Banner flow sensor

Snímače průtoku

Naše průtokoměry umožňují měření spotřeby a průtoku podle individuálních požadavků našich zákazníků

Kontaktujte nás

Základním principem průtokoměrů Pneumatech je kalorimetrické měření. To znamená, že při měření tepelného hmotnostního průtoku nebo standardního objemového průtoku není nutná žádná dodatečná kompenzace teploty a tlaku. Standardní objem je běžná objemová jednotka, která se používá k porovnávání množství plynu při různých tlacích a teplotách. Pro splnění různých standardů lze referenční podmínky nastavit přímo na displeji každého průtokoměru. Naše průtokoměry umožňují měření spotřeby a průtoku podle individuálních požadavků našich zákazníků. Všechny průtokoměry jsou dodávány s certifikátem o kalibraci z výroby.

Snímače průtoku

Základním principem průtokoměrů Pneumatech je kalorimetrické měření. To znamená, že při měření tepelného hmotnostního průtoku nebo stnadardního objemového průtoku není nutná žádná dodatečná kompenzace teploty a tlaku. Všechny měřicí přístroje jsou dodávány s certifikátem o kalibraci z výroby.