FAQ

Luchtkwaliteitsnormen (ISO 8573-1)

In de wereld van persluchtsystemen speelt de kwaliteit van de lucht een cruciale rol. In dit blogartikel wordt ingegaan op het hart van ISO 8573-1, een belangrijke norm die de luchtkwaliteit definieert en wereldwijd de norm stelt voor persluchtsystemen. Het begrijpen van deze norm is essentieel voor industrieën die voor hun werkzaamheden afhankelijk zijn van perslucht.

ISOcorrect

Wat is ISO 8573-1?

ISO 8573-1 is een kritische norm op het gebied van persluchtkwaliteit en biedt een uitgebreid kader voor de classificatie van luchtzuiverheid. Deze norm is ontwikkeld en onderhouden door de Internationale Organisatie voor Normalisatie en is van cruciaal belang voor het bepalen van de niveaus van verschillende verontreinigingen in persluchtsystemen. Het bevat specifieke eisen voor drie primaire soorten verontreinigingen: Deeltjes, water en olie, die elk een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de prestaties en veiligheid van persluchttoepassingen.

De norm is onderverdeeld in verschillende delen, waarbij ISO 8573-1 het primaire document is waarin de belangrijkste categorieën van luchtverontreinigingen en hun toegestane grenswaarden worden beschreven. Het biedt een gedetailleerd classificatiesysteem voor elk type verontreinigende stof, met vermelding van de maximaal toegestane concentratieniveaus in perslucht. Deze niveaus worden gedefinieerd in een reeks zuiverheidsklassen, die variëren afhankelijk van de gevoeligheid van de toepassing en de mogelijke gevolgen van verontreiniging.

Voor vaste deeltjes specificeert de norm het maximaal toegestane aantal deeltjes per kubieke meter lucht en categoriseert ze op basis van hun grootte, gemeten in micron. Voor water definieert ISO 8573-1 limieten op basis van de vorm van aanwezig vocht (damp, vloeistof of aerosol) en gebruikt het concept van drukdauwpunt om het vochtgehalte te kwantificeren. Voor olie omvat de norm zowel vloeibare als dampvormen van olie, met grenswaarden uitgedrukt in concentratie (mg/m³).

ISO 8573-1 is niet alleen een statisch document; het evolueert naar technologische ontwikkelingen en veranderingen in industriële praktijken. Het wordt op grote schaal gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de farmaceutische industrie, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, en de productie, waar de kwaliteit van perslucht van cruciaal belang is. Naleving van ISO 8573-1 is essentieel voor het waarborgen van de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie van persluchtsystemen en dient als benchmark voor kwaliteitsborging en naleving van de regelgeving in vele sectoren.

De drie belangrijkste componenten van ISO 8573-1

Volgens ISO 8573-1 is de luchtzuiverheid onderverdeeld in drie essentiële componenten: Vaste deeltjes, water en olie. Elke categorie heeft specifieke klassen die de concentratieniveaus van deze verontreinigingen bepalen, wat een duidelijk kader biedt voor het handhaven van de luchtkwaliteit in persluchtsystemen.

1. Vaste deeltjes
Deze categorie heeft betrekking op de concentratie van vaste deeltjes in de lucht, die kan variëren van microscopisch kleine stofdeeltjes tot meer significante deeltjes. De norm definieert verschillende klassen van deeltjesgrootte en -concentratie, gemeten in micron en het aantal deeltjes per kubieke meter lucht. Klasse 1 specificeert bijvoorbeeld een deeltjesgrootte van 0,1 tot 0,5 micron met een concentratiegrens, terwijl klasse 5 grotere deeltjes met een hogere concentratie toestaat. Naleving van deze klassen is van cruciaal belang bij toepassingen waarbij zelfs het kleinste deeltje aanzienlijke productverontreiniging of schade aan precisie-apparatuur kan veroorzaken.

2. Water
Water in perslucht kan in verschillende vormen voorkomen: Damp, vloeistof of aerosol. ISO 8573-1 classificeert het watergehalte op basis van het dauwpunt, de temperatuur waarbij lucht verzadigd raakt en waterdamp begint te condenseren tot vloeistof. De klassen variëren van een lager dauwpunt, wat droogere lucht aanduidt, tot een hoger dauwpunt, wat meer vocht betekent. Klasse 1 vereist bijvoorbeeld een drukdauwpunt van 70 °C of lager, geschikt voor omgevingen waar vocht de productkwaliteit ernstig kan beïnvloeden of bevriezing in pneumatische regelaars kan veroorzaken.

3. Olie
Het oliegehalte in perslucht omvat zowel vloeibare als dampvormen van olie. Deze categorie is essentieel omdat verontreiniging door olie de productkwaliteit kan aantasten, apparatuur kan beschadigen en gezondheidsrisico's kan opleveren. De norm specificeert klassen op basis van de concentratie olie (inclusief olie-aërosol, damp en vloeistof) gemeten in milligram per kubieke meter. Zo is klasse 0 het hoogste zuiverheidsniveau met het minste oliegehalte, dat essentieel is voor industrieën zoals de farmaceutische industrie en de levensmiddelenindustrie, waar zelfs sporen van olie onaanvaardbaar kunnen zijn.

Door zich te houden aan deze gedetailleerde specificaties in elke categorie, kunnen industrieën ervoor zorgen dat hun persluchtsystemen voldoen aan de hoogste normen op het gebied van zuiverheid en efficiëntie, zoals beschreven in ISO 8573-1. Deze naleving gaat niet alleen over naleving, maar ook over kwaliteit, veiligheid en uitmuntende bedrijfsvoering.

Zuiverheidsklasse

Vaste deeltjes

Water

Totale olie

Maximaal aantal deeltjes per m3

Drukdauwpunt

Concentratie

0.1 < d ≤ 0.5 μm**

0,5 < d ≤ 1,0 μm**

1,0 < d ≤ 5,0 μm**

°C

°F

mg/m3

0

Zoals gespecificeerd door de gebruiker van de apparatuur of de leverancier en strenger dan klasse 1.

1

≤ 20000

≤ 400

≤ 10

≤ -70

≤ -94

≤ 0,01

2

≤ 400000

≤ 6000

≤ 100

≤ 400

≤ 400

≤ 0,1

3

-

≤ 90000

≤ 1000

≤ -20

≤ -4

≤ 1

4

-

-

≤ 10000

≤ 3

≤ 37,4

≤ 5

5

-

-

≤ 100000

≤ 7

≤ 44.6

-

6

≤ 5 mg/m3

≤ 10

≤ 50

-

Naleving van ISO 8573-1

Naleving van ISO 8573-1 is niet alleen een wettelijke verplichting; het is een fundamenteel aspect van operationele uitmuntendheid in industrieën die perslucht gebruiken. Door zich aan deze norm te houden, zorgen operators ervoor dat hun perslucht vrij is van verontreinigingen zoals vaste deeltjes, water en olie, die essentieel zijn voor het handhaven van de efficiëntie van het systeem, de productkwaliteit en de veiligheid. Deze naleving is essentieel om kostbare uitvaltijden te voorkomen, de levensduur van apparatuur te waarborgen en de hoogste normen op het gebied van productie en milieuveiligheid te handhaven. In wezen is ISO 8573-1 niet alleen een richtlijn, maar ook een hoeksteen van kwaliteitsborging in persluchttoepassingen.