SSS

Pneumatech Sorumluluğu

Şeffaflık

Hem yazılı hem de sözlü tüm iletişimlerimizde, ticari gizlilik sınırları içinde açık, dürüst ve doğru olma taahhüdümüz mevcuttur. Faaliyetlerimiz hakkında zamanında ve düzenli olarak güvenilir ve ilgili bilgiler sağlarız. Etkileşimin önemli olduğunu düşünür ve bu nedenle tüm paydaşlarımızla yapıcı diyalog kurma konusunda olumlu bir tavır sergileriz.

Pneumatech, bilgilerin kaydedilmesi, işlenmesi ve raporlanmasında görev alan her çalışanın, bu bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini korumasının beklendiği yüksek raporlama standartları oluşturmuştur.

İşletme Bütünlüğü

  • Faaliyet gösterdiğimiz her yerde, itibarımız en değerli varlığımızdır ve davranışlarımıza göre belirlenir. Pneumatech'e duyulan saygıyı tehlikeye atacak eylemlerden kaçınırız.
  • Yüksek iş ve kişisel etik standartlarımız mevcuttur; iç politikalarımıza bağlı kalır ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uyarız.
  • Her durumda dürüst olma taahhüdümüzle birlikte, grubun çıkarlarıyla çelişen çıkarlara sahip olmaktan kaçınırız.
  • Adil rekabeti destekler ve bunun için çabalarız, bu nedenle rakiplerle fiyatlandırma, pazar paylaşımı veya diğer benzer faaliyetler konusunda görüşmeler yapmayı reddederiz.
  • Sağlıksız bir sadakat oluşturma riskini önlemek için herhangi bir paydaşa iz değerinden yüksek değere sahip bir şey vermekten veya almaktan kaçınırız.
  • Şirket varlıklarına saygı duyar ve grubun tüm maddi ve maddi olmayan varlıklarını kayıp, hırsızlık ve kötüye kullanıma karşı koruruz.
  • Pneumatech siyasi bir taraf tutmamaktadır. Dolayısıyla, siyasi kampanyaları veya adayları desteklemek ya da siyasi girişimlere başka bir şekilde hizmet sağlamak için Pneumatech fonlarını veya varlıklarını kullanmayız.

Yönetim

Pneumatech yönetimi, tüm Pneumatech stratejisini ve organizasyonunu onaylamaktan sorumludur.

Grup yönetici kadrosu, Grup CEO'sunun liderliği altında, finans, sosyal ve çevresel performans dahil olmak üzere, Pneumatech stratejilerini, hedeflerini ve politikalarını geliştirmekten ve bunları takip etmekten sorumludur.

Uygulama

İş Kuralları, organizasyonumuzdaki tüm kurumlarda ortak olan politikaları özetler. Bu iç politikalar davranışlarımıza yön vererek Pneumatech'in değerini artırmamıza yardımcı olur.

Diğer ilkeler, kılavuzlar ve talimatlarla birlikte, bu politikalar, tüm çalışanlar için grup intraneti aracılığıyla erişilebilen şirket içi veritabanı olan İşleri Yapma Şeklimiz bölümünde toplanır. İşleri Yapma Şeklimiz içeriğini öğrenmek ve buna uymak her çalışanın sorumluluğudur. Tüm yeni çalışanlar için zorunlu olan Daireler (Circles) programımız aracılığıyla uygun eğitim sunulmaktadır. Önemli paydaşları İş Kuralları hakkında bilgilendiririz.

Operasyonel birimler, İşleri Yapma Şekli'nde açıklanan ilkelere dayanarak stratejiler ve uygulama planları hazırlar.

Her bir politika için takip prosedürleri belirlenir. Sosyal ve çevresel performans göstergeleri, grup düzeyinde bildirilir ve takip edilir. Yönetim kurulu toplantılarında, önemli paydaşlarımızla ilgili olarak, yasal, sosyal ve çevresel performansa ilişkin risk değerlendirmeleri rapor edilir.

Politikalarımızın uygulanmasını güvence altına almak için şirket içi denetimler, yerinde gerçekleştirilir.