ECOBOX vannutskiller for olje

Pneumatech ECOBOX tilbyr en kompressorkondensatrenseløsning med utmerket ytelse for trykkluftsystemer på opptil 60 cfm. Den er konstruert for å fjerne oljeretningen fra kompressorkondensat via adsorpsjon.

Contact us for a quote!

ECOBOX - olje-/vannutskiller

ECOBOX kan rengjøre kompressorkondensatet til oljekonsentrasjoner under 15 ppm* ved hjelp av et nytt, avansert filtermedium. Generelle land lovgivninger for olje i vann forurensning er 20 ppm*. Den er spesielt utformet for å tilby en rimelig kondensatrengjøringsløsning for stempelkompressor og små skruekompressorinstallasjoner.

*15 ppm er generelt godt under akseptnivået for avhending i kloakken, men på grunn av sterkt varierende internasjonale og lokale forskrifter, er det brukerens ansvar å konsultere lokale avløpsforskrifter og sikre samsvar.

Egenskaper og fordeler

  • Økonomisk - unngå innsamling og behandling av et kostbart eksternt selskap
  • Kompakt fotavtrykk - kompakt og lett design, optimalisert for små kompressorinstallasjoner
  • Utmerket ytelse - takket være bruk av avanserte adsorpsjonsmedier.

Last ned brosjyren vår

Kondensatbehandling

Løsninger for separering, avtapping, påvisning og behandling av kondensat