Slik hjelper sensorer for trykkluft- og gassmåling

Energi står for så mye som 75 % av levetiden til et trykkluftsystem. Det betyr at selv små effektivitetsforbedringer kan ha en stor økonomisk (og miljømessig) innvirkning. Overvåking av grunnleggende ytelsesparametere kan være det første trinnet i å oppnå disse store besparelsene. Det er her målesensorer for trykkluft og gass Kom inn. 

Kostnaden for lekkasjer

Små ting kan legge opp over tid. Dette gjelder spesielt for lekkasjer i trykkluftsystemer. Lekkasjer regnes ofte som det største energiavfallet i trykkluftinstallasjoner. Opptil 30 % av kostnadene for trykkluft kan lagres ved å eliminere lekkasjer.

Trykkluft er ganske dyr!
Eksempel
Middels stort produksjonsanlegg  
Selskapets størrelse 200 ansatte
Typisk kompressorkapasitet 16m3/min = 960 m3/t (565 cfm)
Effektivitetsfaktor 80 % inkludert på tomgang
Tilført effekt 100 kW
Daglig driftstid 2 girfunksjon / 16 t
Årlig driftstid 276 dager = 416t
Energikostnader 4416 h x 80 kW x 0.11 €
  38,000€
 
Lekkasjer Omtrent 20 % til 30 % av det totale forbruket, dette er typisk for gamle anlegg
  ca. 10,000 €

Hva er energiovervåking?

Å maksimere effektiviteten i trykkluftsystemet stopper ikke med å plugge lekkasjer. Mange andre parametere spiller en nøkkelrolle. Disse inkluderer flyt, trykkduggpunkt, trykk, temperatur, strømforbruk og luftkvalitet:

  • Å øke driftstrykket med bare 1 bar øker energikostnadene med 6 %-10 %. Å holde driftstrykket så lavt som mulig er nøkkelen.
  • En analyse av pålastnings-/avlastningsytelsen viser at det er 30 % inndata selv når tilførselen er på 0 %. Dette illustrerer viktigheten av å ha så få avlastningstimer som mulig.
  • Mål flyten når produksjonen er stoppet. Det kan hende at det fortsatt er en strøm på 100 kubikkmeter per time. Dette skyldes lekkasjer.

Pneumatechs lettmonterte målesensorer for trykkluft og gass hjelper deg med å overvåke disse parametrene og implementere de nødvendige tiltakene. 

Målesensorer for trykkluft og gass

Pneumatech tilbyr et komplett utvalg av sensorer for trykkluft- og gassmåling. Disse inkluderer:

  • Flytsensorer: Kan brukes til forskjellige gasser – trykkluft, nitrogen, argon, karbondioksid og oksygen.
  • Duggpunktsensorer: Disse sensorene er langsiktige og stabile med rask tilpasningstid og stort måleområde. Våre duggpunktsensorer kan brukes med alle typer tørkere: Tørkemiddel tørketrommel, membrantørkere og kjøletørkere.
  • Trykksensorer:Vi tilbyr et stort utvalg trykksensorer med forskjellige måleområder for hvert måleformål.
  • Temperatursensorer: Du kan velge blant vårt store utvalg av temperatursensorer for måling av omgivelsesluft eller gasstemperatur.
  • Måling av trykkluftkvalitet: Dette overvåker trykkluft for tilstedeværelse av gjenværende olje og partikler i henhold til ISO 8573.
  • Strømmålere med effekt:PMH PM 5110 måler spenning og strøm og beregner den aktive effekten [kW], den tilsynelatende effekten [kVA], den reaktive effekten [kvar] og den aktive energien.

En enkel oversikt over alle avlesningene

Når alle sensorene dine er konfigurert, trenger du ikke å overvåke funnene sine individuelt. Alle sensorene våre, samt eventuelle tredjepartssensorer og målere, kan kobles til våre Chart Recorders. Dette gir deg enkel visning av alle avlesningene med ett blikk og lagring av dataene.

Intuitiv programvare som samler alt sammen

PMH-programvaren for grunndata gjør alle disse dataene tilgjengelige i grafisk og tabellform. Den intuitive betjeningen gjør at alle viktige produktfunksjoner kan hentes via dashbordet. Brukere kan vise minimums- eller maksimumsverdier, klokkeslett og lengden på forekomsten i én oversikt. Programvaren utsteder en forbruksrapport for alle tilkoblede sensorer med daglige, ukentlige eller månedlige intervaller.

Hvis du vil vite mer om hvordan du kan gjøre kompressoren mer kostnadseffektiv og optimalisert for ditt bruksområde,kan du utforske våre velprøvde måleprodukter.

OljeAerosoldetektorer Lekkasjedetektorer Pedagogisk Flytsensorer Produkt Registrer opptakere Oljetapsdetektorer Duggpunktsensorer

Måleutstyr

Effektiviteten i produksjonen av trykkluft og industrigasser er avgjørende, ettersom energi utgjør opptil 80 % av de totale kostnadene for et trykkluftsystem. Med Pneumatechs innovative og velprøvde måleteknologier kan kritiske datapunkter i et trykkluft- og/eller gassproduksjonssystem registreres og analyseres, noe som gjør det mulig å optimere anleggets ytelse.