Banner membrane dryers

Membránové sušičky

Pro zvýšení efektivity a prodloužení životnosti vašeho zařízení na stlačený vzduch

Obraťte se na našeho specialistu na membránové sušičky

Proč potřebuji membránovou sušičku a jak funguje?

Neupravený stlačený vzduch vždy obsahuje vodu. Voda je nestlačitelná, a proto se při stlačování vzduchu zvyšuje obsah vlhkosti v jednotce objemu. Maximální množství vlhkosti na objem vzduchu (tzv. retenční kapacita vlhkosti ve vzduchu) je však pro určitou teplotu omezeno. Při stlačování vzduchu dochází ke kondenzaci.

Membránové sušičky využívají principu selektivní permeace (separace) složek vzduchu. Toho je dosaženo pomocí membrány z dutých vláken, kde vlhkost může difundovat přes jemné póry svazků vláken. Když vzniknou rozdíly v koncentraci vlhkosti mezi vnitřní a vnější stranou vláknové membrány, dochází k přenosu vlhkosti přes povrch membrány, aby se koncentrace vlhkosti na obou stranách membrány vyrovnala. Část suchého vzduchu se používá jako čisticí vzduch, aby se odstranila vlhkost z přiváděného vlhkého vzduchu. 

Membránové sušičky stlačeného vzduchu mají kompaktní rozměry. Snadno se používají a nabízejí jednoduché řešení pro sušení stlačeného vzduchu. Pracují bez elektrické energie a dodávají se v různých typech membrán přizpůsobených vašim požadavkům na stlačený vzduch a rosný bod.

Membránové sušičky

Vyšší efektivita a prodloužená životnost vašeho zařízení na stlačený vzduch