Dusík pro ropný a plynárenský průmysl

Bezpečnost je v odvětví těžby ropy& a zemního plynu nejvyšší prioritou a dusík zde hraje nedílnou roli. Generátory dusíku Pneumatech se používají v mnoha aplikacích na pevnině i na moři.

Dusíková ochranná atmosféra
Dusíková ochranná atmosféra je proces, který zahrnuje aplikaci dusíku do skladovacích nádob nebo nádrží, které obsahují nebezpečné chemické látky, jež by mohly při kontaktu s kyslíkem explodovat. Tento proces vytvoří kolem látky ochrannou vrstvu dusíku a nahradí veškerý vlhký/mokrý vzduch suchým dusíkem. Tím se prodlužuje životnost chemické látky nebo výrobku a snižuje se jakékoli nebezpečí výbuchu nebo bezpečnostní riziko s nimi spojené.

Čištění dusíkem
Čištění dusíkem je proces, při kterém se pomocí plynného dusíku "vyplaví" kyslík z nádrží, kontejnerů nebo zařízení. Tento postup se často používá v ropném & plynárenském průmyslu při čištění potrubí nebo při protahování potrubí, aby se snížila hladina kyslíku uvnitř potrubí. Tento proces také snižuje riziko výbuchu v potrubí, který by mohl mít katastrofální následky.

Tlak v zásobnících
Kromě toho se dusík používá také k udržování tlaku v nádržích nebo zásobnících, které byly buď zbaveny kyslíku, nebo v nich došlo k dlouhodobému snížení tlaku. Protože se dusík nemísí s ropou a vodou, lze jej použít k přesunu stopových množství uhlovodíků z injekčního vrtu do těžebního vrtu.

Dusík je základním prvkem v ropném & plynárenském průmyslu, který se používá pro čištění, vytváření ochranné atmosféry, udržování tlaku a mnoho dalších aplikací. Generátory dusíku Pneumatech byly také použity v továrně na biopaliva k přepravě biopaliv potrubím v závodě, jak je vidět na obrázku níže.

PPNG Biofuel Plant

Generátor dusíku PPNG se používá k protlačení biopaliva potrubním systémem s čistotou dusíku 99%.

Jaké jsou výhody výroby dusíku na pracovišti?

Mnoho společností stále nakupuje dusík – i když výroba vlastního dusíku přímo na pracovišti nabízí více výhod.

  • Vyšší efektivita nákladů vám ušetří peníze
  • Eliminace dodávky dusíku v lahvích či kapalné podobě snižuje dopad na životní prostředí
  • Postarejte se o vlastní zdroj dusíku
  • Méně potíží díky odstranění logistiky dodávek

Generátory dusíku PSA

Generátory využívající technologii tlakové adsorpce PSA (Pressure Swing Adsorption) umožňují výrobním společnostem vyrábět vlastní dusík a nespoléhat se na dodavatele třetích stran. To přináší řadu výhod, jako jsou nižší náklady, nižší nároky na logistiku a vyšší flexibilitu (více informací o mnoha výhodách výroby vlastního dusíku naleznete zde). Tyto generátory jsou velmi bezpečným řešením pro výrobu dusíku a jejich investice se rychle vrátí.