Hvordan bryggerierne får succes med nitrogen og generatorer på stedet

8. juli 2022

Nitrogen: Den vindende ingrediens i bryggerier

Glasses with different sorts of craft beer on wooden bar. Tap beer in pint glasses arranged in a row. Closeup of five glasses of different types of draught beer in a pub.
Øl er bedre med nitrogen. Fra konservering af de værdifulde råvarer til rensning af tanke og aftapning af slutproduktet er nitrogen på hårdt arbejde i bryggerier. Men hvorfor har øl brug for beskyttelse i første omgang? Som bryggerierne siger, "ilt er øllets værste fjende". Det skaber det ideelle miljø for bakterier og enzymer til at skabe ravage på ølkvaliteten. Før nitrogengeneratorernes tid lod vi naturen gå sin gang. Kuldioxid (CO2) - et naturligt biprodukt i gæringsprocessen - tjener også som en beskyttende, blankeringsgas, der forhindrer oxidering. Ølgæring frigiver dog ikke nær så meget CO2, som er nødvendigt, og bryggerierne må købe ekstra CO2 til dette formål. Her kommer nitrogen for bryggerier ind i billedet. Denne inaktive gas udgør 79 % af atmosfæren og - takket være generatorer på stedet - er den et omkostningseffektivt og pålideligt alternativ til købt CO2.

Uovertrufne resultater på alle stadier

Både N2 og CO2 er inaktive gasser, der kan bruges til skylning, rensning, inducering og emballering af øl. Men i mange processer (bortset fra krav til kulsyre) er nitrogen til bryggerier den foretrukne løsning. Nogle bryggerier foretrækker N2 frem for CO2 til at nitrogenere deres øl, da det skaber en glattere tekstur med fine bobler. Da CO2 desuden er meget opløseligt i øl, kan det medføre overdreven kulsyre.

Fra et forretningsmæssigt synspunkt kan nitrogen give enorme omkostningsbesparelser. Det er langt billigere end CO2, og det er ikke underlagt CO2's ustabile priser. CO2 har også en tendens til at opleve problemer med forsyningskæden, hvilket efterlader bryggerier uden den inaktive gas, de har brug for. En nitrogengenerator på stedet eliminerer denne produktionsvejspærring. 

Nitrogen til bryggerier

Nitrogen kan anvendes i hele ølproduktionsprocessen:

 • Tømning af tanke mellem portioner
 • Overførsel af øl mellem tanke
 • Skubber øl gennem filtrering
 • Ved at skubbe øl for at aftappe modtrykket på aftapningsmaskinens påfyldningsstuds
 • Opbevaring af tankens tryk med nitrogen
 • Dækning af øltanke
 • Aftapning og flaskepåfyldning

Det skal bemærkes, at nitrogen til bryggerier skal overholde europæiske og globale standarder for fødevaregodkendt nitrogen for at forhindre iltforurening. Pneumatechs nitrogengeneratorer gør det muligt at opnå den høje nitrogen-renhed som ølproduktionen kræver.

Fordele ved nitrogenproduktion på brugsstedet

En nitrogengenerator på stedet fjerner det meste oxygen fra luften, der leveres af en kompressor (som bryggerierne allerede har), ved hjælp af adsorption eller membranteknologi. Det er et omkostningseffektivt og pålideligt alternativ til købt N2 eller CO2. 

 • Producerer den rigtige nitrogen: Nitrogengeneratorer producerer det nitrogen flow, renheden og kvaliteten som ølproduktion kræver.
 • Lavere omkostninger:Kapitalinvesteringer i on-site nitrogengeneratorer genvindes hurtigt. Det skyldes, at nitrogen er billigere at producere sammenlignet med købt gas.
 • Forbedrer sikkerheden:Højtrykscylindre udgør en arbejdsrisiko og er underlagt strenge protokoller. Nitrogengeneratorer er langt mere sikre.
 • Sparer tid:Koordinering af forsyning og levering af CO2 eller N2 tager tid. En nitrogengenerering eliminerer denne logistik.
 • Begrænser spild:Med tredjeparts nitrogentanke "blæses" ubrugt nitrogen som regel ud for at forhindre risikoen for eksplosioner. Dette resulterer i gasspild. Ved gasproduktion på stedet produceres der kun nitrogen efter behov.
 • Forbedrer bæredygtighed:Eliminer de transportemissioner, der er forbundet med gasleverancer.

En skræddersyet løsning

Et stort produktionsanlægs behov er meget anderledes end et mindre mikrobryggeris. Pneumatechs produktsortiment er omfattende og fleksibelt, så vi tilbyde alle bryggerier en løsning, der opfylder deres specifikke behov. Vi kan også levere fødevaregodkendt trykluft og procesfiltre. Kontakt din lokale Pneumatech-repræsentant i dag for at få flere oplysninger!

PSA nitrogengeneratorer Anvendelse Levnedsmiddelindustrien Membranbaserede nitrogengeneratorer