FAQ
Banner condensate management

Condensaatbehandeling

Olie- en watercondensaat zijn bijproducten van de productie van perslucht. Ons condensaatbeheer ondersteunt u bij het scheiden van de olie uit het water en helpt u bij het afvoeren ervan volgens wettelijke voorschriften en op een milieuvriendelijke manier.

Contact

Waarom is condensaatbeheer noodzakelijk?

De verzadigde hete lucht aan de uitlaat van een compressor koelt af als deze langs het koude leidingnetwerk stroomt. Hierdoor ontstaat er condensaat dat kan leiden tot corrosie, slechte productkwaliteit of storingen. Het hebben van vrij water aan de inlaat heeft ook invloed op de levensduur en prestaties van filters en drogers. Bovenop dit olie- en watercondensaat, dat een nevenproduct is van een persluchtproductie, kan gevaarlijk zijn voor het milieu. Wij bieden olie-waterafscheiders aan die het milieu helpen beschermen en zich houden aan de wettelijke voorschriften die in uw land van kracht zijn.