FAQ

Relaties van Pneumatech

Milieu en samenleving

We streven ernaar een betrouwbare en maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn, en zowel de letters als de geest van de wet na te leven in de landen waar we actief zijn. 

 • We steunen de fundamentele rechten van de mens en respecteren die bij het voeren van de activiteiten van de Groep over de hele wereld.
 • We zijn ons ervan bewust dat we bij ons streven naar financieel succes ook rekening moeten houden met de bredere economische en sociale impact en de milieueffecten van onze activiteiten.
 • We geloven in zakendoen op een manier die het milieu voor de toekomstige generaties vrijwaart. We streven naar een ISO 14001-certificering voor al onze grote vestigingen. Al onze producten en vestigingen worden beoordeeld vanuit een milieuperspectief.
 • Pneumatech moedigt het leren en de ontwikkeling aan door samenwerking met lokale gemeenschappen.

Medewerkers

We streven ernaar de werkgever te zijn die de voorkeur geniet van zowel de huidige als de potentiële medewerkers. Ons doel is gemotiveerd personeel binnen een professioneel kader aan te trekken, te ontwikkelen én te behouden.

 • We willen een veilige en gezonde werkomgeving bieden bij al onze activiteiten.
 • We geloven in gelijke kansen, eerlijkheid en diversiteit. We werven en promoveren op basis van de kwalificaties voor de uit te voeren functie, los van etniciteit, religie, geslacht, leeftijd, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid, vakbondslidmaatschap of politieke overtuiging.
 • De werknemers hebben het volste recht om te kiezen of zij al dan niet vertegenwoordigd willen worden door een vakbond met het oog op collectieve onderhandelingen. Werknemers zullen in geen geval gediscrimineerd worden wanneer zij een beroep doen op dit recht.
 • Onder geen enkele omstandigheid zal voor onze activiteiten gebruik gemaakt worden van verplichte arbeid of dwangarbeid. We zijn volledig gekant tegen kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting van kinderen. We nemen geen personen jonger dan 15 jaar in dienst en we leven de plaatselijke normen die een hogere minimumleeftijd voorschrijven na.
 • Van ieder van ons wordt verwacht om bij te dragen aan de Groep en onze prestaties worden op een eerlijke manier beloond. Er vinden jaarlijks beoordelingsgesprekken plaats.
 • Onze medewerkers krijgen voortdurend mogelijkheden tot opleiding en persoonlijke ontwikkeling zodat zij de kans krijgen om binnen de Groep te groeien. Het doel is gemiddeld 40 uur training per jaar per medewerker.
 • We stimuleren de uitwisseling van informatie over functionele, geografische en departementale grenzen heen, om de beschikbare kennis en ervaring optimaal te benutten.

Klanten

We streven ernaar de leverancier te zijn die de voorkeur geniet van de huidige en de potentiële klanten en eindgebruikers, wat inhoudt dat we het hoogst mogelijke klanten- en marktaandeel moeten bereiken.

 • We willen producten en diensten leveren van een constant hoog niveau die bijdragen tot de productiviteit en de welvaart van onze klanten.
 • Onze producten en diensten worden ontwikkeld met het oog op de behoeften van onze klanten op het gebied van kwaliteit, functionaliteit, veiligheid en milieu.
 • We kiezen wereldwijd voor een langetermijnverbintenis met onze klanten in de verschillende landen en markten. We willen een hechte band opbouwen met onze klanten, zodat we hun verwachtingen voortdurend inlossen en zelfs overtreffen.

Distributeurs

Wij streven ernaar de beste en belangrijkste partner van onze distributeurs te zijn.

 • Wij zoeken zakelijke partners van wie het beleid met betrekking tot ethische, sociale en milieutechnische aspecten overeenkomt met ons eigen beleid en maken hen bewust van onze inzet en verwachtingen.
 • Distributeurs worden onpartijdig geselecteerd op basis van objectieve factoren waaronder kwaliteit, levering, prijs en betrouwbaarheid, alsmede hun betrokkenheid bij milieutechnische en sociale prestaties en ontwikkelingen.