FAQ

De waarden van Pneumatech

Pneumatech is een wereldwijd actieve groep van industriële ondernemingen die producten en diensten ontwikkelen, produceren en aanbieden aan een breed spectrum van klanten en eindgebruikers.

Pneumatech bedient een breed scala aan branches, met een focus op de bouw, het onderhouden van auto's en de productie-industrie.

Onze zakelijke activiteiten verlopen via afzonderlijke bedrijfsentiteiten die wereldwijd samenwerken. Wat Pneumatech bindt en verenigt, is een gedeelde visie, een gemeenschappelijke identiteit en naleving van deze Business Code of Practice.

Waarde voor de klant

Pneumatech staat voor apparaten en compressoren die zijn ontworpen voor hoge prestaties. Naast het baanbrekende ontwerp, de hoogwaardige technologie en de duurzaamheid, biedt Pneumatech de klant een daadwerkelijke waarde. 

Kernwaarden

De kernwaarden van Pneumatech – interactie, toewijding en vernieuwing – hebben ons verleden gevormd, hebben ons heden gecreëerd en zullen onze toekomst bepalen. Onze kernwaarden vormen een concurrentievoordeel voor ons en helpen ons onze leiderspositie te behouden, ook in veranderende omstandigheden. Een belangrijke eigenschap van Pneumatech is het vermogen om te luisteren naar en inzicht te verwerven in de uiteenlopende behoeften van onze klanten en andere belanghebbenden. Wat we leren uit dit interactieve proces, gebruiken we als basis om nieuwe en betere oplossingen te creëren. We hechten evenveel belang aan onze medewerkers en aan de creatie van meerwaarde voor de activiteiten van onze klanten, als aan onze eigen doelstellingen en visie. Wij zijn ervan overtuigd dat er altijd een betere manier is om de zaken aan te pakken. Deze drang naar vernieuwing is een vitaal onderdeel van onze identiteit, een vitaal onderdeel van de manier waarop wij zakendoen. Het is ook de drijvende kracht die ons tot een vooraanstaande factor in onze sector gemaakt heeft. Vernieuwing is de ultieme krachtbron voor winstgevendheid en groei op lange termijn. Onze kernwaarden – interactie, toewijding en vernieuwing – worden weerspiegeld in de manier waarop wij omgaan met onze belangrijkste partners. Alle bedrijven binnen onze organisatie worden bovendien geacht de beleidslijnen inzake bedrijfsethiek en maatschappelijke en ecologische prestaties na te leven.