FAQ

Hoe stikstof wordt gebruikt in de farmaceutische industrie

Bescherming van de kwaliteit: Het gebruik van stikstofgas in de farmaceutische industrie

Pharmaceutical
De kwaliteit en effectiviteit van farmaceutische producten is van cruciaal belang voor de industrie, maar belangrijker voor de patiënten die ze gebruiken. Voor velen is de term "leven of dood" geen overdrijving. Daarom moeten alle stadia van de ontwikkeling en productie van farmaceutische producten aan de strengste normen voldoen. Stikstof helpt de productintegriteit in farmaceutische verpakkingen en laboratoriumprocessen te beschermen. Laten we eens kijken naar het veelzijdige en kritische gebruik van stikstofgas in de farmaceutische industrie.

Verpakken van farmaceutica

Omdat stikstof een inert gas is, wordt het vaak gebruikt om zuurstof uit bepaalde gebieden, verpakkingen en containers te verwijderen of te verdringen. Farmaceutische producten vormen hierop geen uitzondering. Stikstof wordt in de verpakking van verschillende medicijnen gespoeld om de houdbaarheid ervan te verlengen en de kwaliteit en integriteit ervan te garanderen. Stikstof wordt ook gebruikt bij het digitaal afdrukken van farmaceutische verpakkingen. Het gebruik van een stikstofgenerator is ideaal voor farmaceutische verpakkingen. Het maakt de productie op locatie mogelijk van een betrouwbare stikstofvoorziening, waardoor elke afhankelijkheid van externe leveranciers wordt geëlimineerd. Een on-site stikstofgenerator voorkomt ook stilstand en zorgt ervoor dat de noodzakelijke stikstofzuiverheid (99.999% in deze toepassing) direct beschikbaar is.

Blanketing

In veel farmaceutische of medische instellingen zijn bepaalde gebieden bedekt met stikstof om het grootste deel van de zuurstof te verdringen. Stikstof vermindert dus het risico op verbranding en brand aanzienlijk en voorkomt oxidatie van producten en apparatuur.

Laboratoria

Laboratoria gebruiken stikstof voor complexere processen, zoals de analyse en het transport van bepaalde chemicaliën. Chromatografie is een analytische laboratoriumtechniek om een mengsel te scheiden. Het wordt gebruikt om de aanwezigheid of relatieve proporties van analyten (monster van belang) in een mengsel vast te stellen. Vloeistofchromatografie (LC) is een scheidingstechniek waarbij de mobiele fase een vloeistof is. Vloeistofchromatografie wordt vaak gecombineerd met een ander proces dat massaspectrometrie (MS) wordt genoemd. Dit is een analytische scheikundige techniek die helpt de hoeveelheid en het type aanwezige deeltjes en moleculen te identificeren. De combinatie van deze twee processen wordt LC-MS genoemd. Stikstof wordt gebruikt voor 3 fasen tijdens LC-MS:

  • Stikstof werkt met een vernevelingsgas om een nevel van geladen druppels te produceren, wat resulteert in de scheiding van het oplosmiddel en het geïoniseerde monster.
  • Het is een draaggas om de monsteroplossing in een heater te spuiten waarin ionisatie optreedt.
  • Tenslotte dient stikstof een gordijngas om de scheiding van monster- en solventenionen te vergemakkelijken. Het voorkomt ook dat er oplosmiddel in de vacuümkamer van MS terechtkomt.

Dit LC-MS-proces vereist een minimale stikstofzuiverheid van 95% en soms tot 99%. Stikstof van hoge kwaliteit is in dit proces gunstig, omdat onzuiverheden van gas de nauwkeurigheid van de analyse kunnen aantasten. Ze kunnen ook grote onnauwkeurigheden en problemen met analytische apparatuur veroorzaken. Stikstof reduceert de zuurstof- en waterniveaus aanzienlijk, waardoor de levensduur van chromatografiekolommen wordt verlengd. Dit bespaart op vervangingskosten en downtime van kolommen.

Het gebruik van stikstofgas in de farmaceutische industrie

Pneumatech is de expert in stikstofoplossingen voor gevoelige toepassingen. Dat maakt ons tot de voorkeurspartner van stikstof voor laboratoria en de farmaceutische industrie. We bieden een compleet assortiment on-site oplossingen voor het opwekken van stikstof en zuurstof en voor luchtbehandeling die aan hun strenge normen voldoen. Kunnen we u ook helpen? Neem vandaag nog contact op met uw Pneumatech-vertegenwoordiger!

PSA-stikstofgeneratoren Toepassing Farmaceutische industrie Membraanstikstofgeneratoren