Generátory dusíku pro vinařský průmysl: Vyšší kvalita a účinnost

Ve světě vinařství je snaha o dokonalost a zachování kvality na prvním místě. Proto výrobci vína začínají využívat řešení, které mění pravidla hry a zlepšuje jejich řemeslo: plynný dusík. Dusík hraje důležitou roli v celém procesu výroby vína, od prevence oxidace až po kontrolu karbonatace. 

Winemaking blog australia plus wave

Jak se dusík používá při výrobě vína?

Dusík se používá v různých fázích procesu výroby vína:

 • Ochrana nádrží a sudů: Dusík se používá k vytvoření ochranné vrstvy nad vínem v nádržích a sudech, díky tomu dochází k vytlačování kyslíku a minimalizaci rizika oxidace.
 • Čištění a přeplňování:Dusík se používá k čištění a čištění nádrží a zařízení, odstraňování nežádoucích plynů a kontaminantů, které by mohly ovlivnit kvalitu vína.
 • Plnění lahví a balení: Dusík se používá k vytlačování kyslíku v lahvích před korkováním nebo utěsněním, což zajišťuje zachování kvality vína během skladování a přepravy.

Výhody použití dusíku při výrobě vína

Použití dusíku v procesu výroby vína nabízí několik výhod:

 • Oxidační prevence: Dusík, který je inertním plynem, chrání před oxidací, což může ohrozit chuť, vůni a celkovou kvalitu vína. Vytlačování kyslíku dusíkem vytváří vinaři optimální prostředí pro zrání a konzervaci vína.
 • Kontrola sycení: Přesná kontrola nad úrovní sycení umožňuje vinařům trvale dosáhnout požadovaného šumivého vína. Tato kontrola zajišťuje, že každá láhev šumivého vína poskytuje spotřebitelům konzistentní a příjemný zážitek.
 • Konzervace vína: Výměna kyslíku dusíkem ve vínových nádržích, sudech a lahvích poskytuje účinnou bariéru proti oxidačním reakcím, které mohou vést ke zhoršení kvality vína. Prodloužením trvanlivosti a zachování kvality v průběhu času mohou vinaři zajistit, aby se jejich vína dostala ke spotřebitelům v optimálním stavu a nabízela nádherný a uspokojivý zážitek z ochutnávky.

Výhody výroby dusíku přímo na místě

Výroba vlastního dusíku nabízí oproti tradičním dodávkám sypkých materiálů několik výhod:

 • Úspory nákladů: Vinařství může dosáhnout značných úspor nákladů tím, že vytvoří vlastní dusík, spíše než se spoléhat na drahý nakoupený plyn, tím, že eliminuje poplatky za pronájem, náklady na dopravu a ztráty odpařování.
 • Spolehlivost dodávek: Výroba na místě zajišťuje nepřetržitou dodávku dusíku, kdykoli je to potřeba, čímž se zabrání zpožděním a přerušením způsobeným čekáním na externí dodávky.
 • Flexibilita a přizpůsobivost: Vinaři mohou na vyžádání upravit průtok dusíku a koncentrace tak, aby splňovaly specifické požadavky pro různé fáze procesu výroby vína.
 • Udržitelnost životního prostředí: U nádrží s dusíkem třetích stran je nepoužitý dusík obvykle „odfouknut“, aby se zabránilo riziku výbuchu. To má za následek plýtvání plynem. Při výrobě plynu vlastním generátorem dusíku se dusík vyrábí pouze podle potřeby. Kromě toho výroba v místě spotřeby snižuje uhlíkovou stopu spojenou s přepravou dusíkových lahví nebo nádrží.
 • Eliminujte bezpečnostní rizika: Generátory dusíku nabízejí bezpečnější alternativu ve srovnání s vysokotlakými válci, které představují pracovní rizika a vyžadují přísné protokoly.

Řešení šité na míru

Naše špičkové generátory dusíku poskytují vinařům spolehlivé, nákladově efektivní a udržitelné řešení pro výrobu dusíku v místě spotřeby. Ať už provozujete malé vinařství nebo velkovýrobu, naše řada PSA a membránových generátorů spolu s vysokotlakými dusíkovými skidy nabízí řešení šité na míru vašim specifickým požadavkům na dusík.

Generátory dusíku

Výroba vlastního dusíku je moudré rozhodnutí. Použití generátoru dusíku přímo ve výrobě je nákladově efektivnější, spolehlivější a udržitelnější než dodávky plynu od externích dodavatelů. Zjistěte, jak generátor N2 funguje a jaké jsou jeho možnosti využití a výhody.