Banner membrane dryers

Membrantørkere

For økt effektivitet og lengre levetid for trykkluftutstyret

Kontakt vår spesialist på membrantørker

Hvorfor trenger jeg en membrantørker og hvordan fungerer den?

Ubehandlet trykkluft inneholder alltid vann. Når vannet er ukomprimerbart, øker mengden fuktighet per volum når luften komprimeres. Den maksimale mengden fuktighet per luftvolum (den såkalte holdekapasiteten for fuktighet i luften) er imidlertid begrenset for en viss temperatur. Kondens dannes når luft komprimeres.

Membrantørkere bruker prinsippet om selektiv permeasjon (separasjon) av luftkomponentene. Dette oppnås ved en hul-fiber membran, hvor fuktighet kan diffuse gjennom de fine porene i fiber bunter. Når det oppstår forskjeller i fuktighetskonsentrasjon mellom innsiden og utsiden av en fibermembran, overføres fuktighet gjennom membranoverflaten for å utjevne fuktighetskonsentrasjonen på begge sider av membranen. En del av den tørre luften brukes som spyleluft for å fjerne fuktigheten fra den innkommende våte luften.

Membrantørkere for trykkluft har en kompakt størrelse. De er enkle å bruke og tilbyr en enkel tørkeløsning for dine trykkluftbehov. De opererer uten strøm og kommer i ulike typer membraner skreddersydd for trykkluft og duggpunkt krav.

Membrantørkere

Økt effektivitet og lang levetid for trykkluftutstyret