SSS

Pneumatech İlişkileri

Çevre ve toplum

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarının ruhuna ve hükmüne uygun davranarak iyi ve güvenilir bir kurumsal vatandaş olmak için çabalamaktayız. 

 • Temel insan haklarını destekler ve grubumuzun faaliyetlerini tüm dünyada yürütürken bu haklara saygı gösteririz.
 • Finansal başarıya olan bağlılığımızın, operasyonlarımızın daha geniş ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini de hesaba katması gerektiğinin farkındayız.
 • Gelecek nesiller için çevreyi koruyarak iş yapmaya inanırız. Başlıca birimlerimizin hepsinin ISO 14001 onaylı olmasını hedefleriz. Tüm ürünlerimizi ve işlemlerimizi çevresel bir bakış açısıyla değerlendiririz.
 • Pneumatech, yerel topluluklarla işbirliği yaparak öğrenmeyi ve gelişimi teşvik eder.

Çalışanlar

Hem mevcut hem de potansiyel çalışanların tercih ettiği işveren olmayı amaçlarız. Amacımız profesyonel bir ortamda, nitelikli ve motive insanları çekmek, geliştirmek ve motive etmektir.

 • Tüm faaliyetlerimizde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı amaçlarız.
 • Fırsat eşitliğine, adalete ve çeşitliliğe inanırız. Irk, din, cinsiyet, yaş, uyruk, engellilik durumu, cinsel eğilim, sendika üyeliği ve siyasi görüş ne olursa olsun, çalışanlarımızı yapılacak işle ilişkili niteliklere dayalı olarak işe alır ve terfi veririz.
 • Çalışanların, toplu pazarlık amacıyla sendikalar tarafından temsil edilip edilmeyeceğini seçme hakkına sahip olduğunu biliriz. Çalışanların bu tür haklardan yararlanması konusunda hiçbir ayrımcılık yapılmayacaktır.
 • Faaliyetlerimizde hiçbir koşulda zorla veya zorunlu işçilik kullanılmaz. Çocuk işçiliğine ve çocukların başka şekilde istismar edilmesine kesinlikle karşıyız. 15 yaşından küçük herhangi bir kişi çalıştırmaz ve asgari yaşın daha yüksek olduğu yerel standartlara uyum sağlarız.
 • Her birimizin gruba katkıda bulunması karşılığında, performansımız adil bir şekilde ödüllendirilecektir. Değerlendirmeler yıllık olarak yapılır.
 • Çalışanlarımıza, grupla birlikte gelişme ihtimallerini korumak için sürekli olarak eğitim ve gelişim olanakları sunulur. Hedef, her çalışan için yılda ortalama 40 eğitim saatidir.
 • Grubun mevcut bilgi ve deneyiminden tam anlamıyla yararlanmak için bölümler, fonksiyonlar ve coğrafi sınırlar arasında bilgi akışını teşvik ederiz.

Müşteriler

Mevcut ve potansiyel müşteriler ve son kullanıcılar için tercih edilen tedarikçi olmaya çalışmaktayız, bu da mümkün olan en yüksek müşteri ve pazar payını elde etmemiz gerektiği anlamına gelir.

 • İstikrarlı bir şekilde, müşterilerimizin üretkenliğine ve refahına katkı sağlayan yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sağlamayı hedefleriz.
 • Ürün ve hizmetlerimiz; müşterilerimizin kalite, işlevsellik, güvenlik ve çevresel ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle geliştirilir.
 • Dünya çapında hizmet verilen her ülkede ve pazarda, müşterilerimizle uzun vadeli bir bağlılıkla çalışırız. Müşterilerin beklentilerini sürekli olarak karşılayıp bunun üzerine çıkabilmek için müşterilerle yakın ilişkiler geliştirmeye gayret gösteririz.

Distribütörler

Distribütörlerimiz için en iyi iş ortağı olmak ve bize öncelik vermelerini sağlamak için çaba gösteririz.

 • Etik, sosyal ve çevresel sorunlara ilişkin politikaları kendimizle tutarlı olan iş ortakları arar ve onları, taahhütlerimiz ile beklentilerimiz konusunda bilgilendiririz.
 • Distribütörler, kalite, teslimat, fiyat ve güvenilirliğin yanı sıra çevresel ve sosyal performansa ve gelişime olan bağlılık da dahil olmak üzere tarafsız faktörler temel alınarak seçilir ve yine tarafsız bir şekilde değerlendirilir.