Fordelene ved selektiv lodning med nitrogen

Selektiv lodning med nitrogen er en vigtig proces i produktionen af printkort (PCB). Den anvendes til limningen af komponenter på printkort, som ellers kan blive beskadiget hvis de udsættes for meget varme. Et andet anvendelsesområde er printkort med blandet teknologi med begrænsninger i layoutet. 

Hvordan fungerer det?

soldering iron tips of automated manufacturing soldering and assembly pcb board

Selektiv lodning er en automatiseret proces som giver dig præcisionen ved manuel lodning men uden forsinkelser og uoverensstemmelser.

  • Forberedelse: første step er at programmere loddepotentiometeret med de positioner på printkortet, der skal loddes.
  • Fluxing: i fluxingsfasen tilføres flusmiddel til de komponenter, der skal loddes. Dette er en stor forskel ift. bølgelodning, hvor flux dækker hele printkortet.
  • Forvarmning: derefter hæves temperaturen i samlingen, indtil der er tilstrækkelig varme til at aktivere fluxen. Dette sikrer en effektiv fyldning af mellemrummene med loddet.
  • Lodning: Endelig er der selve lodningsprocessen. En loddepen fordeler loddematerialet på printpladen i et mønster, der er programmeret til kun at dække de punkter, der skal loddes. Derefter kan lodningen af ledningerne til printpladen begynde. Loddekanden sænkes og bevæger sig til det næste punkt. 

Fordelene ved selektiv lodning

Der findes forskellige loddemetoder til PCB-produktion. De mest almindelige er bølgelodning, selektiv lodning og reflow-lodning. Når der skal vælges mellem disse muligheder, har selektiv lodning klare fordele:

  • Selektiv lodning frembringer bedre befugtning, hvilket har noget at gøre med den smeltede loddes evne til at skabe et bindemiddel mellem komponent og printkort.
  • Det reducerer også den mængde flusmiddel der kræves, hvilket reducerer driftsomkostningerne og reducerer restprodukterne.
  • Selektiv lodning fjerner behovet for at rengøre og børste printkort, fordi det resulterer i rene, skinnende samlinger.
  • Processen reducerer fejldannelse og andre problemer.

Nitrogens rolle i selektiv lodning

På grund af dets inerte egenskaber anvendes nitrogen i lodningsprocessen for at sikre, at processen er fri for ilt. Dette skyldes, at ilt ellers vil reagere med loddet. Dette vil skabe et oxidlag, som kan medføre kvalitetsproblemer eller kortslutninger i de selektive loddeenheder. 

Sådan får du on-site nitrogenfremstilling til at betale sig for dig

Mange virksomheder er afhængige af nitrogenleverancer. Men denne mulighed leveres med en høj pris for gas. Du behøver ikke blot at betale meget for selve nitrogenen, men også for lejeafgifter for nitrogenflaskerne. Desuden kræver indkøb af nitrogen fra en leverandør at du har fri lagerplads, hvilket kan føre til flaskehalse i forsyningen og logistiske problemer.

Et meget bedre alternativ er on-site nitrogenfremstilling med en kompressor og en nitrogengenerator.

Dette fjerner disse udfordringer og giver samtidig en række ekstra fordele. Først og fremmest reduktionen af omkostningerne. En kubikmeter nitrogen genereret på stedet er betydeligt billigere end en kubikmeter af indkøbt nitrogen.

Det er ligeledes vigtigt at kontrollere forsyningen. Nitrogen er afgørende for dine loddeaktiviteter. Har du virkelig råd til at være afhængig af tredjepartsleverandører?

Derudover giver en nitrogengenerator dig mulighed for at vælge den ønskede gasrenhed. Dette er afgørende for at sikre en passende funktion for spredning af loddetin ved lave temperaturer. Hvis du indstiller den rigtige renhed, kan du også reducere din energi og dermed driftsomkostninger.

Endelig kan du eliminere de transportemissioner, der er forbundet med gasleverancer, og reducere dit CO2-fodaftryk. 

Øg effektiviteten af selektiv lodning med nitrogen

Forskellige faktorer bestemmer effektiviteten af den selektive loddeproces. Disse omfatter maskinens konfiguration, flusmidlets egenskaber og valg af dyse. Og selvfølgelig er den nitrogen, du bruger, vigtig. Du skal sikre dig at det har den rigtige renhed for at forhindre dannelsen af slagger. Nitrogen med høj renhed kan også forlænge dysernes levetid, hvilket sparer på omkostningerne.

En nitrogengenerator fra Pneumatech er den optimale løsning til at give dig en stabil forsyning af nitrogen i høj kvalitet. Dette reducerer ikke blot dine driftsomkostninger, men kan også hjælpe dig med at bringe din selektive lodning op på et højere niveau. Kontakt en af vores eksperter nu for at få mere at vide. 

PSA nitrogengeneratorer Elektronik Anvendelse Membranbaserede nitrogengeneratorer