Hvorfor købe ilt, når du kan generere din egen on-site?

Kontakt os! Stop med at stole på tredjepartsleverandører af din ilt, og lav din egen forsyning!

Kontakt vores eksperter i dag

Professionelle iltløsninger til biogasproduktion

Hvad er biogas?

Biogas application image
Biogas er en vedvarende energikilde, der er i opgang. Den produceres ved at tage affald fra husholdninger eller virksomheder og omdanne det til et grønt brændstof, der kan bruges til at generere gas, elektricitet og Varme.

Ilt spiller en vigtig rolle i denne proces, fordi det reagerer med et uønsket biprodukt fra biogasproduktion (hydrogensulfid). Dette reducerer mængden af hydrogensulfid til et sikkert niveau og beskytter efterfølgende udstyr.

Iltkrav i biogasproduktion

Ilt spiller en afgørende rolle i produktionen af biogas. Derfor skal biogasanlæg have en pålideligiltforsyning. Ilten skal også være til rådighed ved det korrekte flow for at opretholde det rette niveau af hydrogensulfid, samtidig med at iltforbruget minimeres. Oxygenrenheden skal også være høj nok til at reducere nitrogenindholdet og forbedre Wobbe/energiindekset, samtidig med at man undgår en unødvendigt høj specifikation , der giver en højere pris pr. m3.

Download vores biogasbrochure her!

Hvad er fordelene ved on-site iltproduktion?

Mange virksomheder køber stadig deres ilt - selv om det at generere ilt på stedet giver flere fordele.

  • Større omkostningseffektivitet sparer dig penge
  • Ved at eliminere levering af flasker eller væsker reduceres dit miljøaftryk
  • Tag hånd om din egen iltforsyning
  • Mindre besvær ved at fjerne forsyningslogistik

Tag biogasproduktionen op på et højere niveau med PPOG HE

Med det laveste energiforbrug på markedet kan Pneumatech POG gøre biogasanlæg miljøvenlige og samtidig reducere driftsomkostningerne:

  • 30 % mere effektiv end traditionelle iltgeneratorer
  • Pålidelig iltforsyning eliminerer behovet for dyre iltleverancer
  • Ingen oxygentransportreducerer emissionerne
  • Integrer generatoren i anlæggets DCS/BMS-systemer for at overvåge iltstrømmen hele tiden
  • Variabel flowsparer reducerer energiomkostningerne med 70 % under lavere behov
  • Automatisk og uafhængig betjening giver høj pålidelighed og brugervenlighed 
PPOG HE front correct
PPOG HE quarter right ghost correct

Mere end et fremragende produkt

Men Pneumatech tilbyder mere end blot den bedste iltgenerator på markedet. Vi leverer også det udstyr og den ekspertise, som vores kunder har brug for for at sikre, at deres ilt er optimalt til deres anvendelse.  

Ekspertrådgivning og support

Er du interesseret i at bringe dit hyperbariske iltbehandlingscenter op på næste niveau med Pneumatech? Så kom i kontakt med os nu og give os nogle oplysninger om antallet af dine åndedrætsmasker, iltkamre og det lufttryk, du ønsker at køre dem på. Vores eksperter vil derefter hjælpe dig med at finde det udstyr, der bedst opfylder dine behov. Hvis du ikke har disse oplysninger eller har brug for hjælp, er de klar til at hjælpe dig gennem specifikationsprocessen.