Význam čističky vzduchu pro dýchání

spray paint
Když se řekne dýchací vzduch, vybaví se nám nemocnice a další zdravotnická zařízení. Potřebují ho však i pracovníci při čištění nádrží, ve farmaceutické výrobě, při malování stříkáním a odstraňování azbestu. Zatímco kompresor může tento vzduch dodávat, čistička dýchacího vzduchu zajišťuje, aby byl bezpečný pro dýchání.

Abychom pochopili zásadní roli těchto čističek, podívejme se, odkud se bere vzduch k dýchání. Pochází z okolního vzduchu, který nás obklopuje. Tento vzduch je však vždy plný nečistot - od vlhkosti a drobných částic až po stopy oleje. Tento vzduch je pak stlačován. Během tohoto procesu se nečistoty ve vzduchu koncentrují.

Důvodem je to, že kompresor odebírá velké množství vzduchu a, jak název napovídá, stlačuje ho na menší množství. Například odebere sedm metrů krychlových okolního vzduchu a přemění ho na jeden metr krychlový stlačeného vzduchu. Do menšího prostoru se však stlačuje nejen přiváděný vzduch, ale také nečistoty, které obsahuje. V našem příkladu to znamená sedmkrát více vlhkosti, sedmkrát více drobných částic a sedmkrát více zbytků oleje.

Pro některé aplikace stlačeného vzduchu, jako je například huštění pneumatik, by to neměl být problém. Nebyl by však dobrý nápad používat jej jako zdroj vzduchu pro dýchání. Proto musí být stlačený vzduch upraven tak, aby se zbavil všech nečistot, které by mohly poškodit lidi, kteří potřebují dýchací vzduch ke své práci. Cílem je zajistit, aby byl velmi čistý a suchý, když je používán ve vzduchové masce nebo kukle.

Čističky vzduchu pro dýchání od společnosti Pneumatech – vždy správná volba

Breathing solutions family
Proto jsou čističky vzduchu pro dýchání tak důležité - a lepší než je řada BA nenajdete. Zajistí vám splnění přísných požadavků na dýchací vzduch třídy D.

Naše systémy pro dýchací vzduch nabízejí specializované řešení "vše v jednom". Jejich sedmistupňový filtrační proces zahrnuje sušičku, odlučovač vody, řadu specializovaných filtrů a katalyzátor CO2.

Speciální adsorpční sušička

Sušička je klíčovou součástí systému pro úpravu dýchacího vzduchu. Speciální adsorpční sušiče se speciálně vybraným desikantem nabízejí špičkovou kvalitu. Spolehlivě odstraňují vlhkost ze stlačeného vzduchu s maximální účinností.

Kromě toho sušičky Pneumatech zabírají málo místa a jejich hlučnost je velmi nízká. To umožňuje jejich instalaci na více místech, například blíže k pacientům, aniž by je obtěžovaly.

Spolehlivé a rychlé přepínací ventily snižují tlakové ztráty na minimum a zvyšují účinnost sušičky. Kromě toho zajišťují maximální expanzi čisticího vzduchu během regenerace desikantu, což výrazně snižuje spotřebu čisticího vzduchu. 

Co je adsorpční sušička?

Jak už název napovídá, tyto sušičky používají vysoušecí materiál, který adsorbuje vlhkost. Jakmile vstupující vzduch proudí přes tento materiál, dochází k jeho vysoušení.

Adsorpční sušičky vzduchu se obvykle dodávají se dvěma sušicími nádobami. Jedna z nich adsorbuje vodu, zatímco druhá "regeneruje" nasycené vysoušedlo. To znamená, že zachycená vlhkost je odstraněna. Když je pak vysoušedlo v první nádobě nasycené, tyto "věže" si vymění úlohy. 

Pneumatech – váš partner pro čistý vzduch

Chcete-li se dozvědět více o našich čističkách dýchacího vzduchu a dalších řešeních pro čistý vzduch, jednoduše se obraťte na některého z našich odborníků.

Pomohou vám určit vaše požadavky na kvalitu vzduchu a určit, která z našich sušiček je pro vás nejvhodnější.

Vzdělávací Produkt Úprava vzduchu Breathing Air Purifiers

Breathing Air Purifiers

Naše čističky dýchacího vzduchu zajišťují bezpečné pracovní prostředí v široké škále aplikací. Jsou vyrobeny tak, aby překračovaly normy, a poskytují certifikovaný dýchací vzduch i v situacích se znečištěným nasávaným vzduchem, aby byla vždy zajištěna bezpečnost personálu. Jejich sedmistupňový filtrační systém byl pečlivě navržen tak, aby kvalita vzduchu na výstupu odpovídala přísným mezinárodním normám.