Generátory kyslíku PPOG 1-120 PSA

Spojte se s námi a získejte cenovou nabídku!

Garantovaná čistota kyslíku od 90 % do 95 %

Zirkonové snímače pro spolehlivé měření čistoty

Energeticky úsporné řízení

Automaticky zastaví generátor plynu, když se spotřebovává málo plynu nebo žádný plyn

Vysoce kvalitní, vysoce účinný pohlcovač vlhkosti (desikant) zvolený pro správnou aplikaci

Navrženy a testovány pro cyklické zatížení

Optimální řízení a monitorování díky řídicí jednotce PurelogicTM

K dispozici se schválením IEC a CSA/UL

Společnost Pneumatech dodá vašemu podniku průmyslový kyslík. S řadou PPOG nabízejí generátory kyslíku PSA společnosti Pneumatech atraktivní náhradu za tradiční dodávky kyslíku s velmi zajímavou návratností investice. Řada PPOG1-120 využívá technologii tlakové adsorpce (Pressure Swing Adsorption) k získávání kyslíku ze stlačeného vzduchu, což vede k dosažení čistoty kyslíku až 95 %.

Řada PPOG1-120 má svařovanou konstrukci nádoby, která je navržena a testována na cyklické zatížení. Centrálním mozkem generátoru je PurelogicTM. Optimalizuje provozní náklady díky dostupnosti energeticky úsporné regulace; zajišťuje maximální spolehlivost monitorováním nejdůležitějších parametrů generátoru a nabízí působivé možnosti řízení a monitorování.

Kalibrované průtokoměry jsou součástí standardního rozsahu dodávky, aby se usnadnil proces uvedení do provozu a zajistila se transparentnost skutečné spotřeby kyslíku. Volitelná vyrovnávací nádoba na kyslík je vybavena regulátorem tlaku, manometrem a prachovým filtrem. Každá z těchto součástí je schválena pro použití s vysoce čistým kyslíkem. Volitelný snímač vstupního tlaku rosného bodu poskytuje dodatečné zabezpečení pro případ, že by došlo k selhání předřazeného sušiče.