Ren, tør luft er afgørende for succes og effektivitet for strømproduktionssystemer.

Kontakt os nu, og find ud af, hvordan du kan undgå kondensering og forurening i din produktionsproces!

Kontakt vores luftbehandlingseksperter i dag

Løsninger til luftbehandling til kraftfremstilling

Pneumatech applications Power generation
Ren, tør luft er afgørende for succes og effektivitet for strømproduktionssystemer, men forurening og kondensering er uundgåelig, når der genereres trykluft. Snavset, våd luft er stadig snavset og våd efter kompression. Uden filtrering og tørring indeholder luften alle de forurenende stoffer i det omgivende miljø. Ren tør luft er den nødvendige ressource for kraftværker til at indsætte og fjerne fjernstyringsventiler i reaktorstangen, damp- og kølevæskekredsløbene og kedelrummets ventilationssystem.

Faremomenter fra vand

Baseret på kompressorens størrelse og luftfugtigheden i klimaet indeholder trykluft vand som både væske og damp. En lille kombination af 170m³/t (100-cfm) kompressor og køletørrer, der kører i 4000 timer under typiske klimatiske forhold, producerer ca. 2200 l ( gallons) flydende kondensat om året. Vand i enhver form skal fjernes, for at systemet kan køre korrekt og effektivt. Derfor er tørrere afgørende for at generere ren, tør luft.

Forskellige muligheder for luftrenhed

Lær en række tørre- og filtreringsmuligheder at kende, der hjælper med at eliminere den skadelige fugt i din trykluft. 

  • Efterkølere reducerer temperaturen og vandindholdet i trykluft. 
  • Udskillere af flydende væske fjerner kondenseret væske i fordelingssystemet. 
  • Partikelfiltre fjerner urenheder fra faste partikler og separerer bulk-væsker fra luftstrømmen.
  • Koagulationsfiltre fjerner flydende aerosoler og partikler (ikke dampe). 
  • Køletørrere genererer dugpunkter på 3 til 37 til 10 C (50 F). 
  • Tørremiddeltørrere producerer dugpunkter på -40 til -100 
  • Membrantørrere har variable tørreegenskaber fra -40 C (40 til 2 C (35 F) dugpunkt, afhængigt af flow. I de fleste anlæg leverer et trykluftsystem mange anvendelser. 

Men de faktiske krav til luftkvaliteten varierer afhængigt af den enkelte arbejdsstation eller maskine. Bedste tip: Trykluft skal behandles, før det tilføres fordelingssystemet og ved hvert brugssted. Denne fremgangsmåde giver den mest økonomiske systemrensning ved at fjerne resterende forurening i distributionssystemet, samtidig med at det sikres, at kritiske områder får luft behandlet med den højeste renhed - for at beskytte værdifuldt udstyr og forhindre dyr nedetid.

Køletørrere

Køletørrere er de mest almindeligt anvendte tørrere til fjernelse af fugt fra trykluft. De spiller derfor en vigtig rolle i beskyttelsen af trykluftsystemer mod korrosion og beskytter både dit udstyr og slutprodukter.

Trykluftfiltre

Trykluft kan indeholde en lang række forurenende stoffer, fra oliedråber til sand- og støvpartikler. Uanset hvor små disse partikler er, kan de forårsage funktionsfejl i udstyret, produktforurening og andre kvalitetsproblemer. Afhængigt af din applikation kan du have brug for trykluftfiltre for at forhindre problemer med luftsystemets kvalitet, driftssikkerhed og effektivitet. Pneumatech tilbyder forskellige typer trykluftfiltre til at fjerne enhver form for forurening.