Check Box M 6 Dataloggere

Kontakt os for yderligere oplysninger

Ryd layout

7" farveskærm med berøringspanel

Alsidig

Der kan tilsluttes op til 12 sensorer som ekstraudstyr

Velegnet til industrielle anvendelser

Metalhus IP 65 eller panelmontering

Intelligent

Daglige/ugentlige/månedlige rapporter

Data tilgængelige på internettet

Netværkskompatibel og fjerntransmission via webserver

Matematisk funktion til interne beregninger

Totaliserende funktion til analoge signaler

Sparer tid og omkostninger under installationen

Når vi taler om driftsomkostninger ved trykluftanlæg, taler vi faktisk om energiomkostningerne, da de udgør ca. 70-80% af de samlede omkostninger ved et trykluftanlæg. Afhængig af anlæggets størrelse betyder dette betydelige driftsomkostninger. Selv i mindre anlæg kan det hurtigt medføre, at omkostningerne til en lille personbil pr. år. Det er et beløb, der kan reduceres betydeligt, også i forbindelse med velfungerende og velholdte anlæg.

Gælder dette også for dit trykluftanlæg? Hvilke faktiske omkostninger pr. genereret mængde trykluft har du? Hvad er din anlægs samlede resultatbalance? Hvor højt er differenstrykket for enkelte filtre, hvor høj er luftfugtigheden (trykdugpunktet), hvor meget trykluft bruges der? Med den nye intelligente skriver Check Box M6 og de passende sensorer og målere kan alle disse spørgsmål besvares nemt. 

Måleudstyr

Effektiviteten, hvormed trykluft og industrigasser fremstilles, er af afgørende betydning, da energi udgør op til 80% af de samlede omkostninger ved et trykluftsystem. Med Pneumatechs innovative og gennemtestede måleteknologier kan kritiske datapunkter i et trykluft- og/eller gasgenereringssystem registreres og analyseres, hvilket muliggør optimering af anlæggets ydeevne.