Banner more products

Flere trykkluftprodukter

Snakk med oss

Den perfekte trykkluftinstallasjonen inkluderer mer enn luftbehandling og gassgenerering – vi leverer også riktig infrastruktur for installasjonen, for eksempel effektive og letinstallerte  trykkluftrør eller luftbeholdere som effektivt lagrer trykkluften.

Trenger du en åndedrettsvern for å beskytte dine ansatte mot skadelige miljøer? Breathing Air Dryers er konstruert i henhold til de beste standardene for å levere sertifisert pusteluft og for å sikre personlig sikkerhet til enhver tid, selv i situasjoner med forurenset inntaksluft.

Breathing Air Purifiers

Luftrenserne våre sikrer et trygt arbeidsmiljø i en rekke bruksområder. De er bygget for å overgå standarder og gir sertifisert pusteluft, selv i situasjoner med forurenset innsugingsluft for å sikre personalets sikkerhet til enhver tid. Deres syv-trinns filtreringssystem er nøye utformet for å sikre at luftkvaliteten ved uttaket overholder strenge internasjonale standarder.

Trykkluftrør

ConservAIR®-teknologi brukes til å kontrollere behovssiden til et trykkluftsystem ved hjelp av en flytkontroll (i/C)®.

Trykkluftbeholdere

ConservAIR®-teknologi brukes til å kontrollere behovssiden til et trykkluftsystem ved hjelp av en flytkontroll (i/C)®.

Kondensatbehandling

Løsninger for separering, avtapping, påvisning og behandling av kondensat