Banner measurement equipment

Měřicí zařízení

Zaznamenávejte, indikujte a vyhodnocujte - všechna měřená data kompresorové stanice. Začněte šetřit hned teď!

Kontaktujte nás a získejte cenovou nabídku!

Stlačený vzduch je cenný produkt. Náklady na energii tvoří až 80 % celkových nákladů na systém stlačeného vzduchu. S osvědčenou a inovativní měřicí technikou společnosti Pneumatech pro stlačený vzduch a plyny lze zaznamenávat, indikovat a vyhodnocovat všechna měřená data kompresorové stanice.

Chart recorder - grafický záznamník: grafické záznamníky Pneumatech zobrazují naměřené údaje z různých senzorů na obrazovce a umožňují přehled o všech parametrech.

Měřidla rosného bodu: společnost Pneumatech nabízí široké a prověřené portfolio produktů pro snímání rosného bodu. Kalibrace a přesná kalibrace při -40 °CTD nebo 3 °CTD včetně certifikátu ISO.

Snímače průtoku: Základním principem průtokoměrů společnosti Pneumatech je kalorimetrické měření. Naše spolehlivé průtokoměry poskytují měření spotřeby a průtoku podle standardu, který preferují naši zákazníci.

Detektory úniků: S naší řadou Leak check získáte všechny funkce potřebné k detekci úniků, a tím i možnost značných úspor. Vytváří podrobnou zprávu podle normy ISO 50001.

  • Leak Check – detektor netěsností
  • Leak Check Pro – detektor netěsností s kamerou

Kalibrace: Oba snímače rosného bodu od nás i od jiných výrobců mohou být kalibrovány.

Software: PMH Basic data evaluation in Graphic form; importujte vaše měření pomocí USB klíčenky nebo Ethernet.

Měřicí zařízení

Osvědčená měřicí technologie pro stlačený vzduch a plyny