Přínosy výroby plynu v místě jeho spotřeby

Stojíte před rozhodnutím, zda přejít od nakupování baleného dusíku nebo kyslíku k výrobě vlasntího plynu? V tom případě je rozhodnutí snadné. Měli byste!

Nižší náklady, potřebná čistota, méně emisí při přepravě, vyšší bezpečnost, žádné logistické problémy. Ve všech těchto oblastech je výroba vlastního plynu lepším řešením.

A přechod je snadný. Potřebujete pouze plynový generátor a zásobu stlačeného vzduchu.

Nejprve se však podívejme, jak si obě možnosti stojí v různých oblastech.

Benefits on site gas generation

Výroba vlastního plynu vs. plyn v lahvích - srovnávací analýza

Náklady: Náklady na metr krychlový plynu vyrobeného v místě spotřeby jsou výrazně nižší než náklady na plyn lahvový nebo kapalný. Navíc není nutné uzavírat dlouhodobé kontrakty.

Čistota: Výroba plynu v místě použití umožňuje zvolit správnou čistotu plynu pro vaši aplikaci. Dodávaný dusík nebo kyslík jsou k dispozici pouze ve velmi vysoké čistotě, kterou většina uživatelů nepotřebuje.

Udržitelnost: Dodávky lahví nebo kapalných plynů jsou spojeny s významnými emisemi z dopravy. Výroba v místě spotřeby tyto emise eliminuje. Generátory Pneumatech dále snižují vaši ekologickou stopu tím, že minimalizují spotřebu energie.

Řízení dodávky dusíku: Nákup kyslíku nebo dusíku znamená, že jste závislí na třetích stranách. Vlastní výroba plynu vám poskytuje úplnou kontrolu a nepřetržité, spolehlivé dodávky kritického průmyslového plynu.

Logistika: Nákup baleného kyslíku nebo dusíku představuje různé logistické problémy. Od objednání a převzetí lahví až po jejich skladování a výměnu vyžaduje čas a práci. A to za předpokladu, že vše proběhne hladce. Výroba vlastního plynu všechny tyto překážky odstraňuje.

Rozšiřitelnost: Plánujete růst svého podnikání? Vlastní plynový generátor nabízí potřebnou flexibilitu. 

Typy plynových generátorů na pracovišti

Pokud si chcete vyrábět vlastní kyslík, potřebujete adsorpční generátor (PSA). Pokud potřebujete dusík, můžete navíc zvolit membránovou technologii. Níže se dozvíte více o jejich principech fungování, výhodách a nevýhodách.

Technologie tlakové adsorpce (PSA): Dusík a kyslík ve stlačeném vzduchu se oddělují pomocí adsorpce. Tyto generátory se skládají ze dvou samostatných tlakových nádob. V každém okamžiku je jedna z nich používána k filtraci potřebného plynu, zatímco druhá se regeneruje.

Membránová technologie: Membrána naplněná malými dutými polymerními vlákny je umístěna uvnitř válcového kovového pouzdra. Ne všechny plyny, páry a kontaminanty procházejí stěnou membránových vláken stejně snadno. To umožňuje tento proces, který se nazývá "permeace", oddělit dusík od stlačeného vzduchu.

Proces PSA umožňuje vyrábět dusík o čistotě až 99.999 % a kyslík o čistotě až 95 %. Vyžaduje méně stlačeného vzduchu, což snižuje provozní náklady. Nasávaný vzduch však musí být velmi čistý a suchý a to znamená dodatečné investice do úpravy vzduchu. Kromě toho většina aplikací tuto úroveň čistoty nevyžaduje.

Pokud nepotřebujete extrémně čistý dusík, může být membránová technologie vhodná právě pro vás. Zvládne vodní páru v nasávaném vzduchu, je tichá a nezabírá mnoho místa.

Membránové generátory mohou produkovat nepřetržitý tok dusíku, zatímco jednotky PSA vyžadují k dosažení stejného průtoku další externí zásobníky. Další výhodou je, že membránové generátory lze instalovat modulárně. To usnadňuje rozšiřování výroby dusíku.

Snadné rozhodnutí

Pokud je to tak snadné rozhodnutí, proč už všichni průmysloví uživatelé plynu nepřejdou na plyn nebo nepoužívají lokální generátor?

Hlavním důvodem je, že mnoho společností, které by tuto technologii mohly využít, si není vědomo výhod, které tato technologie nabízí. Mnoho z nich se drží toho, co znají, místo aby využilo to, co by pro ně mohlo být výhodnější.

V některých případech je však tím nejvhodnějším řešením použití baleného dusíku nebo kyslíku. To platí zejména pro provozy s omezenou potřebou extrémně čistého plynu.

Chcete-li zjistit, zda byste měli přejít na nový systém, kontaktujte nás a některý z našich odborníků vám poradí.

Generátory dusíku PSA Vysokotlaké dusíkové skidy Generátory kyslíku PSA Membránové generátory dusíku