Banner chart recorders

Registrer opptakere

Pneumatech Chart Recorders angir alle måledata for de forskjellige sensorene på en skjerm som gir alle parametrene med ett blikk.

Kontakt oss

Pneumatech-kartopptakere angir de målte dataene til de forskjellige sensorene på en skjerm, og gir deg muligheten til å få alle parametrene på et øyeblikk. De målte kurvene angis grafisk. Med mulighet for lagring og analyse med PMH Basic-programvaren kan du finne den mest energieffektive løsningen for ditt bruksområde.

Registrer opptakere

Pneumatech-kartopptakere angir de målte dataene til de forskjellige sensorene på en skjerm og gir alle parametrene med ett blikk.