Banner chart recorders

Registrer opptakere

Pneumatech Chart Recorders angir alle måledata for de forskjellige sensorene på en skjerm som gir alle parametrene med ett blikk.

Kontakt oss

Pneumatech-kartopptakere angir de målte dataene til de forskjellige sensorene på en skjerm, og gir deg muligheten til å få alle parametrene på et øyeblikk. De målte kurvene angis grafisk. Med mulighet for lagring og analyse med PMH Basic-programvaren kan du finne den mest energieffektive løsningen for ditt bruksområde.

Dataloggere

Pneumatech dataloggere angir de målte dataene til de forskjellige sensorene på en skjerm og gir alle parametrene med ett blikk.