Banner flow sensor

Flytsensorer

Våre strømningsmålere tillater forbruk og strømningsmåling i henhold til kundens individuelle krav

Kontakt oss

Det grunnleggende prinsippet om Pneumatech flytmålere er kalorimetrisk måling. Dette betyr at når du måler den termiske massestrømmen eller standard volumstrøm, er det ikke nødvendig med ekstra temperatur- og trykkkompensasjon. Standardvolumet er en vanlig volumetrisk enhet som brukes til å sammenligne gassmengder ved forskjellige trykk og temperaturer. For å oppfylle ulike standarder kan referanseverdiene stilles inn direkte på displayet på hver strømningsmåler. Våre strømningsmålere tillater forbruk og strømningsmåling i henhold til kundens individuelle krav. Alle strømningsmålere leveres med et fabrikkkalibreringssertifikat.

Flytsensorer

Det grunnleggende prinsippet om Pneumatech flytmålere er kalorimetrisk måling. Dette betyr at det ikke er nødvendig med ekstra temperatur- og trykkkompensasjon når du måler den termiske massestrømmen eller stnadardvolumstrømmen. Alle måleenheter leveres med et fabrikkkalibreringssertifikat