Čistý suchý vzduch je pro úspěch a efektivitu systémů výroby energie zásadní.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak se můžete vyhnout kondenzaci a kontaminaci ve vašem výrobním procesu!

Kontaktujte naše odborníky na úpravu vzduchu ještě dnes!

Řešení úpravy vzduchu pro výrobu energie

Pneumatech applications Power generation
Čistý a suchý vzduch je pro úspěch a účinnost systémů výroby energie zásadní, ale při výrobě stlačeného vzduchu se nelze vyhnout znečištění a kondenzaci. Špinavý a vlhký vzduch je špinavý a vlhký i po stlačení. Bez filtrace a sušení bude vzduch obsahovat všechny kontaminanty okolního prostředí. Čistý suchý vzduch je pro elektrárny nezbytným zdrojem pro vkládání a vyjímání dálkově ovládaných ventilů v reaktorové tyči, parních a chladicích okruzích a ventilačním systému kotelny.

Nebezpečí způsobená vodou

V závislosti na velikosti kompresoru a vlhkosti klimatu obsahuje stlačený vzduch vodu ve formě kapaliny i páry. Malá kompresorová stanice o výkonu 170 m³/h (100 cm3 ) v kombinaci s kondenzační sušičkou, která je v provozu 4000 hodin v typických klimatických podmínkách, produkuje přibližně 8300 l (2200 galonů) kapalného kondenzátu za rok. Aby systém fungoval správně a efektivně, musí být voda v jakékoli formě odstraněna. Proto jsou pro výrobu čistého a suchého vzduchu nezbytné sušičky.

Různé možnosti čistoty vzduchu

Seznamte se s řadou možností sušení a filtrace, které pomáhají eliminovat škodlivou vlhkost ve stlačeném vzduchu. 

  • Dochlazovače snižují teplotu a obsah vody stlačeného vzduchu. 
  • Separátory kapalin odstraňují kapalinu zkondenzovanou v distribučním systému. 
  • Filtry pevných částic odstraňují nečistoty v podobě pevných částic a oddělují objemné kapaliny od proudu vzduchu.
  • Koalescenční filtry odstraňují kapalné aerosoly a částice (nikoli výpary). 
  • Kondenzační sušičky zajišťují rosný bod 3 °C. 
  • Adsorpční sušičky zajišťují rosný bod od −20° až −70 °C. 
  • Membránové sušičky mají variabilní možnosti sušení od -40°C do rosného bodu 2°C v závislosti na průtoku. Ve většině provozů zásobuje jeden systém stlačeného vzduchu mnoho aplikací. 

Skutečné požadavky na kvalitu vzduchu v místě použití se však liší v závislosti na konkrétním pracovišti nebo stroji. Nejlepší tip je, že stlačený vzduch by měl být upraven před vstupem do distribučního systému a v každém místě použití. Tento přístup zajišťuje nejhospodárnější čištění systému tím, že odstraňuje zbytkovou kontaminaci v distribučním systému a zároveň zajišťuje, že kritické oblasti dostávají vzduch upravený na nejvyšší čistotu - aby bylo chráněno cenné zařízení a předešlo se nákladným odstávkám.

Kondenzační sušičky

Řídí úroveň vlhkosti v systémech stlačeného vzduchu

Filtry stlačeného vzduchu

Ochrana před kontaminací citlivých přístrojů a zařízení