Juridisk meddelelse og politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Tak, fordi du besøgte denne Pneumatech-hjemmeside. (Pneumatech og dets datterselskaber benævnes "Pneumatech", "WE", "US" og "vores").

Vi sætter pris på din interesse for os.

Nedenfor finder du oplysninger af juridisk relevans vedr. besøg på dette websted. Derudover finder du vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som forklarer, hvilke typer oplysninger der kan blive indsamlet og behandlet, og hvordan vi kan bruge "cookies". Vi værdsætter, at du læser indholdet af denne side, og hvis du accepterer alle vilkår og betingelser, takker vi for dit besøg på webstedet. Ved at åbne eller bruge webstedet accepterer du alle vilkår og betingelser.MultiAir Italia S.r.l. består af en række juridiske enheder, der hver især er ansvarlige for egne forretninger og produkter. En juridisk enhed inden for MultiAir Italia S.r.l. er under ingen omstændigheder ansvarlig for eller hæfter for en anden juridisk enheds handlinger eller undladelser. Ved at hente oplysninger via dette websted eller på anden måde bruge webstedet accepterer du, at ansvaret for og hæftelsen for et produkt, tilbud eller marketingoplysninger kun er begrænset til den juridiske enhed, der er direkte involveret.Oplysningerne på webstedet kan ændres uden forudgående varsel og uden at vi derved pådrager os nogen form for forpligtelse eller ansvar. Indholdet på dette websted stilles til rådighed for besøgende og udgør kun ikke-bindende oplysninger. Du har ikke tilladelse til at oprette links til webstedet uden vores forudgående skriftlige samtykke.Vi vil gøre en rimelig indsats for at medtage retvisende oplysninger på vores websted. VI GIVER IMIDLERTID INGEN GARANTIER OG FREMSÆTTER IKKE NOGEN PÅSTANDE OM NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE ELLER EGNETHEDEN TIL ET BESTEMT FORMÅL VEDR. DE GIVNE OPLYSNINGER. VI PÅTAGER OS UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER NOGET ANSVAR OVER FOR NOGEN PART FOR SKADER, HVERKEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, FØLGESKADER, PØNALT ELLER ANDET FOR NOGEN BRUG ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER DETS INDHOLD, HVILKET UDEN AT VÆRE BEGRÆNSET HERTIL OMFATTER SKADER VEDR. TAB AF FORTJENESTE, DRIFTSAFBRYDELSE, TAB AF PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA PÅ DIT INFORMATIONSHÅNDTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE. DET ER OP TIL DIG AT TRÆFFE ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER OG SIKRE, AT ALT, HVAD DU VÆLGER AT BRUGE, ER FRIT FOR F.EKS. VIRA, ORME, TROJANSKE HESTE OG ANDRE FORMER FOR DESTRUKTIVE ELEMENTER. VI GIVER INGEN GARANTIER OG FREMSÆTTER INGEN PÅSTANDE AF NOGEN ART OM ANDRE WEBSTEDER, DER TILHØRER EN TREDJEPART, OG SOM DU MULIGVIS KAN FÅ ADGANG TIL VIA DETTE WEBSTED.

Copyright, varemærker og andre immaterielle rettigheder

Indholdet af dette websted, herunder, men ikke begrænset, til logoer, varemærker, handelsnavne, tekst, billeder, grafik, animation og videofiler og deres arrangement på webstedet, tilhører os eller en eller flere af Atlas Copco-koncernens enheder eller tredjepart og er underlagt immaterialretlig beskyttelse. Intet indhold på webstedet må reproduceres, kopieres, overføres, udgives, distribueres, videregives eller placeres på andre websteder eller i andre dokumenter uden forudgående samtykke. Alle immaterielle rettigheder på dette websted, herunder copyrights, varemærker, forretningshemmeligheder og patentrettigheder er forbeholdt de respektive ejere, og brug uden skriftlig samtykke er strengt forbudt. Intet på dette websted skal opfattes som værende tildeling af udtrykkelig eller stiltiende licens eller tilladelse til at bruge immateriel ejendom tilhørende os eller andre enheder i Atlas Copco-koncernen eller tredjepart.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

IP-adresser, internetbrowsere, operativsystemer, domænenavne: Når du besøger vores websted, indsamler vi din computers IP-adresse. IP-adressen identificerer dig ikke personligt, men derimod din internetudbyder. Andre ikke-personligt identificerbare oplysninger, som vi kan indsamle, omfatter den anvendte internetbrowser, computerens operativsystem og domænenavnet på det websted, som du besøgte vores websted fra. Oplysningerne indsamles for at give et demografisk overblik, som f.eks. de besøgendes geografiske placering, og hvor længe de bliver på vores websted. Med indsamlingen af denne type oplysninger kan vi administrere vores websted, diagnosticere serverproblemer, analysere tendenser og statistikker og yde bedre kundeservice.

Cookies

Når du besøger vores websted, sender vi muligvis "cookies" til din computer. En cookie er en lille tekstfil eller en lille samling data, som et websted, du besøger, kan placere eller gemme på din computer. Selve cookierne indeholder ikke personligt identificerende oplysninger. Hvis du imidlertid sender sådanne personligt identificerende oplysninger til os (f.eks. ved at tilmelde dig en internetrelateret tjeneste eller rekvirere en adgangskode fra os), bliver disse oplysninger muligvis knyttet til de data, der er gemt i cookien. Der findes to typer cookies. Den første type gemmer en fil i længere tid på din computer, og den kan forblive der, efter at du har lukket computeren. En sådan cookie kan f.eks. bruges til at fortælle en besøgende, hvilke af oplysningerne på webstedet, der er blevet opdateret siden sidste besøg. Den anden type cookie hedder "sessionscookie". Når du besøger et websted, gemmes sessionscookien midlertidigt i computerens hukommelse. Det sker f.eks. for at holde styr på, hvilke sprog du har valgt for webstedet. Sessionscookies gemmes ikke i længere tid på computeren, da de forsvinder, når du lukker webbrowseren. Vi bruger muligvis tredjeparter til at hjælpe med at indsamle eller behandle oplysninger, der indsamlet via cookies.Vi benytter muligvis cookies af flere forskellige årsager som f.eks.:

 • kompilere anonyme statistikker relateret til mønstre og tendenser i forbindelse med browsing;
 • analysere salgsdata;
 • udføre markedsundersøgelser;
 • brugertilpasse webstedsindhold eller -funktioner;
 • hjælpe eller spore webstedsbesøg af brugere af visse internetbaserede tjenester;
 • gøre det muligt for brugere med adgangskoder at genåbne visse websider uden at skulle skrive tidligere angivende oplysninger igen.    

Sådan undgås cookies:De fleste internetbrowsere kan indstilles til at blokere cookies, slette cookies fra computerens harddisk eller give besked om, at en webside indeholder cookies, inden de gemmes. Se browservejledningen eller hjælpeskærmbilledet for at få mere at vide om disse funktioner. Bemærk, at nogle af vores websider muligvis ikke fungerer uden cookies.

Personlige oplysninger

Denne del forklarer, hvordan vi indsamler, bruger og deler personlige oplysninger, som du videregiver til os, eller som vi på anden måde kan indhente eller generere, og som vedrører dig ("personlige oplysninger"). MultiAir Italia S.r.l. har implementeret tekniske og administrative foranstaltninger samt fysiske forholdsregler for at beskytte eventuelle personlige oplysninger, som vi måtte indsamle (se nedenfor). Det er desuden klart, at MultiAir Italia S.r.l. til enhver tid vil overholde lokale love og bestemmelser og vil afstå fra indsamling eller brug af personlige oplysninger på steder, hvor dette er forbudt ved lov.Hvilke personlige oplysninger indsamler MultiAir Italia S.r.l.?"Personlige oplysninger" er oplysninger, som kan gøre en fysisk person identificerbar eller faktisk identificere denne. Vi indsamler, bruger og behandler muligvis dine personlige oplysninger med henblik på at give dig de tjenester, produkter eller oplysninger, som du anmoder om.Vi indsamler ikke dine personlige oplysninger uden din viden og tilladelse, vi vil heller ikke sælge eller udleje sådanne data. Vi anmoder muligvis om dine personligt identificerbare oplysninger med henblik på at levere et bestemt produkt, en bestemt tjeneste eller oplysninger til dig eller for at behandle en transaktion. Det vil fremgå, hver gang vi indsamler sådanne oplysninger.Hvordan kan MultiAir Italia S.r.l. bruge de indsamlede personlige oplysninger?Personlige oplysninger indsamles kun, når det er nødvendigt for at levere et produkt, en tjeneste eller oplysninger, behandle en transaktion, eller hvis du sender dem til os til andre formål, f.eks. hvis du søger ansættelse.Indsamlingen af personlige oplysninger vil være gennemsigtig for dig (herunder angivelse af retsgrundlaget for behandlingen), og du vil få mulighed for at beslutte, om du vil videregive oplysningerne eller ej. Hvis du vælger ikke at videregive nogen af de ønskede personlige oplysninger, vil MultiAir Italia S.r.l. muligvis ikke kunne gennemføre din transaktion eller levere de oplysninger, tjenester eller produkter, du har anmodet om.Når de indsamles, kan de personlige oplysninger blive brugt til følgende formål:

 • Implementering af vores webmarketingaktiviteter:
  • Udsendelse af kampagner via e-mail,
  • Målretning og gen-målretning,
  • Bekræftelse af deltagelse.
 • At besvare spørgsmål eller problemer, der er forelagt for Pneumatech
 • Udformning, salg, produktion og forbedring af produkter;
 • Levering af kundeservice og support;
 • Uddannelse og certificering af kunde-, leverandør- og underleverandørpersonale;
 • Som krævet eller udtrykkeligt tilladt i henhold til gældende lovgivning eller bestemmelser.

Når de er indsamlet, og hvis der ikke forekommer interaktion med International MultiAir Italia S.r.l. (Åbning af e-mail, indsendelse af formular) inden for de følgende seks måneder, slettes de personlige data fra vores databaser. Dette gælder også for brugere, der framelder sig (opsiger abonnement).Vi vil under ingen omstændigheder opbevare data længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, som dataene er indsamlet til, eller som krævet i gældende lovgivning eller bestemmelser.

Vi skal muligvis om nødvendigt indhente dit samtykke for at opnå tilladelse til at bruge dine personlige oplysninger til et eller flere af de formål, der er angivet ovenfor. Du har forskellige rettigheder, hvor vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af dit samtykke. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at trække dit samtykke tilbage, vil vi sikre, at en sådan tilbagetrækning kan foretages på en måde, der er så nem som den måde, hvorpå tilladelsen blev givet.Hvem personlige oplysninger kan deles med:Da MultiAir Italia S.r.l. er en global virksomhed med lokaliteter i mange forskellige lande, overfører vi muligvis dine personlige oplysninger fra en juridisk enhed til en anden eller fra et land til et andet for at kunne udføre de formål, der er angivet ovenfor. Vi overfører dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav og kun i det omfang, det er nødvendigt til de formål, der er beskrevet ovenfor. Inden for virksomhederne i MultiAir Italia S.r.l. overføres personlige oplysninger efter de samme regler og sikkerhedsniveauer. Om nødvendigt vil der blive indgået databehandlingsaftaler for at sikre det nødvendige beskyttelsesniveau.MultiAir Italia S.r.l. forlader sig på tilgængelige retlige mekanismer, der gør det muligt at overføre personlige oplysninger på tværs af landegrænser. I det omfang MultiAir Italia S.r.l. benytter standardkontraktbestemmelserne (også kaldet modelklausulerne) for at tillade overførsel, vil MultiAir Italia S.r.l. opfylde sådanne krav, også hvor der måtte være modstrid mellem sådanne krav og denne meddelelse.MultiAir Italia S.r.l. vil ikke sælge eller på anden måde videregive dine personlige oplysninger uden for virksomheden MultiAir Italia S.r.l., dog med undtagelse af:

 • Tjenesteudbydere, som Atlas Copco har engageret til at udføre tjenester på vores vegne. Atlas Copco deler kun dine personlige oplysninger med tjenesteudbydere, som Atlas Copco kontraktligt har lagt restriktioner på i forhold til at bruge eller videregive oplysningerne, medmindre det er nødvendigt for at udføre tjenester på vores vegne eller for at opfylde lovkrav.
 • overholdelse af juridiske forpligtelser, hvilket uden at være begrænset hertil omfatter besvarelse af legitime juridiske anmodninger fra ordensmagten eller andre offentlige myndigheder;
 • Undersøgelser i forbindelse med mistanke om eller konstateret ulovlig aktivitet;
 • forebyggelse af fysisk skade eller økonomisk tab eller
 • understøttelse af salg eller overdragelse af hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver (herunder i forbindelse med konkurs).

Fjernelse, rettelse, opdatering eller tilgang til dine personligt identificerende oplysninger:Hvis du ønsker at fjerne, rette, opdatere eller få adgang til dine personlige oplysninger, som du har sendt til os, eller hvis du har relaterede problemer, bedes du kontakte os. Hvis du kontakter os i denne forbindelse, bedes du notere navnet på den webside eller det sted, hvor du har indsendt oplysningerne, samt de kontaktoplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse osv.), som du har angivet på det tidspunkt.

Sikkerhed

Tekniske og administrative foranstaltninger er implementeret for at beskytte personlige oplysninger og andre data på vores servere mod uautoriseret adgang, tab eller ændringer. Ingen server eller datatransmission via internettet kan dog garanteres at være 100 % sikker. Derfor foregår al aktivitet og kommunikation på egen risiko.

Yderligere oplysninger og klager

Yderligere oplysninger om behandling af personlige oplysninger fås ved at kontakte Group Privacy Officer ([email protected]).Hvis ikke vi besvarer dine spørgsmål, eller hvis vi ikke giver dig en gyldig grund til, at vi ikke er i stand til det, kan du kontakte Datatilsynet for at indgive en klage.

Links til tredjeparts websteder

Nogle af vores websider indeholder links til tredjeparts websteder. Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, indhold eller fremgangsmåder i forbindelse med sådanne websteder eller deres ejere eller operatører.

Ændring af politikken om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre eller opdatere denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.