Banner adsorption dryer

Adsorpční sušičky

Ochrana proti přítomnosti jakékoliv vlhkosti ve vzduchu

Kontaktujte nás a získejte cenovou nabídku!

Naše inovativní adsorpční sušičky poskytují zákazníkům účinnou ochranu před vlhkostí ve vzduchu, která je často příčinou koroze potrubí a která snižuje účinnost zařízení a nástrojů. 

Všechny materiály mohou adsorbovat a desorbovatvodu, pouze míra adsorpce se u jednotlivých materiálů liší. Desikant používaný v adsorpčních sušičkách je speciálně určen k adsorpci vlhkosti. Desikanty mohou uvolňovat částice vody přidáním určité formy energie. Tomu se říká regenerace. 


Adsorpční sušičky Pneumatech se skládají ze dvou věží
desikantem, které pracují střídavě v adsorpčním nebo regeneračním cyklu pomocí řízeného přepínacího mechanismu. Jakmile je vysoušedlo v jedné nádobě nasyceno, proces se obrátí a nádoba začne adsorbovat.

Adsorpční sušičky se používají, pokudje třeba dosáhnout PDP (tlakového rosného bodu) od -10 °C do -70 °C. Využívají materiál, který má vysokou afinitu k přitahování vlhkosti, tzv. hygroskopický materiál nebo vysoušedlo. Adsorpce vlhkosti způsobuje postupné nasycení vysoušedla vodou.

Proto je třeba vysoušedlo pravidelně regenerovat, aby se obnovila jeho sušicí schopnost. Adsorpční sušičky jsou za tímto účelem obvykle konstruovány se dvěma sušicími nádobami ("věžemi"): první věž suší přiváděný stlačený vzduch, zatímco druhá se regeneruje. Aby byla zajištěna kontinuita, každá nádoba si vymění úkoly, když je druhá nádoba zcela regenerována. Pro kritické aplikace a aplikace s teplotou okolí nižší než 5 °C se doporučuje adsorpční sušička.

Výhody

Pokročilé řízení spotřeby energie

 • Nejnižší provozní náklady
 • Optimální sledování ovládání &

Vysoce účinný pohlcovač vlhkosti

 • Nejnižší provozní náklady
 • Stabilní výkon 
 • Po celou dobu životnosti
 • Zaručeně suchý vzduch
 • Nízké náklady na údržbu

Pokročilé řízení spotřeby energie

 • Nejnižší provozní náklady
 • Stabilní výkon 
 • Celý životPo celou dobu životnosti
 • Zaručeně suchý vzduch

Adsorpční sušičky

Účinná ochrana proti vlhkosti, která je častou příčinou koroze