Check Box M 6 grafický záznamník

Pro více informací nás kontaktujte

Vymazat rozvržení

7” barevná obrazovka s dotykovým panelem

Všestranné použití

Lze připojit až 12 volitelných snímačů

Vhodné pro průmyslové aplikace

Kovová skříň IP 65 nebo montáž do panelu

Inteligentní

Denní/týdenní/měsíční zprávy

Data jsou k dispozici na webu

Kompatibilní se sítí a vzdálený přenos přes webový server

Matematická funkce pro interní výpočty

Funkce totalizátoru pro analogový signál

Šetří čas a náklady během instalace

Pokud hovoříme o provozních nákladech zařízení na výrobu stlačeného vzduchu, hovoříme vlastně o nákladech na energii, protože ty tvoří přibližně 70 až 80 % celkových nákladů na zařízení na výrobu stlačeného vzduchu. V závislosti na velikosti zařízení to znamená značné provozní náklady. I u menších zařízení se mohou rychle vyšplhat na částku odpovídající nákladům na malý osobní automobil za rok. Tuto částku lze výrazně snížit - a to i v případě dobře provozovaných a udržovaných zařízení.

Platí to i pro vaše zařízení na výrobu stlačeného vzduchu? Jaké skutečné náklady na vyrobený objem stlačeného vzduchu skutečně máte? Jaká je celková výkonová bilance vašeho zařízení? Jak vysoké jsou tlakové ztráty jednotlivých filtrů, jak vysoká je vlhkost (tlakový rosný bod), kolik se spotřebuje stlačeného vzduchu? Pomocí nového inteligentního zapisovače Check Box M6 a vhodných snímačů a měřidel lze na všechny tyto otázky snadno odpovědět. 

Měřicí zařízení

Stlačený vzduch a průmyslové plyny, které z něj vyrábíte, jsou cennými produkty. Rozhodujícím faktorem je zejména účinnost, protože energie tvoří až 80 % celkových nákladů na výrobu stlačeného vzduchu. S osvědčenými inovativními měřicími technologiemi Pneumatech lze zaznamenávat a analyzovat kritické datové hodnoty v systému stlačeného vzduchu a/nebo plynu, abyste mohli optimalizovat jeho výkon.