SSS

İş kurallarımız

Pneumatech İş Kuralları'nda özetlenen belgeler, iş etiği, sosyal ve çevresel performansa ilişkin aşağıdaki şirket içi politika belgeleridir. Grup içindeki tüm şirketlerin, grubun intranet veritabanı olan İş Yapma Şeklimiz bölümünde yayınlanan bu politikalara uyması beklenir.

Pneumatech tarafından desteklenen başlıca uluslararası etik kurallar şunlardır:

  • Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyanı: http: //www.un.org/
  • Uluslararası Çalışma Örgütü İş Yerinde Temel Prensipler ve Haklar Beyanı: www.ilo.org
  • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi: http: //www.unglobalcompact.org/
  • Çok Uluslu Firmalar için OECD Kılavuzu: www.oecd.org
  • Pneumatech sürdürülebilirlik raporlaması, GRI'nın Küresel raporlama girişimi kurallarına uyar: www.globalreporting.org

İş kurallarımızı indirin