SSS

İlaç endüstrisinde azot nasıl kullanılır

Kaliteyi korumak: İlaç endüstrisinde azot gazı kullanımı

Pharmaceutical
Farmasötik ürünlerin kalitesi ve etkinliği endüstri için kritik öneme sahiptir, ancak daha da önemlisi bunları kullanan hastalar için önemlidir. Birçokları için, “yaşam ya da ölüm” terimi bir abartma değildir. Bu nedenle, farmasötik ürün geliştirme ve üretiminin tüm aşamaları en katı standartlara uymalıdır. Nitrojen, farmasötik ambalajlarda ve laboratuvar süreçlerinde ürün bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur. İlaç endüstrisinde azot gazının çok yönlü ve kritik kullanımına bir göz atalım.

İlaç paketleme

Azot inert bir gaz olduğundan, genellikle belirli alanlardan, paketlerden ve kaplardan oksijeni dışlamak veya itmek için kullanılır. Farmasötik ürünler bir istisna değildir. Azot, raf ömrünü uzatmak ve kalite ve bütünlüğünü sağlamak için çeşitli ilaçların ambalajına atılır. Azot, farmasötik ambalajın dijital baskısında da kullanılır. Nitrojen jeneratörüne sahip olmak farmasötik paketleme için idealdir. Sahada güvenilir bir nitrojen kaynağı üretilmesini sağlayarak dış tedarikçilere olan bağımlılığı ortadan kaldırır. Sahada çalışan nitrojen jeneratörü arıza süresini de önler ve gerekli nitrojen saflığının (bu uygulamada %99,999) hazır olmasını sağlar.

Örtme

Birçok farmasötik veya tıbbi tesiste, oksijenin çoğunu zorlamak için belirli alanlar nitrojenle kaplanır. Böylece azot yanma ve yangın riskini büyük ölçüde azaltır ve ürünlerin ve ekipmanların oksidasyonunu önler.

Laboratuvarlar

Laboratuvarlar, belirli kimyasalların analizi ve taşınması gibi daha karmaşık süreçler için nitrojen kullanır. Kromatografi, bir karışımı ayırmak için bir laboratuvar analitik tekniğidir. Bir karışımda analitlerin (ilgi örneği) varlığını veya göreceli oranlarını belirlemek için kullanılır. Sıvı kromatografi (LC), mobil fazın bir sıvı olduğu bir ayırma tekniğidir. Sıvı kromatografi genellikle kütle spektrometresi (MS) adı verilen başka bir işlemle birleştirilir. Bu, mevcut parçacıkların ve moleküllerin miktarını ve türünü belirlemeye yardımcı olan analitik bir kimya tekniğidir. Bu iki işlemin kombinasyonu LC-MS olarak adlandırılır. Nitrojen, LC-MS sırasında 3 faz için kullanılır:

  • Nitrojen, bir nebülizör gazı işlevi görür ve yüklü damlacıklardan oluşan bir sis üretir ve bu da çözücü ile iyonize numunenin ayrılmasına neden olur.
  • Numune solüsyonunu iyonlaşmanın meydana geldiği bir ısıtıcıya püskürtmek taşıyıcı bir gazdır.
  • Son olarak, azot, numune ve çözücü iyonlarının ayrılmasını kolaylaştırmak için bir perde gazına hizmet eder. Ayrıca, çözücünün MS'in vakum odasına geçmesini de önler.

Bu LC-MS işlemi minimum %95 nitrojen saflığı ve bazen %99'e kadar nitrojen saflığı gerektirir. Bu süreçte kaliteli nitrojen faydalıdır, çünkü gaz safsızlıkları analiz doğruluğunu tehlikeye atabilir. Ayrıca büyük yanlışlıklara ve analitik ekipmanlarla ilgili sorunlara neden olabilirler. Azot, oksijen ve su seviyelerini önemli ölçüde azaltır ve kromatografi sütunlarının çalışma ömrünü uzatır. Bu, sütun değiştirme maliyetinden ve arıza süresinden tasarruf sağlar.

İlaç endüstrisinde azot gazı kullanımı

Pneumatech, hassas uygulamalar için nitrojen çözümlerinde uzmandır. Bu da bizi laboratuvarlar ve ilaç endüstrisi için tercih edilen nitrojen ortağı yapıyor. Tesiste nitrojen ve oksijen üretimi ve hava şartlandırma çözümlerinden oluşan, sıkı standartlarını karşılayan eksiksiz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Size de yardımcı olabilir miyiz? Bugün Pneumatech temsilcinizle iletişime geçin!

PSA Nitrojen Jeneratörleri Uygulama İlaç Membran Azot Jeneratörleri