Refrigeration dryers web banner

Kjøletørkere

Kjøletørkere er de mest brukte tørkerne for å fjerne fuktighet fra trykkluft. De spiller derfor en viktig rolle i å beskytte trykkluftsystemer mot korrosjon og beskytte både utstyr og sluttprodukter.

Kontakt luftbehandlingsekspertene våre i dag

Slik fungerer de: Kjøletørkere kommer i luftkjølte eller vannkjølte modeller. Begge brukes til å kjøle den varme og våte luften som kommer fra kompressoren. I utgangspunktet skjer det i luft-til-luft-varmeveksleren, og deretter i et etterfølgende trinn i luft-til-kjølevarmeveksleren. Når temperaturen faller, kondenserer fuktigheten i luften og kan deretter tappes ut av trykkluften.

Denne luften varmes deretter opp til omtrent romtemperatur i luft-til-luft-varmeveksleren. Det senker trykkpunktet til den utgående strømmen og forhindrer dannelse av kondens på utsiden av rørsystemet. Denne varmeutvekslingen mellom inngående og utgående trykkluft reduserer derfor også den nødvendige kjølekapasiteten i kjølekretsen ved å senke temperaturen på den innkommende trykkluften.

Som den mest populære tørketeknologien for trykkluft, er bruksområdene for kjøletørkere nesten uendelige. 

En komplett produktserie

Les mer om våre forskjellige kjølesystemer nedenfor.

Kontakt oss

På jakt etter den perfekte kjøleløsningen som er skreddersydd for dine spesifikke behov? Stol på vårt ekspertteam for å gi veiledning i å velge den ideelle Pneumatech-løsningen for dine behov.