FAQ

Onze Business Code of Practice

De Business Code of Practice van Pneumatech heeft betrekking op onze bedrijfsethiek en onze sociale en milieuprestaties. Alle ondernemingen van de groep moeten zich aan de Business Code of Practice te houden. Deze is te vinden op de intranet-database van de groep, The Way We Do Things.

De belangrijkste internationale ethische richtlijnen die Pneumatech ondersteunt, zijn:

  • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties: http: //www.un.org/
  • Verklaring van de IAO inzake de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk: www.ilo.org
  • Global Compact van de Verenigde Naties: http: //www.unglobalcompact.org/
  • OESO-richtlijn voor multinationale ondernemingen, www.oecd.org
  • De duurzaamheidsrapportage van Pneumatech volgt de richtlijnen van het GRI (Global Reporting Initiative): www.globalreporting.org

Download onze Business Code of Practice