Veterinær klinikk nå selvforsynt i produksjon av oksygen for anestesi

AniCura Bökelberg GmbH, en veterinærklinikk i Mönchengladbach, Tyskland, har siden begynnelsen av året produsert sitt eget oksygen som er nødvendig for anestesi. Som et resultat er klinikken ikke lenger avhengig av sylinderleverandører og logistikk: Gassen er nå tilgjengelig døgnet rundt, uten at noen trenger å bekymre seg for å fylle den. Det er heller ikke lenger behov for å bruke tid på å skifte sylindere i gården. Oksygensystemet består av en kompressor med trykkbeholder, en oksygengenerator, en O2 -bufferbeholder og diverse enheter for behandling av trykkluft og oksygen. 

"Status for dyr i familier har steget dramatisk de siste 20 årene," sier dr. Arnd Stelljes, Veterinærdirektør i AniCura Bökelberg GmbH i Mönchengladbach. Dette skyldes i hovedsak de stigende nivåene av isolasjon blant mennesker, som derfor har blitt mye mer knyttet til dyr enn tidligere: "I dag, selv bønder kommer til oss for å få sine arbeidshunder operert!"

Vel over 90 % av operasjonene på veterinærklinikken utføres på hunder og katter, pluss noen små kjæledyr og fugler. "Vi hadde en gang en mini gris som noen holdt som et kjæledyr," minnes klinikkdirektøren. "Grisen hadde blæresteiner, og vi måtte operere på en fistel." For å gjøre dette, måtte mini-grisen være røntgenfotografert på Bökelberg klinikken, som er godt kjent innenfor en radius på 100 til 150 kilometer for sine bildebehandling prosedyrer. Diagnostisk utstyr inkluderer CT, MR, røntgen, dental røntgen og tre ultralydmaskiner, hvorav en er spesielt for kardiologi. "Vi har et tilsvarende antall medisinske spesialister her," forklarer Arnd Stelljes. "Radiologer, kardiologer, eksperter i intern medisin, kirurger, ortopediske kirurger." Ved å utføre 15 til 25 operasjoner per dag holdes det 60-sterke AniCura-teamet godt opptatt.

Anicura blog image 1

Veterinæren utfører kirurgi på en katts ødelagte ben. Katten føler ikke noe under operasjonen, fordi den er bedøvet og ventilert med oksygen og et stoff som er skreddersydd til dyret. Oksygenet produseres på klinikklokalene selv og når anestesiapparatet her i operasjonssalen fra kranen i midten til venstre for bildet.

Oksygen for ti anestesimaskiner

Anicura blog image 2

PPOG1 oksygen generator fra Pneumatech med oksygentank. For å produsere oksygen komprimeres omgivelsesluften først av en skruekompressor (plassert i et annet rom), deretter tørkes og tilslutt mates til oksygengeneratoren. PPOG1 fjerner nitrogenet fra trykkluften ved hjelp av trykksvingadsorpsjon. I prosessen skiller den oksygen fra de andre luftkomponentene og beriker den til renhetsnivåer på opptil 95 %.

På dagen for vårt besøk, ser vi en beinkirurgi på en katt. Dyret er dekket av en klut, med bare halen kikket ut. Det ødelagte benet er synlig under legens kirurgiske instrumenter. Under operasjonen føler katten ingenting. Det er bedøvet og ventilert på nesten samme måte som i human medisin: Med oksygen og et medikament tilpasset dyret. Ti anestesimaskiner er tilgjengelige for teamet.AniCura har produsert selve oksygenet siden januar 2021, etter å ha hentet gassen fra en egen leverandør i 50-liters flasker i mange år. «Når en sylinder gikk lavt, ville separatoren i operasjonsrommet begynne å summe på grunn av trykkfallet», forklarer Stelljes. Deretter måtte et medlem av personalet skynde seg ned til gårdsplassen, vri åpne den nye flasken, fjerne den gamle og koble til en ny erstatning.» Dette måtte gjøres minst ti ganger i uken, og kostet femten minutter med arbeidstid hver gang, sier Stelljes. – Nå er oksygenet bare der når vi trenger det. Ingen må sjekke om vi trenger å bestille nye sylindere; vi har ikke lenger problemer med håndtering og logistikk i det hele tatt!»-

Store prisforskjeller blant sylinderleverandører

Administrerende direktør, som eide klinikken frem til 2016 før han solgte den til AniCura-gruppen, hadde opprinnelig ideen om å produsere oksygen internt for mange år siden. På den tiden, viste stedet med sine 300 kvadratmeter plass og bare noen få operasjoner seg for liten, og O2 etterspørselen for lav. Nå dekker anlegget et areal på 1200 kvadratmeter. Grunnen til at det tok litt tid å installere en oksygenstasjon var også på grunn av sylinderleverandøren: "Han var en fin, eldre herre..." Sier Arnd Stelljes, med henvisning til det tillitsfulle samarbeidet. Og prisene var også "fint" fordi de var relativt lave. "Da han ikke kunne levere ved en anledning, måtte vi bytte til en alternativ leverandør. Det er da vi innså hvor dyrt det kan bli." Da leverandøren til slutt trakk seg tilbake, hadde tiden kommet for Stelljes å bytte fra sylinderbunter til selvforsynt oksygenproduksjon.

Frisk lufttilførsel til hunder med pustevansker

Administrerende direktør, som eide klinikken frem til 2016 før han solgte den til AniCura-gruppen, hadde opprinnelig ideen om å produsere oksygen internt for mange år siden. På den tiden, viste stedet med sine 300 kvadratmeter plass og bare noen få operasjoner seg for liten, og O2 etterspørselen for lav. Nå dekker anlegget et areal på 1200 kvadratmeter. Grunnen til at det tok litt tid å installere en oksygenstasjon var også på grunn av sylinderleverandøren: "Han var en fin, eldre herre..." Sier Arnd Stelljes, med henvisning til det tillitsfulle samarbeidet. Og prisene var også "fint" fordi de var relativt lave. "Da han ikke kunne levere ved en anledning, måtte vi bytte til en alternativ leverandør. Det er da vi innså hvor dyrt det kan bli." Da leverandøren til slutt trakk seg tilbake, hadde tiden kommet for Stelljes å bytte fra sylinderbunter til selvforsynt oksygenproduksjon.

Oksygen utvinnes fra luften og beriked til 95 %

For å produsere oksygen på stedet, er gassen skilt fra den omkringliggende luften og beriket i en beholder. Normal omgivelsesluft inneholder ca. 21 % oksygen, 78 % nitrogen og mindre mengder karbondioksid, argon og andre gasser. For å generere oksygen (eller nitrogen) komprimeres omgivelsesluften først i en luftkompressor og deretter mates til generatoren. PPOG1 fjerner oksygenet fra trykkluften ved hjelp av trykksvingadsorpsjon. Dette betyr at Pneumatech-generatoren skiller O2 fra de andre gassene og beriker den til renhetsnivåer på opptil 95 %. For dette formålet har oksygengeneratoren to beholdere, hver fylt med en spesiell adsorbent. Begge mates med trykkluft og veksler mellom oksygenadsorpsjon (opp til en metningsgrense) og regenerering. Gassbeholderen bak generatoren sikrer en kontinuerlig tilførsel av oksygen til forbrukerne.

Levert og installert av ALUPs nordlige avdeling

Anicura blog image 3

I kompressorrommet er lite plass bortkastet... Alup-skruekompressor (blå) er montert på et trykkluftbeholder utstyrt med en elektrisk kondensatavtapping. En adsorpsjonstørker (på veggen bak) og ulike filtre tilstår trykkluften. ALUPs nordlige avdeling leverte og installerte alt utstyr, som er spredt over to rom. Vist stort på bildet er skruekompressor montert på en trykkluftbeholder.

På AniCura-klinikken er kompressoren en skruekompressor fra Alup. Sammen med et trykkluftbeholder, diverse filtre og en tørker, er det plassert i et andre lite rom i gårdsplassen. – Vi hadde planlagt en kjølelager her uansett, forklarer Dr. Arnd Stelljes, og gir et innblikk i ombyggingsfasen. De to utvidelsene for generatorrommet og kompressorrommet gjorde et pent tillegg.

Alt utstyr for oksygenproduksjon ble levert og installert av ALUPs nordlige avdeling, basert i nærliggende Erkelenz. Selskapets spesialister la også alle rørledninger i rustfritt stål for trykkluft og oksygen, inkludert alle beslag opp til distribusjonslinjen. Utstyret ble deretter satt i drift av Pneumatech, mens Alup utførte nødvendig service.

Det todelte anlegget består nå av følgende komponenter som er typiske for et slikt oppsett:

- Rom 1 (i den rekkefølgen utstyret er koblet til): Alup skruekompressor, montert på en trykkluftbeholder; våt separasjon filter (utstyrt med elektrisk kondensatavtapping, som trykkluftbeholderen); adsorpsjonstørker; diverse støvfiltre.

- Rom 2: PPOG oksygen generator fra Pneumatech; gass prøvetaking slange for renhet testing; oksygen tank og, til slutt, et oksygen filter før gassen når kraner i operasjonsrommet og frisk luft rom via rør.
Anicura blog image 4

OWS olje- og vannutskilleren er en komplett løsning for kondensatbehandling. OWS skiller olje og vann effektivt og enkelt fra kondensatet som produseres under trykkluftbehandling. Det må bare utføres service hver 4000. driftstime når et filter skal byttes. Separatoren sørger også for at det innsamlede vannet oppfyller de strengeste renhetsstandardene (DIBT-godkjenning) og kan slippes ut i det offentlige avløpsnettet uten videre behandling.

Forskjellige tørkere er i prinsippet egnet for trykkluftbehandling: En kjøletørker integrert i kompressoren, en separat kjøletørker eller – som tilfellet er hos AniCura – en adsorpsjonstørker. Sistnevnte kan avfukte trykkluften til betydelig lavere trykkduggpunkter enn en kjøletørker. Tim Ganser, salgssjef hos Pneumatech, anbefalte en PH-type adsorpsjonstørker fra Pneumatechs produktserie for prosjektet. «Vi tilbyr også disse tørkerne med Purelogic intelligente kontroller for ekstern tilgang og integrert DTP-kontroll. Dette utstyret er imidlertid ikke nødvendig på AniCura Bökelberg, sier Ganser. Den tørre, filtrerte trykkluften mates fra rom 1 via rør til generatoren i rom 2.
Anicura blog image 5

Visning av ytterligere komponenter for trykkluftbehandling i kompressorrommet. Den kaldregenererende adsorpsjonstørkeren fra Pneumatech (type PH) kan ses på midten til høyre, med VT-aktivert karbonadsorberen i midten. Dette filtrerer alle oljedamp ut av trykkluften. Til venstre for bildet er støvfilteret fra den nye Pneumatech Ultimate-serien, som beskytter trykkluftforbrukerne mot partikler.

PPOG1 genererer en nominell oksygengjennomstrømningshastighet på 1,5 m3/t ved 95 % renhet (eller alternativt 2,0 m3/t ved 90 %). AniCura opererer med 95 % rent oksygen*. Oksygenbufferbeholderen er en valgfri komponent som brukes i dette tilfellet. Den har en trykkregulator, en trykkmåler og et støvfilter. Strømningsmålerne er kalibrert og montert som standard, forklarer Tim Ganser. – De gjør igangkjøringen enklere og informerer også brukerne om det faktiske oksygenforbruket.

Selvforsynt oksygenstasjon betaler seg tilbake på få år

Anicura blog image 6

Dr. Arnd Stelljes, administrerende veterinærdirektør i AniCura Bökelberg GmbH i Mönchengladbach: «For år siden hadde jeg ideen om å produsere oksygenet som trengs for anestesi på klinikken selv, i stedet for å kjøpe gassflasker i bunter fra en leverandør. Men på den tiden, ville det ikke ha betalt seg. Det er bare med veksten av klinikken og nå 15 til 25 operasjoner per dag at selvforsynt oksygenproduksjon er verdt for oss.» I 2021 ble prosjektet gjennomført.

Ved dimensjonering av utstyret som kreves for egengenerering av oksygen, ble det tidligere nødvendig antall oksygenflasker lagt til grunn, pluss en viss sikkerhetsmargin, forklarer Dr. Arnd Stelljes. Min idé var at utstyret skulle betale seg tilbake på maks to til fire år, og det vil vi oppnå. Han legger til: «Hvis jeg hadde brukt de høye oksygenprisene til den andre sylinderleverandøren i mine beregninger, ville jeg ha hentet investeringen inn på bare sju måneder.»Totalt sett er stasjonen designet «godt og sjenerøst», understreker veterinæren. – Vi kan enkelt tilpasse oksygenproduksjonen for å imøtekomme høyere etterspørsel ved for eksempel å øke trykket i kompressoren. Og hvis vi når de tekniske grensene og ikke lenger kan komprimere effektivt, kan vi alltid montere en større bufferbeholder. Med dette utstyret er AniCura godt posisjonert på lang sikt, legger han til. Pneumatech var forøvrig i konkurranse med en annen leverandør i budgivningsfasen. En vurdering av de totale livssykluskostnadene ga imidlertid en avgjørende fordel for Pneumatech og Alup.

Flere steder kan forsynes ved hjelp av trykkforsterkere

Anicura blog image 7

Tim Ganser (til venstre), salgssjef hos Pneumatech, forklarer til Clinic Manager Dr. Arnd Stelljes: «Hvis du integrerer en trykkforsterker i den nye stasjonen, kan du også flaske oksygen selv og gjøre den tilgjengelig for andre steder. En booster som dette er også nyttig for å dekke toppbelastninger eller som en backup for nødsituasjoner.»

For å utvide systemet, kan Arnd Stelljes også forestille seg å bruke en «booster» for å øke trykket av oksygen til maksimalt 200 bar. - Da kunne vi fylle gassen som genereres her på stedet i sylindere og levere den til andre steder i nettverket vårt, der et dedikert generasjonsanlegg ikke ville være økonomisk. Innen en radius på bare 50 km opererer AniCura flere andre veterinærklinikker og praksiser, 70 av dem i den tysktalende regionen (DACH). Spesielt kan de mindre klinikkene her i regionen ha stor nytte av oss, sier AniCura-sjefen. Og Pneumatech-eksperten Tim Ganser legger til at en slik løsning – å fylle nettstedets egne sylindre via trykkforsterker – også ville være interessant «for å dekke topplast eller som en backup for nødsituasjoner». Apropos nødsituasjoner: Stelljes fikk ikke fjernet de gamle sylinderforbindelsene ved montering av den nye oksygenstasjonen. Dette betyr at han kan koble en gassflaske til nettverket igjen når som helst.

Veterinærklinikker Bruksområde Kundesuksess PSA-oksygengeneratorer