Snadná kontrola čistoty dusíku

Purity level

Jednou z mnoha výhod výroby vlastního dusíku je, že můžete nastavit úroveň čistoty podle požadavků aplikace. To je zásadní rozdíl oproti kupovanému dusíku, který má vždy nejvyšší čistotu – i když ji většina aplikací nepotřebuje. Co tedy ovlivňuje čistotu dusíku? A proč na tom záleží?

Odpověď na druhou otázku je snadná: Dusík s vysokou čistotou je dražší, protože spotřebuje více energie. Proto je nutné se ujistit, že čistota dusíku je pro vaši aplikaci ta správná. To platí zejména proto, že její zvýšení nad nezbytnou míru nepřináší žádné další výhody.

Jinými slovy, použití dusíku o čistotě 99,99 % pro aplikaci, která vyžaduje čistotu pouze 99,5 %, je plýtváním energií a penězi.

Abychom mohli odpovědět na první otázku, musíme se nejprve podívat, jak se vyrábí plynný dusík. 

Typy generátorů dusíku

Pro výrobu dusíku v místě jeho spotřeby se používají dvě různé technologie: tlaková adsorpce (PSA) a membrána. Klíčovou složkou je v obou případech stlačený vzduch, který obsahuje 78 % dusíku. V generátoru je tento dusík oddělen od zbytku vzduchu.

V generátoru PSA k tomu dochází prostřednictvím adsorpce. Generátor se skládá ze dvou samostatných tlakových nádob. Jedna z nich slouží k odfiltrování dusíku, zatímco druhá se regeneruje.

Jak název napovídá, membránový generátor obsahuje membránu naplněnou malými dutými polymerními vlákny. Ne všechny plyny, páry a kontaminující látky procházejí stěnou membránových vláken stejně snadno. To umožňuje oddělit plynný dusík od stlačeného vzduchu. Tomuto postupu se říká "permeace".

Generátor PSA umožňuje vyrábět dusík o čistotě až 99,999 %. Vyžaduje také méně stlačeného vzduchu. Vstupní stlačený vzduch pro generátor však musí být velmi čistý a suchý.

Čistota, které může membránový generátor dosáhnout, je o něco nižší. Jak je však uvedeno výše, většina aplikací nevyžaduje nejvyšší čistotu. Jednou z výhod této technologie je, že vstupní stlačený vzduch může obsahovat vodní páru. 

Faktory, které ovlivňují čistotu dusíku

Čistotu dusíku může ovlivnit řada faktorů, z nichž některé závisí na typu použitého generátoru.

Nejdůležitějším faktorem je množství vzduchu, které generátorem proudí. Pokud je množství nasávaného vzduchu příliš vysoké, ovlivní to čistotu dusíku, protože tlak v generátoru příliš rychle stoupá. To znamená, že odlučovací technologie generátoru již nedokáže držet krok. Obecně platí, že byste měli udržovat adsorpční tlak v rozmezí 0,6-0,8 MPa.

Snadným řešením je upravit množství vzduchu, které se přivádí z kompresoru.

Dalším faktorem může být, že nasávaný vzduch obsahuje příliš mnoho nečistot. Ty by mohly ucpat molekulární síto, které by bylo nutné vyměnit. Abyste tomu zabránili, můžete nainstalovat zařízení na úpravu vzduchu, například filtry.

V určitém okamžiku se však výkon molekulárního síta sníží, proto byste měli vždy dodržovat plán údržby.

Generátory PSA jsou vybaveny zařízením zvaným elektromagnetický ventil. Jeho porucha je nejčastěji příčinou poklesu čistoty dusíku. Když zjistíte, že čistota klesá, je to jedna z prvních věcí, kterou byste měli zkontrolovat. 

Kde je čistota dusíku nejdůležitější?

Čistota dusíku je důležitá zejména v případě, kdy se plynný dusík dostane do kontaktu s konečným produktem. Méně záleží na tom, zda jej používáte k hašení požárů nebo k huštění pneumatik. Naopak v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu musí být plyn velmi čistý. Pro tyto a další průmyslové aplikace potřebujete dusík vysoké čistoty.

Mnoho aplikací podléhá normám, které definují požadovanou čistotu. Existují například specifické požadavky na dusík pro potravinářské účely.

Zeptejte se specialisty

Pneumatech jako specialista na úpravu vzduchu a výrobu plynů ví vše o čistotě dusíku. Máte-li jakékoli dotazy ohledně dosažení správné čistoty, kontaktujte nás ještě dnes. Naši specialisté vám rádi pomohou.

Generátory dusíku PSA Vysokotlaké dusíkové skidy Vzdělávací Výroba dusíku Membránové generátory dusíku