Banner leak check

Lekkasjekontroll

De nye lekkasjemålerne Leak Check Pro 1/ Pro 2 med integrert kamera- og lekkasjeberegning er ideelle måleinstrumenter som bidrar til å finne og dokumentere selv minste lekkasjer på lange avstander.

Kontakt oss

Lekkasjer

Lekkasjer er et stort problem for trykkluftsystemet. Visste du at lekkasjer står for det største energiavfallet i trykkluftinstallasjoner? Så mye som 30 % av kostnadene for trykkluft kan lagres ved å eliminere lekkasjer.

Hyppige kontroller av trykkluftstasjonen kan oppdage og eliminere lekkasjer. Med vår Leak Check-serie får du all funksjonaliteten som trengs for å oppdage ineffektivitet, måle energien og bestemme stort potensial for (energi) besparelser.

Mens lekkasjekontroll er pålitelig i å oppdage lekkasjer, gir Pro1/Pro2-serien en beregning av kostnadene som følge av lekkasjer over tid. Du får en oversikt over den gjeldende tilstanden til systemet og de potensielle besparelsene.

Lekkasjedetektorer

Lekkasjer er et stort problem for trykkluftsystemet. Visste du at det største energisparingspotensialet kan oppnås ved å sjekke systemet regelmessig. Nesten så mye som 30 % av kostnadene for trykkluft kan lagres ved å eliminere springen