Co je kondenzační sušička vzduchu?

Kondenzační sušičky vzduchu využívají stejné principy chlazení jako typické klimatizační jednotky v domácnostech po celém světě. Pomocí chladicího systému a průchodu stlačeného vzduchu přes výměník tepla se vzduch ochladí na přibližně 3 °C (40 °F). Jak se vzduch ochlazuje, ve vzduchu se začínají vytvářet vodní kapičky v důsledku kondenzace podobně jako vodní kapky, které se tvoří na sklenici se studeným nápojem. Vzduch s obsahem vlhkosti pak prochází procesem mechanického odloučení, kde se kapalina nebo „kondenzát“ odlučuje z proudu vzduchu. Vzduch se poté znovu ohřeje přívodem vzduchu, který sníží relativní vlhkost vzduchu a zachytí veškerou zbývající vlhkost ve formě páry.

Odstranění vlhkosti

Voda v systémech stlačeného vzduchu může způsobit potíže ve výrobním procesu, což zvyšuje náklady na údržbu a prostoje, a s tím spojené problémy s kvalitou.

Prevence koroze

Odstranění vlhkosti ze systému stlačeného vzduchu zabraňuje tvorbě koroze v potrubích, která může způsobit poškození nástrojů, zařízení a produktů.

V souladu s životním prostředím

Všechny kondenzační sušičky vzduchu Pneumatech používají výhradně chladicí kapaliny, které nepoškozují ozónovou vrstvu a které jsou šetrné k životnímu prostředí.


Stáhněte si naši brožuru kondenzačních sušiček: