsiyonu, yağ buharının tutabileceği daha az kapasite anlamına gelir. Bu nedenle her zaman V/VT'nin önüne bir kurutucu monte etmenizi öneririz.

"0,1 µm'ye kadar filtreleme" ifadesinden artık neden bahsedilmiyor?

Bu, filtreleme mekanizmalarının henüz tam olarak anlaşılmadığı zamandan kalan yanlış bir terminolojidir. O zamanlar, yağ birleşim filtrelerinin, parçacıkların ortam gözeneklerinden daha büyük olduğu ve bu nedenle ortam yüzeyinde tutulduğu elekler olarak işlev gördüğü düşünülmüştür. Eleme mekanizması sayesinde, küçük gözenekler akış yönünde daha küçük parçacıklara sebep olur. Bu nedenle, filtreler, geçmişte aşağı akış parçacıklarının maksimum boyutu olarak adlandırılıyordu. Yani, daha ince G filtresine 0,1 µm filtre, daha açık olan C filtresine ise 1 µm filtre deniyordu.Ancak, gerçek daha belirsizdir. Cam elyaf ortamımızın gözenekleri parçacık boyutlarından çok daha büyüktür ve bu nedenle, yağ damlacıklarının çarpışmasına ve elyafların üzerine yapışmasına bağlı olarak farklı filtreleme mekanizmaları oluşur. Bu çarpışma mekanizmaları, her biri belirli bir parçacık boyutu aralığında etki eden atalet sıkışması, engelleme ve difüzyondur.Başka bir deyişle, G ve C filtrelerimiz tüm parçacık boyutu spektrumunda çalışır ve dolayısıyla, onları 0,1 veya 1 µm filtre olarak tanımlamak yanlış olacaktır. Bunun yerine, filtrelerimizi akış yönünde bulunan toplam yağ konsantrasyonuna göre tanımlarız: G filtresine 70 μg/m3 filtre, C filtresine ise 8 μg/m3 filtre denir.

Bir V filtrenin basınç kaybı neden kullanım ömrü boyunca artmaz?

V ve VT aktif karbon filtrelerdir. Aktif karbon, topak, toz vb. biçiminde "aktif hale getirilmiş" karbon malzemedir; yani, milyonlarca mikroskopik gözenekten oluşur. Aktif karbon filtreler, küçük moleküller olan organik buharları karbon topakları/tozu gözeneklerinin içinde yakalayarak basınçlı hava sisteminden temizler. Bu moleküller, karbon topakları/tozu arasındaki boşluklarda değil, topakların/tozun içinde tutulduğundan, hava çoğunlukla aktif karbon malzemesi etrafında akarken, çalışma sırasında hava akışı daha fazla engellenmez, bu nedenle filtrenin basınç kaybı yükselmez.Ancak bir süre sonra, tüm gözenekler tamamen yağ ile dolar ve artık yağ buharı yakalanamaz. Bu durumda, yeni gelen yağ buharı V/VT içerisinden rahatça geçtiğinden elemanın değiştirilmesi gerekir. Buna V/VT'nin "geçirgenliği" adı verilir.

(1) Sıvı su ve (2) Basınç Çiğ Noktası'nın performans üzerindeki etkisi nedir?

  1. Sıvı su mevcut olduğunda su damlaları yakalanır ve filtrede depolanır, su ise hızlı filtre malzemesi hasarına yol açar (köpük, cam elyaf, vb.) Başka bir deyişle, sıvı su filtre performansını düşürür ve kullanım ömrünü kısaltır. Çözüm ise, büyük sıvı su parçasını ayırmak için filtrelerin ön kısmında her zaman bir su ayırma sistemi kullanmaktır. 
  2. Sıvı suyun dışında su buharı da bulunabilir. Basınç çiğ noktası (PDP), basınçlı havada ne kadar su buharı ve yoğunlaşmış su damlası olduğunu belirler. PDP değeri basınçlı hava sıcaklığından düşük olduğu sürece PDP değerinin artırılmasının sıvı su içeriği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Toz ve yağ birleşim filtrelerinin performansını, buhar değil, yalnızca sıvı su damlaları etkilediğinden, PDP artışının G, C, S & D filtreleri (PDP < basınçlı hava sıcaklığı oldukça) üzerinde bir etkisi yoktur. Diğer taraftan, PDP'nin artırılması, V ve VT'deki aktif karbon malzemesi tarafından tutulabilecek su buharı içeriğini artırır. Bu, performansı düşürür. Dolayısıyla, V ve VT'nin önünde bir kurutucu kullanmak çok önemlidir.

V ve VT arasındaki fark nedir?

Kritik uygulamalar için her zaman bir VT aktif karbon kulesi takılması önerilir. Bu ürün, değişen yağ yüklerinde ve sıcaklık değişimlerinde yağ buharına karşı en iyi korumayı sağlar ve kullanım ömrü 4000 saattir. V, esasen genel endüstri için tasarlanmış bir temel yağ buharı korumasıdır.

  V VT
Kullanım ömrü (saat) 1000 4000
Maksimum sıcaklık (°C) 35 66 (düzeltme faktörlerini kullanın)
Debi aralığı (l/s) 10-8000 20-310

Karşı basınç neden filtre elemanlarının kullanım ömrü için sorun yaratabilir?

Karşı basınç, filtre elemanlarının içe doğru patlamasına neden olabilir. Elemanlar içe doğru patladığında, bu durum müşterinin basınçlı havasının kirlenmesine neden olur ve dolayısıyla elemanlar derhal değiştirilmelidir.Bu sorunu aşmak için Pneumatech filtre elemanları, daha zayıf genişletilmiş çelik çekirdeklerin aksine, delikli paslanmaz çelikten yapılmış iki çekirdekten oluşur.Genişletilmiş çelik ve delikli paslanmaz çelik arasındaki farkı deneyimlemek ister misiniz? Lütfen Filtre Kutumuzu sipariş edin.

Ppm - mg/m3 nasıl hesaplanır?

Ppm, örneğin hava gibi, bir milyon "parçada" kaç "parça" kirletici bulunduğunu belirtmek için hava saflığı literatüründe çok yaygın olarak kullanılan bir birimdir. "Parça" ifadesinin çok belirsiz olduğunu ve pek de kesin olmadığını hemen hissedebilirsiniz. Parça; parçacıklar, kütle, hacim, vb. anlamlara gelebilir. Gerçekte ise "parçalar" kütleyi ifade eder. Bu nedenle 1 ppm, 1 kg havada bulunan 1 mg kirletici maddedir. Ppm - mg/m3 dönüştürme faktörü olarak 20°C'deki hava yoğunluğu dikkate alındığında, 1 ppm, 1,2 mg/m3'tür. Bu nedenle, dönüştürme faktörü değişen sıcaklıkta değişir.

Özellik Değer Birim Açıklama
Yağ konsantrasyonu 1 ppm mg yağ / kg hava
20°C'de hava yoğunluğu x 1,2 kg/m3 dönüştürme faktörü
Yağ konsantrasyonu = 1,2 mg/m3 mg yağ / m 3 hava

MPPS nedir?

MPPS: Most (En Fazla) Penetrating (Nüfuz Eden) Particle (Parçacık) Size (Boyutu); yani verimliliğin en düşük olduğu parçacık boyutudur.

Yağ damlası bir elyafla çarpıştıktan ve üç yakalama mekanizmasından biri (sıkıştırma, engelleme veya difüzyon, bkz. soru 5) tarafından yakalandıktan sonra toplam filtre verimliliği hesaplanabilir. Her parçacık boyutundaki toplam filtre verimliliği, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, bu üç filtreleme mekanizmasının birleşiminin bir sonucudur (kırmızı: sıkıştırma, mavi: engelleme, yeşil: difüzyon). Başka bir deyişle, sıkıştırma, engelleme ve difüzyon ile verimliliğin toplamıdır.

Aşağıdaki şekilde de açıkça görüldüğü gibi, yakalama mekanizmalarının parçacık boyutuna olan bağımlılığı, verimlilik eğrisinin minimum seviyeyi göstermesine neden olur. Uygulamalarımızda, bu minimum değer tipik olarak 0,1 - 0,2 µm boyut aralığında bulunur (şekildeki örnekte MPPS 0,15 µm'dir). Bu parçacıklar, birbirinden ayrılması en zor olanlardır ve bu nedenle, "en fazla nüfuz eden parçacık boyutu" yani MPPS olarak adlandırılır. MPPS'nin tam konumu, her bir filtreleme mekanizmasının önemi ve toplam filtreleme verimliliği; örneğin havanın hızı, ortamın iç yapısı, yağ boyutu dağılımı ve yağ konsantrasyonuna bağlıdır.

Fark basıncı göstergesi, G ve C yağ aerosol filtrelerinin basınç kaybını doğru şekilde gösterir mi?

Evet, fark basıncı göstergesinin yağ kirliliği nedeniyle düzgün çalışmadığı yanlış bir fikirdir. Ancak, birleşik filtrelerin basınç kaybı, filtre ömrü boyunca neredeyse sabit kalır ve bu nedenle servis göstergesi olarak kullanılamaz.

Kitapçıktaki verilerde G ve C'deki kuru basınç kaybı neden belirtilmemiştir?

Yağ aerosol filtrelerinin kuru basınç kaybı konu dışıdır. +/- 50 çalışma saatinden sonra (montaj ve çalışma koşullarına bağlı olarak), basınç kaybı zaten filtre ömrü boyunca sabit kalan kararlı durumuna ("ıslak basınç kaybı") ulaşmıştır. Bu ıslak basınç kaybı da kitapçıkta yayınlanmıştır.S ve D partikül filtrelerindeki basınç kaybı kararlı bir duruma ulaşmaz, ancak kullanım ömrü boyunca yavaş yavaş yükselir. Basınç kaybının yükselme hızı toz miktarına bağlıdır. Dolayısıyla, çalışma sırasındaki basınç kaybı yerine yalnızca ilk basınç kaybını ("kuru basınç kaybı") yayınlamak daha basit olacaktır.

Sıcaklığın filtre performansı üzerindeki etkisi nedir?

66⁰C maksimum sıcaklığının aşılmaması koşuluyla (daha yüksek bir sıcaklık filtre ortamına zarar verebileceğinden) yağ birleşim filtrelerimizin performansı sıcaklığa bağlı olarak sadece çok az bir miktarda değişir. Bu nedenle, diğer çalışma sıcaklıkları için gerekli bir düzeltme faktörü yoktur.Diğer taraftan, gaz miktarı arttığı için yağ buharı filtrelerinin performansı, artan sıcaklıkta düşer. Bu nedenle V, 1000 saatlik kullanım ömrünü korumak için yalnızca 35⁰C'ye kadar kullanılabilir. VT'de, sıcaklığın doğru boyutu belirlemesi için düzeltme faktörleri vardır, böylece kullanım ömrü 4000 saate çıkar.

Daha fazla bilgi için çekinmeden bizimle iletişime geçin!