Forretningsadfærdskodeks

I de interne politiske dokumenter, der er udarbejdet i henhold til Pneumatech Business Code of Practice, beskrives følgende interne politiske dokumenter vedrørende forretningsetik og sociale og miljømæssige resultater. Alle virksomheder i koncernen forventes at følge disse politikker, som offentliggøres i koncernens intranetdatabase, som vi gør.

De vigtigste internationale etiske retningslinjer, der støttes af Pneumatech, er:

  • FN's verdenserklæring om menneskerettigheder: Http://www.un.org/
  • International Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen: www.ilo.org
  • De Forenede Nationers Global Compact: Http://www.unglobalcompact.org/
  • OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder: www.oecd.org
  • Pneumatech Sustainability Reporting følger GRI Global Reporting Initiative guidelines: www.globalreporting.org

Download vores virksomhedskode for praksis