Membrane nitrogen generators web banner

Membránové generátory dusíku

Membránové generátory dusíku využívají polopropustné membrány k oddělení plynného dusíku od okolního vzduchu, čímž poskytují nepřetržitý zdroj plynného dusíku vysoké čistoty přímo v místě jeho spotřeby, aniž by bylo nutné používat tradiční systémy skladování nebo dodávání dusíku.

Promluvte si s našimi odborníky

Místo nákupu drahého dusíku od externího dodavatele vám membránový generátor dusíku umožní vyrábět vlastní dusík. To nejen sníží vaše provozní náklady, ale přinese i mnoho dalších výhod (kompletní seznam výhod výroby vlastního dusíku naleznete zde). Výsledkem je, že ačkoli tyto generátory vyžadují počáteční investici, uživatelům se jejich pořizovací cena rychle vrátí. 

U membránových generátorů dusíku se k pasivnímu oddělování dusíku od stlačeného vzduchu používá membrána naplněná malými dutými polymerními vlákny. Tento proces se nazývá permeace a probíhá uvnitř válcové trubice. Permeace je možná, protože membránou neprocházejí všechny plyny, páry a nečistoty obsažené ve stlačeném vzduchu. Například dusík proniká pomaleji než kyslík a vodní pára, které lze proto snadno odfiltrovat.

Membránové generátory nemohou dosáhnout ultra vysoké čistoty dusíku jako technologie PSA. Většina aplikací však tak vysokou čistotu nevyžaduje. Mezi ideální aplikace membránové technologie patří huštění pneumatik, prevence požárů, ochrana nádrží a sušení potrubí. Mezi výhody membránových generátorů patří to, že si poradí s vodní párou v nasávaném vzduchu. Kromě toho je lze instalovat na více místech díky jejich malým rozměrům a nižší hlučnosti. V neposlední řadě se membránové generátory dusíku snadno udržují. 

Kontaktujte nás

Hledáte pomoc při hledání správného membránového generátoru dusíku pro vaše potřeby? Náš odborný tým je zde, aby vám pomohl vybrat ideální řešení pro výrobu dusíku.