Laboratoře a vědecká pracoviště

Zjistěte více o výhodách výroby vlastního dusíku pro laboratoře a vědecká pracoviště.

Vlastní dusík pro laboratoře a vědecká pracoviště

Dusík je inertní plyn, který nereaguje s mnoha jinými látkami. Proto je obzvláště užitečný pro vědecké laboratoře a výzkumné ústavy. Ty se na dusík spoléhají mimo jiné při ochraně citlivých látek a procesů, proplachování a pokrývání, kalibraci a plynové chromatografii. Pneumatech zná požadavky těchto laboratoří na dusík. Laboratorní generátor dusíku od Pneumatechu garantuje spolehlivé a nákladově efektivní dodávky vysoce čistého dusíku, který výzkumná zařízení potřebují. 

Laboratories with wave

Jak laboratoře a vědecká pracoviště používají dusík?

Mnoho laboratorních aplikací dusíku, včetně pokrývání a proplachování, vytváří inertní atmosféru. Tím se eliminuje kyslík a vlhkost, které by mohly negativně ovlivnit produkty, procesy nebo reakce. Kromě toho se dusík používá k zajištění stálého průtoku nosného plynu v plynové chromatografii. Používá se také k vytvoření stabilní základní linie pro kalibraci různých laboratorních přístrojů, jako jsou hmotnostní spektrometry a analyzátory plynů. 

Požadavky na dusík ve vědeckých laboratořích

Dusík hraje klíčovou roli při zajišťování přesnosti, citlivosti a spolehlivosti různých analytických technik a procesů. Tím vzniká soubor specifických požadavků na dusík: 

 • Spolehlivost: Analytické procesy mohou trvat několik dní. Bez stabilního zásobování dusíkem se zastaví. Proto musí být jakékoli dusíkové řešení naprosto spolehlivé.
 • Nákladově efektivní čistota: Plynová chromatografie vyžaduje dusík vysoké čistoty (obvykle 99,99 %), jehož výroba je dražší než výroba dusíku nižší čistoty. Vysoce účinný generátor dusíku udrží náklady na energii na nízké úrovni.
 • Kompaktní velikost: Při typické instalaci v místě použití je nutností kompaktní generátor s malými půdorysnými rozměry.
 • Flexibilita: Jakékoli laboratorní dusíkové řešení musí splňovat požadavky mnoha vědeckých aplikací, od ochranné atmosféry až po procesy s vysokou čistotou, jako je plynová chromatografie. 

Pozvedněte svůj provoz na vyšší úroveň s řešením PPNG HE

Pneumatech PPNG HE je prémiový generátor dusíku PSA pro laboratorní účely, který poskytuje laboratořím komplexní řešení s vynikající spolehlivostí a úsporami nákladů: 

 • Vysoká čistota: PPNG vyrábí čistotu dusíku, kterou vyžadují laboratorní aplikace. Může dokonce dosáhnout až 99,99 %, které vyžaduje plynová chromatografie. 
 • Úspora nákladů: PPNG nabízí nejlepší efektivitu ve své třídě, aby se náklady na energii spojené s výrobou vysoce čistého dusíku udržely na minimu. 
 • Udržitelnost: Výroba vlastního dusíku eliminuje dopravní emise. Energetická účinnost PPNG HHE přispívá také k ekologičtější výrobě. 
 • Dlouhá životnost: Díky robustní konstrukci a ochranným prvkům má PPNG HE dlouhou životnost. Jeho systém CMS (molekulární síto) vydrží při plném zatížení nejméně 15 let. 
 • Kompaktní rozměry: PPNG 1-5,5 HE má velmi malé rozměry. Instalace za použití stávající sítě stlačeného vzduchu je snadná. 

Laboratorní generátor dusíku – preferované řešení

Mnoho laboratoří a výzkumných ústavů stále kupuje dusík – i když jeho vlastní výroba nabízí širokou škálu výhod. 

Zde jsou jen čtyři z nich: 

 • Vyšší efektivita nákladů vám ušetří peníze
 • Eliminace dodávky kyslíku v lahvích či kapalné podobě snižuje dopad na životní prostředí 
 • Převezměte kontrolu nad vlastním zásobováním dusíkem a zajistěte jeho dostupnost na vyžádání 
 • Méně starostí díky odstranění logistiky dodávek 

Více než jen vynikající generátor dusíku

Pneumatech vám nabízí více než „jen“ nejlepší laboratorní generátor dusíku na trhu. Můžeme také poskytnout širokou škálu řešení pro úpravu vzduchu a průmyslových plynů, od sušiček na odstraňování CO2 až po generátory kyslíku. 

Odborné poradenství a podpora

Obraťte se na nás a sdělte nám podrobnosti o své laboratoři a jejích požadavcích, například o spotřebě dusíku nebo velikosti generátoru, který potřebujete. Naši odborníci pro vás sestaví nejlepší řešení.