SSS

İlaç endüstrisinde nitrojen nasıl kullanılır

Kaliteyi koruma: İlaç sektöründe nitrojen gazı kullanımı

PN pharmacy medicine capsule pill
İlaç endüstrisi ürünlerinin kalitesi ve etkinliği sektör için çok önemlidir, ancak daha önemlisi bunları kullanan hastalar için çok önemlidir. Pek çok kişi için "yaşam veya ölüm" terimi uzak bir durum değildir. Bu nedenle ilaç geliştirme ve üretiminin tüm aşamaları en katı standartlara uymalıdır. Nitrojen, ilaç paketlemede ve laboratuvar proseslerinde ürün bütünlüğünü korumaya yardımcı olur. İlaç endüstrisinde nitrojen gazının çok yönlü ve kritik kullanımına bir göz atalım.

İlaç paketleme

Nitrojen, inert (soygaz) olduğundan, oksijeni belirli alanlardan, paketlerden ve konteynerlerden çıkarmak veya hariç tutmak için sıklıkla kullanılır. İlaç ürünleri de buna dahil değildir. Azot, raf ömürlerini uzatmak ve kalite ve bütünlüklerini sağlamak için çeşitli ilaçların ambalajına atılır. Nitrojen, ilaç ambalajının dijital baskılarında da kullanılır. Bir nitrojen jeneratörüne sahip olmak ilaç paketleme için idealdir. Güvenilir bir nitrojen kaynağının sahada üretilmesini sağlayarak dış tedarikçilere olan bağımlılığı ortadan kaldırır. Sahada bulunan nitrojen jeneratörü de çalışmama süresini önler ve gerekli nitrojen saflığının (bu uygulamada %99.999) kolayca bulunmasını sağlar.

Örtme

Birçok ilaç veya tıbbi tesiste, oksijenin çoğunu dışarı çıkarmak için belirli alanlara nitrojen uygulanmaktadır. Böylece azot yanma ve yangın riskini büyük ölçüde azaltır ve ürün ve ekipmanların oksitlenmesini önler.

Laboratuvarlar

Laboratuvarlar, belirli kimyasalların analizi ve taşınması gibi daha karmaşık süreçler için nitrojen kullanır. Kromatografi, bir karışımı ayırmak için kullanılan laboratuvar analitik tekniğidir. Bir karışımdaki analitlerin (ilgilenilen numune) varlığını veya göreli oranlarını belirlemek için kullanılır. Sıvı kromatografi (LC), mobil aşamanın sıvı olduğu bir ayırma tekniğidir. Sıvı kromatografi genellikle kütle spektrometrisi (MS) adı verilen başka bir işlemle birleştirilir. Bu, mevcut parçacık ve moleküllerin miktarını ve türünü belirlemeye yardımcı olan bir analitik kimya tekniğidir. Bu iki işlemin birleşimine LC-MS adı verilir. Azot, LC-MS sırasında 3 faz için kullanılır:

  • Nitrojen, yüklü damlacıklar buharı üretmek için nebülizör gazı işlevi görür ve bu da solventin ve iyonize numunenin ayrılmasına neden olur.
  • Numune çözeltisini iyonlaşmanın meydana geldiği bir ısıtıcıya püskürtmek için bir taşıyıcı gazdır.
  • Son olarak azot, numune ve solvent iyonlarının ayrılmasını kolaylaştırmak için bir perde gazı sağlar. Ayrıca, solventin MS'nin vakum odasına geçmesini de önler.

Bu LC-MS işlemi minimum %95 nitrojen saflığı ve bazen %99'e kadar saflık gerektirir. Gaz kirliliği analiz doğruluğunu tehlikeye atabileceği için bu süreçte kaliteli nitrojen faydalıdır. Ayrıca analitik ekipmanlarda önemli yanlışlıklara ve sorunlara neden olabilirler. Nitrojen, oksijen ve su seviyelerini önemli ölçüde azaltarak kromatografi sütunlarının çalışma ömrünü uzatır. Bu, sütun değiştirme maliyetinden ve arıza süresinden tasarruf sağlar.

İlaç endüstrisinde nitrojen gazı kullanımı

Pneumatech, hassas uygulamalar için nitrojen çözümleri konusunda uzmandır. Bu da bizi laboratuvarlar ve ilaç sektörü için tercih edilen nitrojen iş ortağı haline getiriyor. Katı standartlarını karşılayan sahada nitrojen ve oksijen üretimi ve hava şartlandırma çözümleri sunuyoruz. Size de yardımcı olabilir miyiz? Pneumatech temsilcinizle şimdi iletişime geçin!

PSA Azot Jeneratörleri Uygulama İlaç Membran Azot Jeneratörleri