Banner condensate management

Likvidace kondenzátu

Olej a vodní kondenzát jsou vedlejší produkty výroby stlačeného vzduchu. Naše správa kondenzátu vás podporuje v oddělení oleje od vody a pomáhá vám s jeho likvidací v souladu s právními předpisy a způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Kontaktujte nás

Proč je nutné řízení kondenzátu?

Nasycený horký vzduch na výstupu z kompresoru se při průchodu studeným potrubím ochlazuje. Vzniká tak kondenzát, který může mít za následek korozi, špatnou kvalitu produktu nebo poruchy. Přítomnost kondenzátu má také vliv na životnost a výkon filtrů a sušiček. Navíc kondenzát oleje a vody, který je vedlejším produktem výroby stlačeného vzduchu, může být nebezpečný pro životní prostředí. Nabízíme odlučovače oleje a vody, které pomáhají chránit životní prostředí a dodržovat právní předpisy platné ve vaší zemi.