Banner refrigeration dryers

Kjøletørkere

Kjøleteknologi er uten tvil den mest brukte tørkerteknologien og brukes på mer enn 95 % av industrielle applikasjoner

Kontakt oss nå for å få et tilbud!

Kjøletørkere bruker det samme kjøletrykkprinsippet som vanlige klimaanlegg. Pneumatech gir langvarig korrosjonsbeskyttelse mot kondensatoren og kjølemediet uten å påvirke varmeoverføring og trykkfall. Den varmeledende pigmentering i belegget skaper en svært høy kjemisk motstand ved en lav lagtykkelse, noe som gjør det til det beste tilgjengelige alternativet for å hindre kjøletørkerfeil og unødvendig energiforbruk.

  • Fjerner fuktighet:Den fuktladde luften gjennomgår en mekanisk separasjonsprosess der kondensatet skilles fra luftstrømmen.
  • Forhindrer korrosjon:Fjerning av fuktighet fra et trykkluftsystem forhindrer at rust dannes i rør som kan skade verktøy, utstyr og produkter.
  • Miljøvennlig:Alle pneumatech kjøletørkere bruker miljøvennlige, ikke-ozonnedbrytende kjølemidler.

Kjøletørkere

Kontrollerer fuktighetsnivået i trykkluftsystemer