Výběr správného pomocného plynu při řezání laserem: Dusík nebo kyslík

Při laserovém řezání a dalších průmyslových procesech je pro dosažení optimálních výsledků rozhodující volba pomocného plynu. Jako pomocné plyny se běžně používají dusík a kyslík, přičemž každý z nich má své jedinečné vlastnosti a použití. Pochopení vlastností obou plynů vám pomůže učinit kvalifikované rozhodnutí, které zajistí přesnost, účinnost a nákladovou efektivitu vašich operací.

N2vsO2

Reaktivita

 • Dusík: Dusík je inertní plyn, což znamená, že nereaguje snadno s jinými látkami. Je ideální pro aplikace, kde je třeba minimalizovat oxidaci a chemické reakce.
 • Kyslík: Kyslík je vysoce reaktivní a podporuje spalování. Je vhodný pro řezání materiálů, které vyžadují exotermické reakce, jako je dřevo nebo plasty.

Řezná rychlost

 • Dusík: Dusík obvykle nabízí pomalejší řezné rychlosti ve srovnání s kyslíkem. Upřednostňuje se, když je přesnost a kvalita hran nanejvýš důležitá.
 • Kyslík: Kyslík poskytuje rychlejší řezné rychlosti, což je výhodné pro aplikace, kde je rychlost prioritou.

Kvalita hran

 • Dusík: Dusík vytváří čisté řezy bez otřepů, což vede k vynikající kvalitě hran. Absence oxidace nebo tvorba strusky minimalizuje potřebu dočištění po řezání, což šetří čas a úsilí.
 • Kyslík: Kyslík může zavést oxidaci a tvorbu strusky, což vede k hrubnějším okrajům, které mohou vyžadovat další kroky.

Vhodnost pro různé materiály

 • Dusík: Dusík je vhodný pro laserové řezání širokého spektra materiálů, včetně kovů, nerezové oceli a hliníku. Upřednostňuje se, pokud jsou požadovány přesné řezy a minimální změna barvy.
 • Kyslík: Kyslík je vhodný pro řezání organických materiálů, jako je dřevo, akryl a plasty. Usnadňuje rychlejší řezání, ale může způsobit změnu barvy a zvýšené tepelné účinky.

Proč si vybrat výrobu vlastního kyslíku nebo dusíku?

Pokud potřebujete dusík ve vašem závodě, existuje možnost dodávky nebo vlastní výroby.

V případě rozsáhlých vzdáleností a logistických problémů se vlastní výroba jeví jako praktické a efektivní řešení, které zajišťuje spolehlivé dodávky dusíku, minimalizuje dopravní složitost a související dopad na životní prostředí

Výhody výroby vlastního dusíku

 • Výrazné úspory nákladů díky eliminaci nákladných dodávek dusíku a poplatků za pronájem
 • Zvýšená provozní účinnost a pohodlí díky nepřetržitému a snadno dostupnému zásobování dusíkem
 • Větší kontrola a flexibilita výroby dusíku na základě vašich specifických požadavků
 • Zvýšená bezpečnost díky eliminaci rizik spojených s manipulací a přemísťováním velkých lahví s dusíkem.
 • Eliminace požadavků na skladovací prostory pro dusíkové lahve

Generátory dusíku

Výroba vlastního dusíku je moudré rozhodnutí. Použití generátoru dusíku přímo ve výrobě je nákladově efektivnější, spolehlivější a udržitelnější než dodávky plynu od externích dodavatelů. Zjistěte, jak generátor N2 funguje a jaké jsou jeho možnosti využití a výhody.