FAQ

Veelgestelde vragen

Wij hebben geprobeerd zo veel mogelijk van de meest gestelde vragen te beantwoorden of verwijzen u door naar andere nuttige informatiebronnen.

Wat zijn de verschillen tussen een siliconenvrij filter en een standaardfilter?

Siliconenvrije filters worden gebruikt in toepassingen waar absoluut geen siliconen in de perslucht van de klant terecht mogen komen. Dit is meestal een vereiste in de verf- en lakindustrie (bijvoorbeeld autolak, metaallak en vliegtuiglak) en bij bepaalde elektronica. De reden hiervoor is dat siliconen bij sommige toepassingen, zoals spuitlaktoepassingen, grote problemen veroorzaken, zoals blazen, putjes en slechte hechting.

Onze standaardfilters zijn niet speciaal behandeld, zodat ze siliconen kunnen bevatten als gevolg van het gebruik van bepaalde onderdelen. Daarom hebben wij ook een speciale siliconenvrije filterlijn, die bestaat uit onderdelen die geen siliconen bevatten (dit betekent niet dat siliconen eruit worden gefilterd). Om ervoor te zorgen dat de producten gegarandeerd "siliconenvrij zijn" worden de filterbehuizingen en -elementen geproduceerd in een cleanroom en worden alle onderdelen van de filterelementen en -behuizingen op een speciale manier behandeld (gecertificeerd). Elk filter wordt door het Fraunhofer Instituut gecertificeerd als gegarandeerd siliconenvrij, ook wel als "lakcompatibel".

Wat is het verschil tussen de filterelementen van de flens- en schroeffilters?

Flensfilters hebben meerdere filterelementen, terwijl schroeffilters slechts één element per filter hebben. Bovendien beschikken de elementen van flensfilters over een extra schroefdraad voor bevestiging in de kop, terwijl de elementen van schroefdraadfilters alleen dubbele O-ringen voor de bevestiging hebben.

Veronderstelling: het filter presteert in zijn optimale bereik wanneer de flow tussen 80% en 120% van het nominale debiet ligt. Is deze bewering juist?

Nee, de nominale flow van de filters is ook de maximale flow van de filters (100%). Wanneer de flow hoger is dan de nominale flow (bijv. 120%), worden de prestaties niet langer gegarandeerd. Een lagere flow (bijv. 80%) is geen probleem. De prestaties (drukval en efficiëntie) zullen beter zijn dan de nominale flow. Met andere woorden, het filter moet exact op een maximum van de nominale flow worden gebruikt, niet hoger.

De OCO van een VT (0,003 mg/m3) lijkt in dezelfde orde van grootte te liggen als die van een G-C-combinatie (0,008 mg/m3). Is dit werkelijk het geval?

Nee. De olieconcentratie bij de uitlaat van een G-C-filtercombinatie is 0,008 mg/m3 aan vloeibare olie en olieaerosols. De G-C-combinatie filtert geen oliedampen. De totale olieconcentratie na een G-C-combinatie is dus hoger, aangezien het nog steeds oliedamp bevat. Het oliedampgehalte kan 10-100x hoger zijn (afhankelijk van de luchttemperatuur) dan het vloeibare oliegehalte. Hierdoor is de totale olieconcentratie hoger dan toegestaan voor zuiverheidsklasse 1. Na een G-C-combinatie is daardoor sprake van olie van klasse 2.Als een G-C-combinatie niet alle oliedampen filtert, is een actieve-koolfilter (V) of -toren (VT) vereist om te garanderen dat het totale oliegehalte voldoet aan zuiverheidsklasse 1 ofwel < 0,01 mg/m3 (in ons geval is het totale oliegehalte na een VT zelfs minder dan 0,003 mg/m3).

Wat is de ISO-klasse voor olie van een G-filter?

De ISO-klasse voor olie is de som van de oliedamp en het oliegehalte in de vorm van aerosolen. In het specificatieblad wordt alleen de waarde voor oliegehalte in de vorm van aerosolen gepubliceerd (0,008 mg/m3) en deze blijft ongeveer constant tijdens de levensduur van het filter.Het oliedampgehalte kan sterk variëren tijdens de levensduur van het filter en is afhankelijk van de ouderdom van de gebruikte compressorolie en de gastemperatuur. Om de luchtzuiverheid voor de klant te garanderen moet u rekening houden met het feit dat het oliedampgehalte moet worden opgeteld bij het oliegehalte in de vorm van aerosolen en een kwaliteitsklasse van 2 (< 0,1 mg/m3) voor olie wordt geselecteerd na een G-C-combinatie.

Wat is de relatie tussen de ISO-klassen conform ISO 8573-1 en de prestaties van de filters?

De prestaties van onze filters worden getest conform ISO 12500-1 (aerosol) en ISO 12500-3 (stof), voor zelfstandige filters. Deze gegevens worden in de folder en de technische gegevens vermeld onder oliemeesleping (mg/m3) en stofefficiëntiepercentage (%). Door de prestaties van een zelfstandig filter te meten kunnen deze worden vergeleken met ISO-geteste filters van concurrenten.In de praktijk wordt een filter evenwel (vrijwel) nooit zelfstandig gebruikt. Daarom wordt ISO 8573-1 toegepast om de luchtzuiverheidsklasse te bepalen voor de volledige persluchtinstallatie, inclusief drogers en de gehele filterlijn. Voorbeelden van de meest gebruikte installaties worden vermeld in de filterfolder.

Waarom plaatst u een VT direct na een droger? Wat is het belangrijkste doel hiervan? Moet u altijd een droger gebruiken vóór V/VT? Kan G/C voldoende zijn?

De inlaatlucht van de V/VT moet volledig droog zijn om wateradsorptie in de geactiveerde koolstof te voorkomen. Dit kan namelijk leiden tot een lagere luchtzuiverheid en een kortere levensduur, omdat er als gevolg van waterdampadsorptie minder capaciteit overblijft om oliedamp te adsorberen. Daarom adviseren wij altijd om een droger vóór V/VT te installeren.

Waarom wordt de uitdrukking "filters tot 0,1 µm" niet meer gebruikt?

Dit is onjuiste terminologie uit de tijd dat filtratiemechanismen nog niet volledig werden begrepen. Toentertijd dacht men dat de oliecoalescentiefilters werken als sieves, waarbij de deeltjes groter zijn dan de poriën van het medium en dus in het oppervlak van het medium achterblijven. Als gevolg van het zeefmechanisme leiden kleinere poriën eenvoudig tot kleinere deeltjes na het filter. Daarom werd in het verleden naar de filters verwezen op basis van de maximale grootte van de doorgelaten deeltjes. Het fijnere G-filter werd bijvoorbeeld aangeduid als 0,1-μm filter en het grovere C-filter als 1-μm filter.In werkelijkheid is het echter minder eenvoudig. De poriën van onze glasvezelmedia zijn veel groter dan de deeltjesgrootte, zodat er verschillende filtratiemechanismen optreden doordat oliedruppeltjes met vezels botsen en ermee samenkleven. Deze botsingsmechanismen zijn massavertraging, interceptie en diffusie. Elk mechanisme werkt bij een bepaalde deeltjesgrootte.Met andere woorden, onze G- en C-filters werken op het gehele spectrum van deeltjesgrootten. Daarom is het onjuist om ze te definiëren als 0,1- of 1-µm filters. In plaats daarvan definiëren we onze filters op basis van de totale olieconcentratie die wordt doorgelaten: een G-filter wordt een 70 μg/m3-filter genoemd en een C-filter staat bekend als 8 μg/m3-filter.

Waarom neemt de drukval van een V-filter niet toe over de levensduur?

Een V en een VT zijn actieve-koolfilters. Actieve kool is koolstofmateriaal in de vorm van bijvoorbeeld korrels of poeder dat is "geactiveerd", dat wil zeggen dat het bestaat uit miljoenen microscopische poriën. Actieve-koolfilters verwijderen organische dampen - kleine moleculen - uit het persluchtsysteem door deze moleculen in de poriën van de koolstofkorrels/-poeder te vangen. Aangezien deze moleculen in korrels/poeder worden gevangen en niet in de ruimten tussen koolstofkorrels/-poeder, terwijl de lucht hoofdzakelijk rond het actieve-koolmateriaal stroomt, wordt de luchtstroom niet meer geblokkeerd, zodat de drukval van het filter niet stijgt.Op een bepaald moment zijn alle poriën evenwel volledig gevuld met olie, zodat geen oliedamp meer kan worden gevangen. Wanneer dit gebeurt, gaat de nieuwe binnenkomende oliedamp eenvoudig door de V/VT heen, zodat het element moet worden vervangen. Dit effect wordt de "doorslag" van de V/VT genoemd.

Wat is de invloed van (1) vloeibaar water en (2) het drukdauwpunt op de prestaties?

  1. Wanneer er vloeibaar water aanwezig is, worden de waterdruppels opgevangen en opgeslagen in het filter en zal het water snel schade aan het filtermateriaal (bijvoorbeeld schuim, glasvezel) veroorzaken. Met andere woorden, vloeibaar water vermindert de filterprestaties en verkort de levensduur. Een mogelijke oplossing is om altijd gebruik te maken van een waterafscheidingssysteem vóór de filters, zodat het meeste vloeibare water wordt afgescheiden. 
  2. Naast vloeibaar water kan er ook waterdamp aanwezig zijn. Het drukdauwpunt bepaalt hoeveel waterdamp en gecondenseerde waterdruppels in de perslucht aanwezig zijn. Het verhogen van het drukdauwpunt heeft geen invloed op het vloeistofwatergehalte zolang het dauwpunt lager is dan de persluchttemperatuur. Aangezien alleen vloeibare waterdruppels de prestaties van stof- en oliecoalescentiefilters beïnvloeden en damp dit niet doet, sorteert het verhogen van het drukdauwpunt op G-, C-, S- & D-filters geen effect (zolang het drukdauwpunt < persluchttemperatuur). Anderzijds leidt een hoger drukdauwpunt tot een hoger waterdampgehalte, dat kan worden geadsorbeerd door het actieve-koolmateriaal in de V en VT. Dit vermindert de prestaties. Daarom is het zeer belangrijk om een droger vóór de V en VT te gebruiken.

Wat is het verschil tussen de V en VT?

Voor kritieke toepassingen wordt het altijd aanbevolen om een actieve-kooltoren (VT) te installeren. Dit product biedt optimale bescherming tegen oliedamp bij wisselende oliebelastingen en temperatuurschommelingen, met een gegarandeerde levensduur van 4000 uur. De V biedt een elementaire bescherming tegen oliedamp en is vooral bedoeld voor de algemene industrie.

  V VT
Levensduur (uren) 1000 4.000
Maximale temperatuur (°C) 35 66 (correctiefactoren gebruiken)
Stromingsbereik (l/s) 10-8000 20-310

Waarom kan tegendruk problematisch zijn voor de levensduur van filterelementen?

Tegendruk kan leiden tot implosie van de filterelementen. Wanneer elementen imploderen, leidt dit tot verontreiniging van de perslucht van de klant en de elementen moeten daarom onmiddellijk worden vervangen.Om dit te voorkomen bestaan Pneumatech-filterelementen uit twee kernen van geperforeerd roestvast staal, dit in tegenstelling tot de zwakkere kernen van strekstaal.Wilt u zelf ervaren wat het verschil is tussen strekstaal en geperforeerd roestvast staal? Bestel onze filterdoos.

Hoe kan ik ppm omrekenen tot mg/m3?

Ppm is een veelgebruikte meeteenheid voor luchtzuiverheid die aangeeft hoeveel "delen" van een verontreiniging aanwezig zijn in een miljoen "delen" van bijvoorbeeld lucht. U zult direct aanvoelen dat het woord "delen" voor diverse uitleg vatbaar en problematisch is. Het kan verwijzen naar deeltjes, massa, volume, enzovoort. In werkelijkheid heeft "delen" betrekking op de massa. En dus verwijst 1 ppm naar 1 mg verontreiniging in 1 kg lucht. Rekening houdende met de dichtheid van lucht bij 20 graden C als conversiefactor van ppm tot mg/m3, komt 1 ppm overeen met 1,2 mg/m3. De conversiefactor verandert dus wanneer de temperatuur verandert.

Eigenschap Waarde Eenheid Verklaring
Olieconcentratie 1 ppm mg olie / kg lucht
Dichtheid van lucht bij 20 °C x 1,2 kg/m3 conversiefactor
Olieconcentratie = 1.2 mg/m3 mg olie / m3 lucht

Wat is MPPS?

MPPS: Most Penetrating Particle Size: de deeltjesgrootte waarvoor de efficiëntie het laagst is.

Nadat de oliedruppel met een vezel is samengevoegd en wordt gevangen met een van de drie opvangmechanismen (vertraging, interceptie of diffusie, zie vraag 5), kan het totale filterrendement berekend worden. Het totale filterrendement bij elk deeltje is een resultaat van de combinatie van deze drie filtratiemechanismen, die schematisch worden weergegeven in de onderstaande afbeelding (rood: vertraging, blauw: interceptie, groen: diffusie). Met andere woorden, het is de som van de efficiëntie door vertraging, interceptie en diffusie.

In de onderstaande afbeelding is te zien dat de efficiëntiekromme een minimumwaarde heeft doordat de opvangmechanismen afhankelijk zijn van de deeltjesgrootte. Bij onze toepassingen ligt dit minimum vaak in het bereik van 0,1 tot 0,2 µm (in het voorbeeld van de afbeelding bedraagt de MPPS 0,15 µm). Deze deeltjes zijn het moeilijkst te scheiden en worden aangeduid las MPPS: "Most Penetrating Particle Size". De exacte locatie van de MPPS, het belang van elk filtratiemechanisme en de totale filtratie-efficiëntie zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de luchtsnelheid, de interne structuur van de media, de oliegrootteverdeling en de olieconcentratie.

Geeft de drukverschilmeter de drukval van G- en C-filters voor olieaëosolen correct aan?

Ja, het is een misvatting dat de drukverschilindicator niet correct werkt als gevolg van verontreiniging met olie. De drukval van coalescentiefilters zal tijdens de levensduur van het filter evenwel constant blijven en kan dus niet worden gebruikt als service-indicator.

Waarom wordt de droge drukval van een G- en C-filter niet vermeld in de gegevens in de folder?

De droge drukval van olieaerosolfilters is irrelevant. Na +/- 50 bedrijfsuren (afhankelijk van de installatie- en bedrijfsomstandigheden), heeft de drukval al zijn stabiele toestand bereikt ("natte drukval"), die constant blijft tijdens de levensduur van het filter. Deze natte drukval wordt vermeld in de folder.De drukval van de deeltjesfilters S & D bereikt geen stabiele waarde, maar neemt langzaam toe tijdens de levensduur. De snelheid waarmee de drukval toeneemt, hangt af van de hoeveelheid stof. Het is dus eenvoudiger om alleen de initiële drukval ("droge drukval") te publiceren, in plaats van de drukval tijdens bedrijf.

Wat is de invloed van de temperatuur op de prestaties van het filter?

De prestaties van onze oliecoalescentiefilters zijn slechts marginaal afhankelijk van de temperatuur, mits de maximale temperatuur van 66 °C niet wordt overschreden (omdat een hogere temperatuur de filtermedia beschadigt). Daarom zijn er geen correctiefactoren nodig voor andere bedrijfstemperaturen.Anderzijds verminderen de prestaties van oliedampfilters bij een stijgende temperatuur, omdat de hoeveelheid gas toeneemt. De V kan daarom slechts tot 35 °C worden gebruikt om de levensduur van 1000 uur te handhaven. Voor de VT bestaan er correctiefactoren voor de temperatuur om de juiste grootte te bepalen, zodat de levensduur 4000 uur blijft.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!