Pneumatech-værdier

Pneumatech er en del af en global industrikoncern, der udvikler, fremstiller og markedsfører produkter og tjenester til en lang række kunder og slutbrugere.

Pneumatech betjener en bred vifte af brancher med fokus på byggeri, service og vedligeholdelse af køretøjer samt produktion.

Vores forretningsaktiviteter udføres gennem separate driftsenheder, der deler globale aktiviteter og ledelse. Pneumatech er forenet og afstemt gennem en fælles vision, en fælles identitet og overholdelse af denne Pneumatech Business Code of Practice.

Kundeværdi

Pneumatech repræsenterer værktøj og kompressorer, der er konstrueret til høj ydeevne. Ud over banebrydende design, højeffektiv teknologi og holdbarhed betyder Pneumatech kundeværdi. 

Kerneværdier

Pneumatech kerneværdier af interaktion, engagement og innovation dannede vores fortid, skabte vores nutid og vil lede vores fremtid. Vores kerneværdier er en konkurrencemæssig fordel og hjælper os med at fastholde vores position, selv i et miljø i forandring.En vigtig egenskab ved Pneumatech er evnen til at lytte til og forstå de forskellige behov hos vores kunder og andre interessenter, kombineret med vores evne til at skabe nye og bedre løsninger baseret på, hvad vi lærer af denne interaktive proces.Vi er lige så engagerede i vores medarbejdere og i at tilføre værdi til vores kunders forretning, som vi er i forhold til vores egne mål og mål.Det er vores overbevisning, at der altid er en bedre måde at gøre tingene på. Denne innovative ånd er en vigtig del af Pneumatech-identiteten, som er en vigtig del af vores måde at drive forretning på. Det er også drivkraften, der har gjort os til en dominerende faktor i vores industri. Innovation er den ultimative drivkraft for langsigtet rentabilitet og vækst.Vores kerneværdier – interaktion, engagement og innovation – afspejles i, hvordan vi forholder os til vores vigtigste interessenter. Derudover forventes alle dele af vores organisation at overholde de politikker, der er relateret til forretningsetik og sociale og miljømæssige præstationer.